Villastadsbolagen

Del 1 av 9 i serien Villastäderna

Del 1 av 9 i serien VillastädernaDe så kallade villastäderna eller trädgårdsstäderna växte fram i början av 1900-talet efter engelsk förebild. Det var områden som ofta utvecklades och byggdes av privat ägda exploateringsföretag som köpte upp mark, sedan byggde hus Läs hela inlägget Villastadsbolagen

Advertisements

Böö villastad

Del 2 av 9 i serien Villastäderna

Del 2 av 9 i serien VillastädernaVid mitten av 1890-talet inköpte AB Böö Villastad hela Bö egendom i Örgryte. Ägare av bolaget var Oscar Berggren som åren innan köpt upp Bö herrgård och omkringliggande mark inklusive delar av Lundens varefter Läs hela inlägget Böö villastad

Örgryte trädgårdsstad

Del 3 av 9 i serien Villastäderna

Del 3 av 9 i serien VillastädernaÖrgryte trädgårdsstad ligger öster om Örgryte gamla kyrka och uppemot Örgryte nya kyrka. Idag är det en del av Bö. Stadsdelen planlades på 1920-talet av stadsingenjören Albert Lilienberg på initiativ av arkitekten Nils Olsson. Läs hela inlägget Örgryte trädgårdsstad

Kärralunds villastad

Del 4 av 9 i serien Villastäderna

Del 4 av 9 i serien Villastäderna1899 köptes Kärralunds gård av Herman Silvander. Han styckade snart av gården och sålde delar av den till Fastighets AB Kärralund och byggmästare A. Westerlind. Fastighetsbolaget började omedelbart arbetet med att anlägga villastaden Kärralund. Vid Hagelyckegatan, Skillnadsgatan Läs hela inlägget Kärralunds villastad

Fastighets AB Jakobsdal

Del 5 av 9 i serien Villastäderna

Del 5 av 9 i serien VillastädernaPå Jakobsdals ägor I Örgryte planerades i början av 1900-talet en omfattande villabebyggelse. Planerna kom aldrig att genomföras och 1915 såldes hela gendomen till byggmästare Nathan Perssons bolag Fastighets AB Jakobsdal. Det dröjde dock Läs hela inlägget Fastighets AB Jakobsdal

Utbynäs villastad

Del 6 av 9 i serien Villastäderna

Del 6 av 9 i serien VillastädernaUtbynäs villastad är en trädgårdsstad formad enligt det tidiga 1900-talets nationalromantiska ideal. Initiativtagare till projektet var Anders Mattsson, ägare till en kaffegrossistfirma i Göteborg. Han och hans kompanjoner konsul H. Ling och vice häradshövding Läs hela inlägget Utbynäs villastad

Landala egnahem

Del 7 av 9 i serien Villastäderna

Del 7 av 9 i serien VillastädernaDet var paraplyfabrikanten och tobakshandlaren Geron Olsson, ordförande i Göteborgs egnahemsförening, som gav impulsen till stadens styrande att anlägga ett egnahemsområde uppe på Landalas bergsplatå. År 1900 föreslog grosshandlaren J. A. Hertz att egnahem Läs hela inlägget Landala egnahem

Vidkärrs trädgårdsstad

Del 8 av 9 i serien Villastäderna

Del 8 av 9 i serien VillastädernaFöreningen Vidkärrs trädgårdsstad u.p.a. grundades år 1921 av tjänstemän och arbetare på SKF som var intresserade av att bygga egnahem inte alltför långt från arbetsplatsen: Föreningen Vidkärrs trädgårdsstad u.p.a. igångsätter i dagarna ett egnahemsföretag Läs hela inlägget Vidkärrs trädgårdsstad

Änggården – trädgårdsstaden

Del 9 av 9 i serien Villastäderna

Del 9 av 9 i serien VillastädernaAlbert Lilienberg planerade Änggården under åren 1907-09 med utgångspunkt från den engelska trädgårdsstaden, med tvåvåningsradhus anpassade efter svenska förhållanden. År 1915 uppfördes Änggårdens första radhuslänga, Änggårdsplatsen 1-11, även kallad Engelska längan ritad av Karl Läs hela inlägget Änggården – trädgårdsstaden