Nödbostäder

Del 1 av 9 i serien Nödbostäder

Del 1 av 9 i serien NödbostäderPå 1800-talet och i början av 1900-talet var bostadsbristen i Göteborg enorm. Det privata byggandet räcket inte till, inte heller räckte olika stiftelser till för att bygga bostäder åt fattiga. Bostadsstandarden var dessutom mycket Fortsätt läsa Nödbostäder

Advertisements

Kungsladugårds paviljonger

Del 3 av 9 i serien Nödbostäder

Del 3 av 9 i serien NödbostäderI Göteborg byggdes nödbostäder på flera håll, bland annat i Kungsladugård vid Ostindiegatan i den park som i dag kallas Sannaplan. De enkla träbyggnaderna i en våning med tegeltak byggdes 1918. De tjugofem bostadslängorna Fortsätt läsa Kungsladugårds paviljonger

Kruthusgatans nödbostäder

Del 4 av 9 i serien Nödbostäder

Del 4 av 9 i serien NödbostäderKruthusgatans nödbostäder uppfördes åren 1920-21 invid Skansen Lejonet på Gullbergsvass. De hus som byggdes här skiljde sig från de hus som byggdes i de flesta andra så kallade områden med nödbostäder. Istället för envånings Fortsätt läsa Kruthusgatans nödbostäder

Ekedalens nödbostäder

Del 5 av 9 i serien Nödbostäder

Del 5 av 9 i serien NödbostäderEkedalens nödbostäder (även kallade Kabelbyn eller Negerbyn) på Gråberget i Majorna med 11 paviljonger och 62 bostäder stod klara på våren 1919. Matjord fördes dit så att gräsmattor och träd kunde planteras. Vatten och avlopp Fortsätt läsa Ekedalens nödbostäder

Tonfiskens nödbostäder

Del 6 av 9 i serien Nödbostäder

Del 6 av 9 i serien Nödbostäder1924 uppfördes nödbostäder i kvarteret Tonfisken i Gamlestaden. I Tonfisken fanns 167 bostäder varav huvuddelen var så kallade spisrum, dvs 1 rum med spis (kokvrå). I kvarteret Tonfiskens nödbostäder bodde  som mest 735 människor. Kanske Fortsätt läsa Tonfiskens nödbostäder

Härlanda bostadskoloni

Del 7 av 9 i serien Nödbostäder

Del 7 av 9 i serien Nödbostäder1919 byggdes nödbostäder, Härlanda Bostadskoloni, mellan Härlanda fängelse och Härlanda landeri. Tretton sinsemellan något olika envånings bostadspaviljonger med tillhörande förrådshus, tvättstugor, sophus och dasslängor uppfördes. Varje lägenhet bestod av ett rum och kök. Sammanlagt Fortsätt läsa Härlanda bostadskoloni

Gamlestadens nödbostäder

Del 8 av 9 i serien Nödbostäder

Del 8 av 9 i serien Nödbostäder1904 började Göteborgs kommun använda Waterloos gamla landeri för socialt boende för fattiga kvinnor med barn. Gården revs 1950 och verksamheten bör ha upphört innan dess. Mellan 1883 och 1904 användes landeribyggnaderna av Göteborgs Arbetshem för kvinnor, Fortsätt läsa Gamlestadens nödbostäder

Andersgårdsgatans nödbostäder

Del 9 av 9 i serien Nödbostäder

Del 9 av 9 i serien NödbostäderAndersgårdsgatans nödbostäder i Rambergsstaden uppfördes år 1916 av Göteborg stad. Totalt byggdes 167 lägenheter i tvåvånings trähus. Det var det första rena nödbostadsområdet som uppfördes av Göteborgs stad. På 1930-talet ersattes trähusen med solgårdar Fortsätt läsa Andersgårdsgatans nödbostäder