Aktiebolaget J.A. Pripp & Son

Del 1 av 12 i serien Sveriges industri – stormän och befrämjareEndast för medlemmar

Advertisements

C. H. Billbergs Pianofabrik

Del 5 av 12 i serien Sveriges industri – stormän och befrämjareGrundläggaren af denna fabrik, Christian Håkan Billberg, föddes i Billeberga i Skåne den 14 Februari 1825, kom som utlärd snickaregesäll till Göteborg 1846, der han tog plats som arbetare hos Herr Fortsätt läsa C. H. Billbergs Pianofabrik

Bohus Mekaniska Verkstads Aktiebolag

Del 6 av 12 i serien Sveriges industri – stormän och befrämjareBohus Mekaniska Verkstad som anlades år 1876 under namn af Carlslunds Gjuteri och Maskinverkstad, har allt sedan år 1882, då Bohus Mek. Verkstads Aktiebolag öfvertog rörelsen, gått framåt i jemn utveckling och Fortsätt läsa Bohus Mekaniska Verkstads Aktiebolag

Göteborgs Kexfabriks Aktiebolag

Del 7 av 12 i serien Sveriges industri – stormän och befrämjareSedan Grosshandlanden Herr C. L. Berggren i Göteborg länge iakttagit den stora importen från England af kex och biscuits till Göteborg, uppstod hos honom tanken om icke dessa artiklar skulle fördelaktigt kunna tillverkas Fortsätt läsa Göteborgs Kexfabriks Aktiebolag

Pellerins Margarinfabrik

Del 9 av 12 i serien Sveriges industri – stormän och befrämjareDå under 1860-talet arbetarefrågan och dermed sammanhängande sociala förhållanden började att träda i förgrunden, fanns bland dem, som synnerligen varmt intresserade sig för dessa ämnen, äfven fransmännens dåvarande kejsare Fortsätt läsa Pellerins Margarinfabrik