Flygarns Haga

Del 1 av 22 i serien Kåkstäder

Del 1 av 22 i serien KåkstäderFlygarns Haga var en kåkbebyggelse som växte fram på 1800-talet i det område som idag är Vasaplatsen och Vasaparken. Orsaken till att en kåkstad växte fram i detta område var at stadens landerimark här Läs hela inlägget Flygarns Haga

Advertisements

Vassnöden

Del 2 av 22 i serien Kåkstäder

Del 2 av 22 i serien KåkstäderPrecis som på Hagaheden kom de mindre landerierna på Heden längre österut att stycka av markbitar till underarrendatorer. Speciellt var detta fallet med Hedås där det under 1800-talet avstyckades mark för nya egendomar till Läs hela inlägget Vassnöden

Galgkrogarna

Del 3 av 22 i serien Kåkstäder

Del 3 av 22 i serien KåkstäderPå Krokslätt Kongegårdens marker växte på 1700-talet upp en kåkbebyggelse precis utanför stadsgränsen vid Getebergsäng. Det var till stor del krogar som servade alla som vill bevittna eller hade bevittnat avrättningar på Göteborgs avrättningsplats Läs hela inlägget Galgkrogarna

Albostaden

Del 4 av 22 i serien Kåkstäder

Del 4 av 22 i serien KåkstäderAlbostaden var en träkåksbebyggelse som oplanerat växte upp i de nordvästra delarna av Krokslätt Nordgårdens ägor. Området som låg i norra delen av det som idag är Annedal invid gränsen till Göteborg började bebyggas Läs hela inlägget Albostaden

Landala (kåkstaden)

Del 5 av 22 i serien Kåkstäder

Del 5 av 22 i serien KåkstäderLandala var ursprungligen en gård utanför Göteborgs stadsgräns på 1800-talet på marker som låg under adelsgården (frälsegården) Krokslätt Nordgården i Örgryte socken. Namnet Landala kommer sannolikt av namnet på en av gårdens ägare, kopparslagaren Läs hela inlägget Landala (kåkstaden)

Brantdala kåkstad

Del 6 av 22 i serien Kåkstäder

Del 6 av 22 i serien KåkstäderBrandtdala eller Brantdala var ett landeri som med tiden delades i två. Västra Brandtdala kom att utvecklas till ett värdshus och en nöjesinrättning. Innehavaren av arrendet för landeriet drygade också ut sina inkomster genom Läs hela inlägget Brantdala kåkstad

Djupedal

Del 7 av 22 i serien Kåkstäder

Del 7 av 22 i serien KåkstäderDär Linnégatan går idag gick tidigare en bäck som hette Djupedalsbäcken. På sluttningarna på bägge sidor växte det fram kåkstäder i början och mitten av 1800-talet. Skansbergets södra sida låg utanför Göteborg stads marker Läs hela inlägget Djupedal

Kråkestan

Del 8 av 22 i serien Kåkstäder

Del 8 av 22 i serien KåkstäderKråkestan var en kåkstad som växte upp på sluttningen till Kråkstadsberget (Nordhemsberget) från Breda vägen i Masthugget i norr. Centralt genom området gick Dahlinsgatan (Dahlins gata). Huvuddelen av husen växte upp i dåvarande Majorna Läs hela inlägget Kråkestan

Masthuggsbergen

Del 9 av 22 i serien Kåkstäder

Del 9 av 22 i serien KåkstäderBreda vägen gick mot sydväst från Järntorget men när den nådde stadgränsen strax efter den korsat Dahlins gata i Kråkestan gjorde vägen en skarp sväng mot väster varefter den följde stadsgränsen till Gamla varvet. Läs hela inlägget Masthuggsbergen

Fyrkanten

Del 10 av 22 i serien Kåkstäder

Del 10 av 22 i serien KåkstäderFyrkanten kallades ett område som i början på 1800-talet låg mellan Göta Älv i norr, Stigbergsliden i söder, stadsgränsen i öster och Gamla varvets område i väster.  Området började bebyggas redan på 1600-talet med Läs hela inlägget Fyrkanten