Brantdala

Del 1 av 11 i serien Landerier Hagaheden

Del 1 av 11 i serien Landerier HagahedenEndast för medlemmar

Advertisements

Götaberg

Del 2 av 11 i serien Landerier Hagaheden

Del 2 av 11 i serien Landerier HagahedenLanderi (12:103) vars huvudbyggnader låg där Vasakyrkan återfinns idag. Landeriet hade inga byggnader år 1800, men egendomen är känd från 1780-talet då den var delad i fyra delar. Perukmakaren Hans Bromberg arrenderade en Läs hela inlägget Götaberg

Leontinedal

Del 5 av 11 i serien Landerier Hagaheden

Del 5 av 11 i serien Landerier HagahedenLeontinedal var ett landeri (12:104) som låg strax sydväst om där Vasakyrkan ligger idag.1790 tycks innehavaren ha burit namnet Ekström. Vid mitten av 1800-talet hade det samma arrendator som landeriet Götaberg alldeles bredvid, Läs hela inlägget Leontinedal

Katrineström

Del 6 av 11 i serien Landerier Hagaheden

Del 6 av 11 i serien Landerier HagahedenKatrineström bildades genom sammanslagning av flera jordlotter i slutet på 1700-talet. Däribland 12:101, delar av 12:104 och 12:108. Runt landeriet låg flera mindre jordlotter som arrenderades ut separat. Splittringen på många små enheter Läs hela inlägget Katrineström

Ulriceberg

Del 7 av 11 i serien Landerier Hagaheden

Del 7 av 11 i serien Landerier HagahedenUlriceberg uppläts till arrende år 1780 och bebyggdes troligen 1815. Landeriet omfattade fastigheterna 12:107 och 12:118 . Innehade år 1813 av f.d. gästgivare J. Söderling vars fru hette Ulrika. Förmodligen uppkallat efter henne. I Läs hela inlägget Ulriceberg

Anneberg

Del 8 av 11 i serien Landerier Hagaheden

Del 8 av 11 i serien Landerier HagahedenLanderi som låg ungefär där Haga Kyrkogata övergår i Västergatan. En mangårdsbyggnad byggdes någon gång under 1700-talets andra halva. Arrendator på 1780-talet var handlaren Hans Andersson Swebelius (död 1791) som hade intressen i Läs hela inlägget Anneberg

Mariefred

Del 9 av 11 i serien Landerier Hagaheden

Del 9 av 11 i serien Landerier HagahedenLanderiet Mariefred (12:96) anlades 1748 efter en arrendeauktion. Sannolikt var Andreas Busck arrendator.En mangårdsbyggnad tillkom under samma århundrade. 1758 var arealen 3 1/5 tunnland på vilken det delvis odlades tobak. Busck var då Läs hela inlägget Mariefred

Simsons plantage

Del 10 av 11 i serien Landerier Hagaheden

Del 10 av 11 i serien Landerier HagahedenLanderi som anlades 1732 som trädgårdsodling. 1758 omfattade landeriet 2 tunnland på vilka det bland annat odlades tobak. Innehavare av arrendet var då trädgårdsmästare Swen Simson som tidigare arbetat åt Volrath Tham. Swen Läs hela inlägget Simsons plantage