Kåkstäderna

Från 1700-talet och framåt växte det fram en oreglerad träkåksbebyggelse på många håll runt Göteborg. I första hand växte denna bebyggelse fram utanför stadens marker. Huvuddelen av dessa områden skapades dock under den andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet då … Läs mer

Flygarns Haga

Flygarns Haga var en kåkbebyggelse som växte fram på 1800-talet i det område som idag är Vasaplatsen och Vasaparken. Orsaken till att en kåkstad växte fram i detta område var at stadens landerimark här var uppdelad på en mängd mindre lotter och arrenden. Detta var delvis orsakat av att … Läs mer

Vassnöden

Precis som på Hagaheden kom de mindre landerierna på Heden längre österut att stycka av markbitar till underarrendatorer. Speciellt var detta fallet med Hedås där det under 1800-talet avstyckades mark för nya egendomar till både välbemedlade och fattiga. Sålunda växte det fram … Läs mer

Galgkrogarna

På Krokslätt Kongegårdens marker växte på 1700-talet upp en kåkbebyggelse precis utanför stadsgränsen vid Getebergsäng. Det var till stor del krogar som servade alla som vill bevittna eller hade bevittnat avrättningar på Göteborgs avrättningsplats som låg där Carlanderska sjukhuset … Läs mer

Albostaden

Albostaden var en träkåksbebyggelse som oplanerat växte upp i de nordvästra delarna av Krokslätt Nordgårdens ägor. Området som låg i norra delen av det som idag är Annedal invid gränsen till Göteborg började bebyggas på 1850-talet, i samma veva som trädgårdsmästare Åke Nilsson … Läs mer