Sannegården

Gård på Hisingen som enligt CRA Fredberg, Det Gamla Göteborg, tidigare hette Sandgården. Gården omnämns redan i Erikskrönikan från 1300-talet, då under namnet Sanda. Låg ungefär där Sannegårdshamnens bassäng tar slut. Var från början en kronogård men förlänades år 1410 till … Läs mer

Bjurslätts gård

Bjurslätts gård var en gård på centrala Hisingen i Lundby socken. 1857 köptes den av tidningsmannen S.A. Hedlund. Gården bestod av 15 hektar åkermark samt utmarker i bergen. Hedlund skapade en park av gårdens ägor. Han engagerade nästan tusen skol barn för att plantera de kala … Läs mer

Lindholmens säteri

Lindholmen omtalas första gången 1333, då kung Magnus Eriksson daterar en skrivelse där. Befästningen låg på nuvarande Slottsberget och var en kungsgård som kallades borgen Lindholmen. Arkeologiska undersökningar visar att en borg, även omnämnt som slott, har funnits där sedan … Läs mer

Arendals gård

Gården Ardal (Arendal) var tidigt ett så kallat frälse-hemman, dvs en gård som lydde under ett adelsgods eller en adelsman, Området blev troligen svenskt på 1400-talet och tillhörde då Tuve socken. 1860 blev det en del av Lundby socken. Gården kan med säkerhet kan följas från … Läs mer