Bark & Warburg

På Diamantslampans område, alldeles intill Betzensgatan, finnes huvudingången till Bark & Warburgs stora industriella verk. Majvikens område ligger nedanför och hit flyttade (...) stadens äldsta mekaniska träförädlingsverk, det Bark & Warburgska, sedan det år 1887 för 725,000 … Läs mer

AB Strömman & Larsson

1871 grundade F.O. Strömman och O.F. Larsson en snickerifabrik nära järnvågen i Masthugget. 1873 ombildades företaget till ett aktiebolag, AB Strömman & Larsson. F.O. Strömman lämnade företaget i samband med detta och istället inträdde Arthur Seaton som delägare. Senare blev också … Läs mer

Trävaru AB Dalarne

Trävaru AB Dalarne bildades 1892 av A. Braathen (1852-1905) i Karlstad, G.P. Braathen i Sundsvall och  A.B. Cöster i Uddevalla. Grosshandlare Emil Fischer från Göteborg kom senare med i styrelsen som då också bestod av A. Cöster och A. Braathen. Bolaget skapades som en följd av … Läs mer

Säfveåns AB som trävaruföretag

H.R Astrup (1831-1898) och Niels Georg Sörensen (1833-1917) grundade en trävarufirma i Barcelona 1855, Astrup & Sörensen, som där blev den största importören av trävaror. Niels Georg Sörensen flyttade 1861 till Stockholm för att sköta företagets filial i den svenska huvudstaden. … Läs mer

Tingstads Trävaru AB

Tingstads Trävaru AB grundades 1897 av A. Edwin Ohlsson (1866-1956). Bolaget anlade en ångsåg och ett hyvleri vid Tingstad i Göteborg. 1903 köpte företaget Åryds bruksegendom i södra Småland för att säkra tillgången till råvaror.  Samma år brann anläggningen vid Tingstad ner. Den … Läs mer