Ramm om Göteborgs Enskilda Bank

Del 1 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3

Del 1 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3År 1824 hade en riksbanksfilial inrättats i Göteborg. Men då handelsomsättningen från början af 1840-talet blef allt större och då man liksom kände i luften, att en tid af utveckling Fortsätt läsa Ramm om Göteborgs Enskilda Bank

Advertisements

Skandinaviska kreditaktiebolaget

Del 2 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3

Del 2 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3Så synnerligen många praktiska resultat hade icke 1860-talets skandinavism med dess hänförelse för ett gemensamt uppträdande af nordens folk. hade den dock och det ett, hvaröfver den skulle kunna vara Fortsätt läsa Skandinaviska kreditaktiebolaget

Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget Svea

Del 4 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3

Del 4 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3Man frågar sig, huru det var möjligt att under de många stora eldsvådorna i Göteborg under slutet af 1700-och början af 1800- talet skaffa möjligheter till återuppförande af nya byggnader Fortsätt läsa Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget Svea

Sjöförsäkringsaktiebolaget Gauthiod

Del 5 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3

Del 5 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3Äldst bland alla systematiserade försäkringsarter är sjöförsäkringen. Detta gäller icke blott utlandet, utan äfven vårt land, där den blef föremål för lagstiftningsåtgärder redan genom 1667 års sjölag, som innehåller en Fortsätt läsa Sjöförsäkringsaktiebolaget Gauthiod

Sjöförsäkringsaktiebolaget Ocean

Del 6 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3

Del 6 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3Det är själfklart, att i Göteborg, som i afseende på utrikes sjöfarten varit Sveriges främsta stad, intresset för sjöförsäkringen skall hafva varit synnerligen lifligt. Och just vid den tid, då Fortsätt läsa Sjöförsäkringsaktiebolaget Ocean

Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings Aktiebolag

Del 7 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3

Del 7 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3Den 11 November 1872 utgick från hrr kaptenlöjtnant J.E. Gadelius samt grosshandlarne Aug. Fröding och Joseph Heyman en inbjudan till aktieteckning uti ett sjöförsäkringsbolag med benämning Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings Aktiebolag hvars Fortsätt läsa Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings Aktiebolag

Borlind, Bersén & Co

Del 9 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3

Del 9 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3En betydande stadsmäklarefirma var i slutet af 1850-talet J. Schneidau, hvilken äfven bedref skeppsklarerarerörelse, liksom de då befintliga stadsmäklarefirmorna Hall, Leffler och Wessberg. Schneidau har fästat sitt namn vid flere Fortsätt läsa Borlind, Bersén & Co