Nya Lödöse

Nya Lödöse grundades den 17 augusti 1473 då staden fick sina stadsprivilegier, och successivt överflyttade Gamla Lödöse till området vid Säveåns utlopp i Göta älv (nuvarande Gamlestaden) för att undgå den norska kontrollen och beskattningen vid Bohus fästning. staden anlades på mark … Läs mer

Älvsborgs stad

Den svenske kungen som vid denna tid var Gustav Vasa, som tidvis bodde på Älvsborgs slott, tvingade 1547 borgarna i Nya Lödöse att flytta till en plats helt nära slottet. Nya Lödöse förlorade i samband med detta sina stadsrättigheter. Flytten hade föregåtts av diskussioner ända sen … Läs mer

Göteborg (Karl IX Göteborg)

I början på 1600-talet ville Karl IX knyta till sig nederländska handelsmän för att med deras hjälp knyta Sverige till den internationella kapitalmarknad som hade sitt europeiska centrum i Amsterdam. Därmed skulle det bli lättare att få betalt för exporten av järn från Bergslagen, … Läs mer