Bröderna Francke

Johan Edvard och David Otto voro födda i Göteborg, den förre 1824 och den senare 1825, samt söner till en judisk handlande därstädes vid namn Fränckel. De uppfostrades i kristna läran, antogo namnet Francke och började tidigt köpmannaaffärer för sin egen räkning. Båda bröderna … Läs mer

Lazarus om John West Wilson

Han föddes i Hull 1816, etablerade sig i Göteborg vid 28 års ålder som köpman, men blef aldrig svensk medborgare. Han fader var grundläggare af hela världens nuvarande största skeppsredarefirma, hvilken numera äger öfver hundra ångbåtar, som befara nära nog alla jordklotets haf och … Läs mer

Lazarus om Sven Renström

Han föddes i ett fattigt hem i Bolstads socken, Dalsland, år 1793. Som gosse fick han börja sitt arbete som kolpojke i stångjärnssmedjan vid Svaneholms bruk och fick sedan anställning som bokhållare därstädes. Af sin principal, brukspatron L. M. Uggla, blef han sänd till Göteborg, för … Läs mer

Firman D. Carnegie & Co

För något mer än hundra år sedan inkom till Göteborg en ung skotte, David Carnegie, som fick anställning som bokhållare hos stadens största och rikaste handelshus John Hall & C:o. Den äldre Hall var den rikaste personen i Sverige på sin tid. Gustaf den tredje, som besökte Hall i … Läs mer

Firman James Dickson & C:o

Denna firma grundlades i Göteborg vid de napoleonska krigens slut. Några år förut hade två bröder från Skottland, Robert och James Dickson, inflyttat till Göteborg och börjat handel hvar för sig, men år 1816 förenade sig bröderna under firma James Dickson & C:o. I London hade … Läs mer