Stora Malmgården

Del 1 av 7 i serien Sundshagengårdarna

Del 1 av 7 i serien SundshagengårdarnaStora Malmgården var från 1803 en gård i Sundshagen (Slottsskogen) som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Totalt arrenderades 40 tunnland. Det var den största av de egendomar som kom att ingå i Fortsätt läsa Stora Malmgården

Advertisements

Lilla Malmgården

Del 2 av 7 i serien Sundshagengårdarna

Del 2 av 7 i serien SundshagengårdarnaLilla Malmgården var från 1831 en gård i Sundshagen (Slottsskogen) som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Egendomen var 8 tunnland. Gården låg en bit söder om Stora Malmgården på höjden där landskapsstugorna Fortsätt läsa Lilla Malmgården

Ryet

Del 3 av 7 i serien Sundshagengårdarna

Del 3 av 7 i serien SundshagengårdarnaRyet var från 1803 en gård i Sundshagen som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Gården omfattade totalt 26 tunnland år 1868. Var från 1808 värdshus. Delades i två delar 1831, Stora och Fortsätt läsa Ryet

Karlsro

Del 4 av 7 i serien Sundshagengårdarna

Del 4 av 7 i serien SundshagengårdarnaKarlsro eller Carlsro var en gård i Sundshagen som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Avstyckades från Stora Malmgården någon gång mellan 1803 och 1831. Gården omfattade totalt 15 tunnland år 1868. Namnet Fortsätt läsa Karlsro

Trädgården

Del 5 av 7 i serien Sundshagengårdarna

Del 5 av 7 i serien SundshagengårdarnaTrädgården var senast från 1814 en gård i Sundshagen (Slottsskogen) som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Det var en av de egendomar som kom att ingå i det som idag är Slottsskogen. Fortsätt läsa Trädgården

Margreteberg

Del 6 av 7 i serien Sundshagengårdarna

Del 6 av 7 i serien SundshagengårdarnaMargreteberg var senast från 1814 en gård i Sundshagen (Slottsskogen) som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Det var en av de egendomar som kom att ingå i det som idag är Slottsskogen. Fortsätt läsa Margreteberg

Änggården

Del 7 av 7 i serien Sundshagengårdarna

Del 7 av 7 i serien SundshagengårdarnaÄnggården är känd sedan 1600-talet och utgjorde då ett halvt kronohemman och var bebodd av en ängvaktare/uppsyningsman som såg efter viltet och skogen i de östliga markerna, särskilt då Sundshagen, nuvarande Slottskogen. Engegårdhen nämns första Fortsätt läsa Änggården