Göteborgs Mekaniska Verkstads AB

Del 1 av 18 i serien Sveriges handel och industri

Del 1 av 18 i serien Sveriges handel och industriEndast för medlemmar

Advertisements

A.J.G. Bissmarck & Co

Del 3 av 18 i serien Sveriges handel och industri

Del 3 av 18 i serien Sveriges handel och industriÅr 1870 den 1 :ste Okt. öppnade Ingeniör A. J. G. Bissmarck under ofvanstående firma, i Pustervik en affärsverksamhet omfattande Rörläggeri, Mekanisk Verkstad och Armaturfabrik och som uppfyllde ett då länge Läs hela inlägget A.J.G. Bissmarck & Co

A. Selander & Söner

Del 4 av 18 i serien Sveriges handel och industri

Del 4 av 18 i serien Sveriges handel och industriDen svenska träslöjden var fordomdags ganska utvecklad, underlättad som den var af riklig tillgång på godt och billigt virke. Så småningom har dock denna hemslöjd lämnat rum för en mera fabriksmässig Läs hela inlägget A. Selander & Söner

Alb. Bohlin & Co

Del 5 av 18 i serien Sveriges handel och industri

Del 5 av 18 i serien Sveriges handel och industriEn ibland de yngre industrierna i Sverige är otvifvelaktigt fabrikationen af mössor. För endast några tiotal år sedan förekom ingen sådan tillverkning i större skala, utan varan importerades i stora kvantiteter, Läs hela inlägget Alb. Bohlin & Co

Fabriken Tomten

Del 8 av 18 i serien Sveriges handel och industri

Del 8 av 18 i serien Sveriges handel och industriInom tändsticksfabrikationen kommer alltid namnet Alexander Lagerman att nämnas såsom ett af de banbrytande och mest snillrika uppfinnarenamnen; och hvad Jönköpings gamla och världsberömda fabrik har honom att tacka för, — Läs hela inlägget Fabriken Tomten

Tekniska fabriken Göta Lejon

Del 9 av 18 i serien Sveriges handel och industri

Del 9 av 18 i serien Sveriges handel och industriDenna fabrik anlades år 1812 af Herr John Benecke på sin nuvarande plats å Krokslätt Kongegården i Örgryte socken utmed Mölndalsån, helt nära Göteborg. Tillverkningen torde då hufvudsakligen utgjorts af såpa, Läs hela inlägget Tekniska fabriken Göta Lejon

Henry Törnsten & Co

Del 10 av 18 i serien Sveriges handel och industri

Del 10 av 18 i serien Sveriges handel och industriAr 1855 grundade två bröder Törnsten en affär, som år 1861 flyttades till hörnet af Kors- och Vallgatorna. Genom en sällspord arbetsamhet förvärfvade de sig icke blott förmögenhet, utan äfven en Läs hela inlägget Henry Törnsten & Co