Gustaf Melins AB

1886 grundade Gustaf Melin en fabrik för tillverkning av kartong och album. Företaget drev också bokbinderi och boktryckeri. I början av 1900-talet hade fabriken 150 arbetare och huserade i en av de byggnader som tidigare inhyste Rosenlunds Spinneri. 1905 utbröt en svår brand varvid stora … Läs mer

Elanders

N. J. Björkman och Victor Fischer grundade i oktober 1877 ett tryckeri under namnet Fischer & Björkmans Boktryckeri AB, beläget vid Norra Hamngatan 32 i Göteborg. Björkman gick ur firman 1878, varvid Victor Fischer ensam blev ägare av tryckeriet under firmanamnet Victor Fischer. Det … Läs mer

Wezäta

Wezäta var ett tryckeri och fotostudio i Göteborg som grundades av Waldemar Zachrisson. Namnet är skapat utifrån grundarens initialer WZ. Wezäta bildades som Waldemar Zachrissons boktryckeri år 1886 med lokaler vid Köpmansgatan i Nordstaden. 1902 omvandlades bolaget till … Läs mer