Kåkstäderna

Del 1 av 23 i serien Kåkstäder

Del 1 av 23 i serien KåkstäderFrån 1700-talet och framåt växte det fram en oreglerad träkåksbebyggelse på många håll runt Göteborg. I första hand växte denna bebyggelse fram utanför stadens marker. Huvuddelen av dessa områden skapades dock under den andra Fortsätt läsa Kåkstäderna

Advertisements

Flygarns Haga

Del 2 av 23 i serien Kåkstäder

Del 2 av 23 i serien KåkstäderFlygarns Haga var en kåkbebyggelse som växte fram på 1800-talet i det område som idag är Vasaplatsen och Vasaparken. Orsaken till att en kåkstad växte fram i detta område var at stadens landerimark här Fortsätt läsa Flygarns Haga

Vassnöden

Del 3 av 23 i serien Kåkstäder

Del 3 av 23 i serien KåkstäderPrecis som på Hagaheden kom de mindre landerierna på Heden längre österut att stycka av markbitar till underarrendatorer. Speciellt var detta fallet med Hedås där det under 1800-talet avstyckades mark för nya egendomar till Fortsätt läsa Vassnöden

Galgkrogarna

Del 4 av 23 i serien Kåkstäder

Del 4 av 23 i serien KåkstäderPå Krokslätt Kongegårdens marker växte på 1700-talet upp en kåkbebyggelse precis utanför stadsgränsen vid Getebergsäng. Det var till stor del krogar som servade alla som vill bevittna eller hade bevittnat avrättningar på Göteborgs avrättningsplats Fortsätt läsa Galgkrogarna

Albostaden

Del 5 av 23 i serien Kåkstäder

Del 5 av 23 i serien KåkstäderAlbostaden var en träkåksbebyggelse som oplanerat växte upp i de nordvästra delarna av Krokslätt Nordgårdens ägor. Området som låg i norra delen av det som idag är Annedal invid gränsen till Göteborg började bebyggas Fortsätt läsa Albostaden

Landala (kåkstaden)

Del 6 av 23 i serien Kåkstäder

Del 6 av 23 i serien KåkstäderLandala var ursprungligen en gård utanför Göteborgs stadsgräns på 1800-talet på marker som låg under adelsgården (frälsegården) Krokslätt Nordgården i Örgryte socken. Namnet Landala kommer sannolikt av namnet på en av gårdens ägare, kopparslagaren Fortsätt läsa Landala (kåkstaden)

Brantdala kåkstad

Del 7 av 23 i serien Kåkstäder

Del 7 av 23 i serien KåkstäderBrandtdala eller Brantdala var ett landeri som med tiden delades i två. Västra Brandtdala kom att utvecklas till ett värdshus och en nöjesinrättning. Innehavaren av arrendet för landeriet drygade också ut sina inkomster genom Fortsätt läsa Brantdala kåkstad

Djupedal

Del 8 av 23 i serien Kåkstäder

Del 8 av 23 i serien KåkstäderDär Linnégatan går idag gick tidigare en bäck som hette Djupedalsbäcken. På sluttningarna på bägge sidor växte det fram kåkstäder i början och mitten av 1800-talet. Skansbergets södra sida låg utanför Göteborg stads marker Fortsätt läsa Djupedal

Kråkestan

Del 9 av 23 i serien Kåkstäder

Del 9 av 23 i serien KåkstäderKråkestan var en kåkstad som växte upp på sluttningen till Kråkstadsberget (Nordhemsberget) från Breda vägen i Masthugget i norr. Centralt genom området gick Dahlinsgatan (Dahlins gata). Huvuddelen av husen växte upp i dåvarande Majorna Fortsätt läsa Kråkestan

Masthuggsbergen

Del 10 av 23 i serien Kåkstäder

Del 10 av 23 i serien KåkstäderBreda vägen gick mot sydväst från Järntorget men när den nådde stadgränsen strax efter den korsat Dahlins gata i Kråkestan gjorde vägen en skarp sväng mot väster varefter den följde stadsgränsen till Gamla varvet. Fortsätt läsa Masthuggsbergen