Carl Wilhelm Christian Röhss

född i Göteborg 1834, hade till fader en till Sverige inflyttad tysk färgaregesäll, som vid 28 års ålder fick anställning som verkmästare vid Levantens färgeri i Mölndal, då tillhörigt grosshandlaren J. G. Grönvall i Göteborg. Denne tyske Röhss var icke allenast mycket skicklig i … Läs mer

Johan Bruno Wendel

föddes 1824 i Frankenberg i Sachsen, dör hans far var officer i sachsisk tjänst. Vid 21 års ålder kom Wedel alldeles medellös till Göteborg och fick anställning som bokhållare hos sin morbroder, grosshandlaren G. F. Hennig, en hit inflyttad tysk industriidkare, som i Mölndals by anlade … Läs mer

Lazarus om Theodor Mannheimer

föddes i Köpenhamn år 1833. Hans far var köpman i Kongens by och hans farbror var en på sin tid för lärdom berömd rabbin i kejsarstaden vid Donau. Mannheimer ägnade sig från början åt handeln samt var under flere år biträde i firman Smidt & Le Maires stora affär i hans … Läs mer

Lars Johan Wingqvist

född i Räfsered af Södra Vings socken, As härad, år 1835, ende sonen till gårdsbrukaren Jonas Wingqvist i första giftet, var en sådan folkets son, som i hög grad ägde denna spänstighet i sinnet, hvilket, likt det finaste stål, väl böjer sig, men aldrig brister, och som dessutom hade … Läs mer

Johannes Johansson

Johannes Johansson var född i Seglered, Seglora socken, år 1841. Fadern var marbobonde och förläggare inom handväfnadsindustrien samt hade samlat förmögenhet. Den äldste af hans söner, vår Johannes, genomgick läroverket i Varberg, kom därefter till Göteborg och efter någon tids … Läs mer