Nödbostäder

På 1800-talet och i början av 1900-talet var bostadsbristen i Göteborg enorm. Det privata byggandet räcket inte till, inte heller räckte olika stiftelser till för att bygga bostäder åt fattiga. Bostadsstandarden var dessutom mycket låg för arbetare och andra fattiga. För att få … Läs mer

Kungsladugårds paviljonger

I Göteborg byggdes nödbostäder på flera håll, bland annat i Kungsladugård vid Ostindiegatan i den park som i dag kallas Sannaplan. De enkla träbyggnaderna i en våning med tegeltak byggdes 1918. De tjugofem bostadslängorna placerades som en oregelbunden klunga omgiven av trästaket och med … Läs mer

Kruthusgatans nödbostäder

Kruthusgatans nödbostäder uppfördes åren 1920-21 invid Skansen Lejonet på Gullbergsvass. De hus som byggdes här skiljde sig från de hus som byggdes i de flesta andra så kallade områden med nödbostäder. Istället för envånings baracker byggdes tvåvåningshus av trä. Standarden var … Läs mer

Ekedalens nödbostäder

Ekedalens nödbostäder (även kallade Kabelbyn eller Negerbyn) på Gråberget i Majorna med 11 paviljonger och 62 bostäder stod klara på våren 1919. Matjord fördes dit så att gräsmattor och träd kunde planteras. Vatten och avlopp existerade inte från början, men el anslöts … Läs mer