Ramm om Vestkustens Petroleum

Del 1 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2

Del 1 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2Endast för medlemmar

Advertisements

Ramm om J.A. Kjellberg & Söner

Del 4 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2

Del 4 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2Endast för medlemmar

Firma D.T. Ahrenberg

Del 7 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2

Del 7 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2Denna firma, som för närvarande är en bland våra största kolonialvarufirmor, bildades år 1870 af D. T. Ahrenberg, son till den från äldre tider bekante A. T. Ahrenberg,  hvilken innehade Läs hela inlägget Firma D.T. Ahrenberg

Göteborgs Vin-Importbolag

Del 9 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2

Del 9 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2Med början af år 1892 trädde Göteborgs Vinimportbolag i verksamhet, med syfte att bedrifva partiförsäljning af viner, bränvin och spirituösa. Stiftare och grundläggare var hr Bror Hertz, som fortfarande är Läs hela inlägget Göteborgs Vin-Importbolag

Janson, Johnson & Co

Del 10 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2

Del 10 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2Sedan ostindiska kompaniets dagar har Göteborg varit hufvudsätet för den svenska kolonialvaru- och specerigrosshandeln och det har sålunda gamla traditioner att upprätthålla inom detta fack. Men hvilken betydande förändring har Läs hela inlägget Janson, Johnson & Co