Almedahl-Dalsjöfors AB

Del 1 av 12 i serien Näringslivets utveckling 1859-1929Endast för medlemmar

Advertisements

Adolf Bratt & Co

Del 2 av 12 i serien Näringslivets utveckling 1859-1929Firman Adolf Bratt & Co etablerades i april månad 1877, varvid det tillkännagavs, att dess verksamhet skulle omfatta agenturaffär och import av kol, cokes och järn. Dess grundläggare, generalkonsul Adolf Bratt, som ännu Fortsätt läsa Adolf Bratt & Co

Clarholm & Bergman (1929)

Del 3 av 12 i serien Näringslivets utveckling 1859-1929Denna gamla engrosfirma inom kolonialvarubranschen etablerades under sitt nuvarande namn den 2 mars 1846 av Mauritz Bergman då tjugusexårig och John Magnus Clarholm då tjuguåttaårig. Sedan Clarholm år 1863 avlidit fortsatte Bergman Fortsätt läsa Clarholm & Bergman (1929)

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (1929)

Del 5 av 12 i serien Näringslivets utveckling 1859-1929Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning — eller bättre »Handelstidningen», ty i Göteborg använder ingen det långa officiella namnet — utkom första gången med eget namn i vignetten den 7 april 1832. Då hade Fortsätt läsa Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (1929)

Göteborgs Intecknings Garanti AB (1929)

Del 6 av 12 i serien Näringslivets utveckling 1859-1929Kort efter det alt i huvudstaden grundats Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag, togs i Göteborg av Fil. Doktor A. W. Ekman därstädes initiativet till en kreditanstalt för byggnadsverksamhet och fastighetsbelåning. Uppslaget rönte livlig anslutning Fortsätt läsa Göteborgs Intecknings Garanti AB (1929)

Gust. Holm & Co

Del 7 av 12 i serien Näringslivets utveckling 1859-1929Firman Gust. Holm & Co. grundades år 1878 av C. G. Holm. Verksamheten omfattade till en början försäljning av buteljglas i kommission, varefter rörelsen så småningom utvidgades att även driva speditions- och Fortsätt läsa Gust. Holm & Co

Brand- och Lifförsäkrings AB Svea (1929)

Del 10 av 12 i serien Näringslivets utveckling 1859-1929Bolaget, som grundades år 1866 i Göteborg, driver brand-och livförsäkringsrörelse. Förutom huvudkontoret i Göteborg, Västra Hamngatan finnes ett avdelningskontor i Stockholm, Drottninggatan 19, samt filialkontor i Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Hamburg, Bremen, London, New York och Fortsätt läsa Brand- och Lifförsäkrings AB Svea (1929)