Brantdala

Brantdala eller Brandtdala (12:105) låg där Aschebergsgatan och Föreningsgatan möts. Landeriet omtalades redan på 1700-talet. I början av 1800-talet innehades landeriet av bagarmästaren Anders Boman (Bohman). Senare gick han i konkurs för 1828 delades egendomen mellan hans konkursbo och … Läs mer

Götaberg

Landeri (12:103) vars huvudbyggnader låg där Vasakyrkan återfinns idag. Landeriet hade inga byggnader år 1800, men egendomen är känd från 1780-talet då den var delad i fyra delar. Perukmakaren Hans Bromberg arrenderade en del från 1780, hökaren Jonas Kleberg en del 1784 och ytterligare en … Läs mer

Kristinelund

Kristinelunds landeris mangårdsbyggnad  (12:91) låg ungefär där korsningen mellan Kristinelundsgatan och Kungsportsavenyn finns idag. Marken arrenderades ut från 1748 för tobaksodling. Arrendator var Andreas Damm och efter honom övertogs det av Johan Henrik Damm och Fredrik Damm. 1758 hade … Läs mer

Lorensberg

Lorens Petersen, son till Abraham Petersen, var en av Göteborgs allra rikaste män i slutet av 1700-talet, anlade tillsammans med kollegan, tillika svågern, Fredrik Damm (1742-96) i slutet av 1750-talet ett landeri ungefär på det område som idag avgränsas av gatorna Kungsportsavenyn, … Läs mer

Leontinedal

Leontinedal var ett landeri (12:104) som låg strax sydväst om där Vasakyrkan ligger idag.1790 tycks innehavaren ha burit namnet Ekström. Vid mitten av 1800-talet hade det samma arrendator som landeriet Götaberg alldeles bredvid, nämligen slaktaren Johannes Carlsson. Mangårdsbyggnaden vette … Läs mer