1800-talets bryggerier

Fram till mitten av 1800-talet var bryggeriverksamheten i Göteborg i huvudsak ett hantverk med många mindre bryggerier. Med ett undantag, Carnegies porterbryggeri i Klippan. Bland de mer betydande hantverksmässiga bryggerierna vid 1800-talets början märks det Brembergska bryggeriet som 1828 … Läs mer

D. Carnegie & Co som bryggeri

Firman D. Carnegie & Co var från början ett järnhandelshus som grundades 1803 när David Mitchell, ägare av en handelsfirma där David Carnegie d.ä. och Jan Lamberg arbetade dog. Verksamheterna togs över av en ny firma bildad av de tidigare medarbetarna i Mitchells firma som fick namnet … Läs mer

Oscarsdals bryggeri

Oscarsdals bryggeri anlades redan 1815 av Sven Svensson (1777-1849) efter att stadsmurarna rivits och området fyllts ut. Det var ett framgångsrikt medelstort bryggeri fram tills det lades ner år 1856. Artur Attman skrev i Bryggerinäringen i Göteborg del II”, från 1961, följande: Den … Läs mer

Bryggeriet Lejonet

Jakob Dahl drev i början av 1800-talet en bryggerirörelse på Södra Burgårdens landeri. S. A. Svensson övertog därefter bryggeriet. Hans styvson, Johan Björkfeldt, som studerat öltillverkning i Tyskland togs sedan över och ryckte upp det gamla bryggeriet. Han var den förste i … Läs mer

Emeliedals bryggeri

Emeliedals svagdricksbryggeri anlades 1858 av Adolf Fredric Ericsson (1828-95)  invid Mölndalsån vid Kallebäcks bro i nuvarande Almedal. A. Ericsson var släkt med J.W. Lyckholm och anställde år 1862 den unge släktingen vid bryggeriet. 1879 anlade de två tillsammans bryggeriet J.W. Lyckholm … Läs mer