Liseberg

Det blivande landeriet Liseberg (12:74)  delades på 1600-talet in i lotter. Lotterna delades in i "morgnar". En morgon var precis så mycket jord som en man kunde plöja under en morgon. Förmögna herrar hyrde många morgnar. Cornelius Johan Canter hette en göteborgare, som odlade 87 morgnar. … Läs mer

Johanneberg

Johannebergs landeris huvudbyggnad låg och ligger fortfarande vid Korsvägen i Göteborg. Landeriets (Rote 12 fastighet 86) mark brukades redan på 1600-talet: Markerna brukades redan på 1600-talet men det var först under senare delen av 1700-talet som platsen uppläts för arrende … Läs mer

Lyckan

Det ursprungliga namnet på detta landeri var Bödelslyckan och beteckningen var 12:88, eftersom stadens bödel hade fått sig en lycka (det vill säga inhägnad åker eller äng) på platsen. Av allt att döma bodde bödeln just här långt före 1696, enligt gamla kartor. Det var utanför … Läs mer

Karlsberg (Carlsberg)

Från 1702 låg Göteborgs avrättningsplats, Galgbacken på den lilla höjden där Carlanderska sjukhuset nu ligger på landerifastighete 12:77. I närheten låg den bebyggelse som gick under namnet Galgkrogarna och som låg vid dagens hållplats Getebergsäng som då låg utanför stadsgränsen … Läs mer

Lisetorp

Lisetorp var en byggnad på landeriet Lisebergs marker. Enligt de uppgifter som finns så ritade Mary Nonnen om ett magasin till bostadshus. Så här står det i boken Systarna på Liseberg som skrevs av brorsdottern Emily E. Nonnen: Man promenerade ut över berget, och redaktör Hedlund fick syn … Läs mer