Villastadsområden

De så kallade villastäderna eller trädgårdsstäderna växte fram i början av 1900-talet efter engelsk förebild. Det var områden som ofta utvecklades och byggdes av privat ägda exploateringsföretag som köpte upp mark, sedan byggde hus och sålde husen med tomter. Ibland sålde tomterna så … Läs mer

Böö villastad

Vid mitten av 1890-talet inköpte AB Böö Villastad hela Bö egendom i Örgryte. Ägare av bolaget var Oscar Berggren som åren innan köpt upp Bö herrgård och omkringliggande mark inklusive delar av Lundens varefter han överlät egendomen till sitt eget bolag. Marken styckades av till tomter … Läs mer

Örgryte trädgårdsstad

Örgryte trädgårdsstad ligger öster om Örgryte gamla kyrka och uppemot Örgryte nya kyrka. Idag är det en del av Bö. Stadsdelen planlades på 1920-talet av stadsingenjören Albert Lilienberg på initiativ av arkitekten Nils Olsson. Villastaden är ritad med den engelska trädgårdsstaden som … Läs mer

Kärralunds villastad

1899 köptes Kärralunds gård av Herman Silvander. Han styckade snart av gården och sålde delar av den till Fastighets AB Kärralund och byggmästare A. Westerlind. Fastighetsbolaget började omedelbart arbetet med att anlägga villastaden Kärralund. Vid Hagelyckegatan, Skillnadsgatan och … Läs mer

Fastighets AB Jakobsdal

På Jakobsdals ägor I Örgryte planerades i början av 1900-talet en omfattande villabebyggelse. Planerna kom aldrig att genomföras och 1915 såldes hela gendomen till byggmästare Nathan Perssons bolag Fastighets AB Jakobsdal. Det dröjde dock ända till slutet 1920-talet innan området kom att … Läs mer