Älvsborgs kungsladugård

Älvsborgs kungsladugård skapades på 1570-talet för att försörja Älvsborgs slott. Troligen existerade någon form av ladugård på platsen redan under senare medeltid, knuten till Älvsborgs slott - som omnämns 1366. Av allt att döma var dock gården privatägd när Älvsborg slott anlades … Läs mer

Godhem

Godhems egendom låg ungefär där Godhemsplatsen ligger idag. Gården låg på mark som arrenderades av Älvsborgs kungsladugård. Kallades även Kärret, främst i äldre tider.  Låg ungefär där Godhemsplatsen ligger idag. I Hjalmar Lindroths bok Ortnamnen i Göteborgs- och Bohus län … Läs mer

Olivedal

Olivedal var en herrgård om låg på mark som arrenderades från Älvsborgs Kungsladugård. Huvudbyggnaden låg där kvarteret Rosengatan-Vegagatan-Olivedalsgatan och Alvhemsgatan idag ligger. Marken för Olivedal tillhörde fram till slutet av 1700-talet Älvsborgs Kungsladugård, och … Läs mer

Oljekvarn

Oljkevarn var en egendom vars huvudbyggnader låg där Amiralitetsgatan och Djurgårdsgatan korsas idag. Egendomen låg på mark som arrenderades av Älvsborgs kungsladugård. En del av egendomens trädgård utgör idag parken med namnet Söderlingska trädgården (Zenithparken). Fredberg skrev … Läs mer

Vädersågen

Vädersågen var en egendom som friköptes från Älvsborgs kungslaudgård år 1724. Köpare var Vilhelm von Utfall. Ägorna som då var på totalt 50 tunnland omfattade berget där Carl Johans kyrka står, delar av området där Fiskhamnen (andra delar är utfyllda områden av älven) och … Läs mer