Aktiebolaget J.A. Pripp & Son

Inom den för Sverige så betydelsefulla bryggeriindustrien intager Aktiebolaget J. A. Pripp & Son i Göteborg en synnerligen bemärkt ställning och har under en nära tre fjerdedels sekel lång verksamhet förvärfvat sig ett ansedt namn, kändt öfver hela landet. I de framgångar, den … Läs mer

Bryggeriaktiebolaget Kronan

Bryggeriet beläget vid Carl Johans-gatan i Göteborg upptager der tvenne qvarter. I medio af juni 1891 började grundläggningsarbetet till byggnaderna och redan den 17 februari 1893 utsläpptes de första fabrikaten uti marknaden och vunno allmänhetens odelade bifall. Bryggeriet byggdes och … Läs mer

J. G. Malmsjö Pianofabrik

Grundläggaren af denna vårt lands största, äldsta och högt ansedda pianofabrik, Johan Gustaf Malmsjö, föddes den 14 januari 1815 i Skåne nära Lund. Fadren, som var inspektor på en egendom därstädes, dog tidigt efterlemnande enka och fem små barn i rätt små omständigheter. Johan … Läs mer

Almedals Fabriker

Af färgaren L. Buchholz anlades på 1830-talet ett färgeri på Almedahl, som 1846 öfvertogs af H. H. Wesslau, hvilken utvecklade affären och äfven anlade ett mindre linspinneri. År 1850 öfvertogs Almedahl af ett bolag, bestående af Wesslau samt T. Hammarén och C. I. Kjellberg. År 1856 … Läs mer

C. H. Billbergs Pianofabrik

Grundläggaren af denna fabrik, Christian Håkan Billberg, föddes i Billeberga i Skåne den 14 Februari 1825, kom som utlärd snickaregesäll till Göteborg 1846, der han tog plats som arbetare hos Herr J. G. Malmsjö. Efter att i 8 år arbetat å denna fabrik, längtade han ut för att … Läs mer