Stora Malmgården

Stora Malmgården var från 1803 en gård i Sundshagen (Slottsskogen) som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Totalt arrenderades 40 tunnland. Det var den största av de egendomar som kom att ingå i det som idag är Slottsskogen. Efter att Majorna införlivades … Läs mer

Lilla Malmgården

Lilla Malmgården var från 1831 en gård i Sundshagen (Slottsskogen) som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Egendomen var 8 tunnland. Gården låg en bit söder om Stora Malmgården på höjden där landskapsstugorna återfinns idag och låg först direkt under … Läs mer

Ryet

Ryet var från 1803 en gård i Sundshagen som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Gården omfattade totalt 26 tunnland år 1868. Var från 1808 värdshus. Delades i två delar 1831, Stora och Lilla Ryet. Den senare egendomen kallades troligen också Eden. Gården låg … Läs mer

Karlsro

Karlsro eller Carlsro var en gård i Sundshagen som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Avstyckades från Stora Malmgården någon gång mellan 1803 och 1831. Gården omfattade totalt 15 tunnland år 1868. Namnet efter järnbärare Carl Jonsson som förutom Karlsro … Läs mer

Trädgården

Trädgården var senast från 1814 en gård i Sundshagen (Slottsskogen) som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Det var en av de egendomar som kom att ingå i det som idag är Slottsskogen. När Majorna införlivades med Göteborg år 1868 var egendomen på 33 … Läs mer