Prytz & Wiencken

Ursprungligen en handelsfirma grundad av Gustaf Prytz (1776-1861) år 1817.  1838 blev förmodligen sonen August Prytz (1817-1844) delägare i firman då detta år ofta anges som startår för Prytz & Wiencken. Eller så startade han en egen firma som blev tobaksföretaget. Den 6 december … Läs mer

Lindström & Brattberg

Handlanden Johan Reinhold Brattberg erhöll den 20 juli 1819 tillstånd av hallrätten att tillverka snus i Göteborg. 1820 ingick från Johan Brattberg och handlanden Eric Gustaf Lindström en skrivelse till magistraten: "Att undertecknade denna dag ingått bolagshandel få vi härigenom, … Läs mer

Fiedler & Lundgren

Den 5 februari 1793 erhöll skräddaren Samuel Fiedler tillstånd få bedriva snusmaleri.  Han inredde snusmaleri och tobakskarveri i fastigheten Kyrkogatan 20.  1795 var produktionen 1 000 skålpund (420 kg) snus á 7 skilling skålpundet. Det är då hans 14-årige son Magnus Fiedler som driver … Läs mer

Eric Mellgrens Snus och Tobaksfabrik

Den 26 maj 1826 erhöll handlanden Eric Mellgren (1799-1848) hallrättens tillstånd att tillverka snus: "Hall Rätten lät sig förekomma Handlanden Eric Mellgrens ansökning att härstädes få idka Snusfabrik; och fann Hallrätten i förmåga af Högloff. Kongl. Commerce Collegii kungörelser … Läs mer

Eric Mellgren & Son

Den 2 januari 1894 grundades tobaksfirman Eric Mellgren & Son av Eric Mellgren (1838—98) och sonen Carl Mellgren (1866—1937). Redan den 26 juli 1897 ombildades företaget till aktiebolag med ett kapital om 200 000 kr. 1898 höjdes aktiekapitalet till 350 000 kr. I styrelsen fanns Olof … Läs mer