Dorch, Bäcksin & Co

Företaget grundades redan 1889 av Oskar Bäcksin (1860-1939) från Norrköping tillsammans med Johan Fredrik Dorch, född 1854 i Danmark. Han flyttade till Sverige år 1877; anställd hos firman Lennmalm & C:o i Norrköping samma år och hos firman Klint, Bernhardt & C:o i Sthlm 1883. … Läs mer

Svenska Oljeslageri AB

1823 köpte M.E. Delbanco ett oljeslageri i Mölndals Kvarnby av målareänkan Liljedahl i Göteborg. För övrigt fanns där också två oljeslagerier som tillhörde firman Peter Dahl & Co. och från 1832 G. F. Hennig. Oljeslagerierna tillverkade linolja och framförallt oljekakor. De senare … Läs mer