Sannegården

Del 1 av 14 i serien Gårdar i Lundby

Del 1 av 14 i serien Gårdar i LundbyGård på Hisingen som enligt CRA Fredberg, Det Gamla Göteborg, tidigare hette Sandgården. I Ortnamnen i Göteborgs- och Bohus län ges många fler varianter av namnet. Gården omnämns redan i Erikskrönikan från 1300-talet, då Läs hela inlägget Sannegården

Advertisements

Lindholmens säteri

Del 2 av 14 i serien Gårdar i Lundby

Del 2 av 14 i serien Gårdar i LundbyLindholmen omtalas första gången 1333, då kung Magnus Eriksson daterar en skrivelse där. Befästningen låg på nuvarande Slottsberget och var en kungsgård som kallades borgen Lindholmen. Arkeologiska undersökningar visar att en borg, Läs hela inlägget Lindholmens säteri

Kvillebäcken

Del 3 av 14 i serien Gårdar i Lundby

Del 3 av 14 i serien Gårdar i LundbyEgendomen Kvillebäcken nämns första gången år 1625 och då som ett färjeläge. Färjeläget anlades av ägarna på Holms säteri i Tuve socken som ett eget privat färjeläge för att de på ett enkelt Läs hela inlägget Kvillebäcken

Bjurslätts gård

Del 4 av 14 i serien Gårdar i Lundby

Del 4 av 14 i serien Gårdar i LundbyBjurslätts gård var en gård på centrala Hisingen i Lundby socken. 1654 fick häradshövdingen Anders Appelboom såväl Bjurslätt som Tolered att utnyttja. 1653 bytte han bort dem mot två gårdar i Närke Läs hela inlägget Bjurslätts gård

Tolered (Toleröd)

Del 5 av 14 i serien Gårdar i Lundby

Del 5 av 14 i serien Gårdar i LundbyGård i Lundby socken som ursprungligen tycks ha benämns Torröd, senare Toleröd och därefter Tolered, dock med många fler olika stavningar i olika dokument. År 1629 låg gården under Niels Bielkes sätesgård Läs hela inlägget Tolered (Toleröd)

Arendals gård

Del 6 av 14 i serien Gårdar i Lundby

Del 6 av 14 i serien Gårdar i LundbyGården Ardal (Arendal) var tidigt ett så kallat frälse-hemman, dvs en gård som lydde under ett adelsgods eller en adelsman, Området blev troligen svenskt på 1400-talet och tillhörde då Tuve socken. 1860 blev Läs hela inlägget Arendals gård

Stillestorp

Del 7 av 14 i serien Gårdar i Lundby

Del 7 av 14 i serien Gårdar i LundbyStillestorp var en gård i Lundby socken som i praktiken var en del av Lundby by med sina ägor utspridda i bitar från nuvarande Biskopsgården till Tolered i norr och Kvillestaden i Läs hela inlägget Stillestorp

Pilegården (Lundby)

Del 9 av 14 i serien Gårdar i Lundby

Del 9 av 14 i serien Gårdar i LundbyPilegården i Lundby socken var från början en by med namnet Buberg. Vid mitten av 1500-talet användes båda namnen men sen blev byn kallad Pilegården. I byn fanns två gårdar, varav Östra Läs hela inlägget Pilegården (Lundby)

Lundby by

Del 10 av 14 i serien Gårdar i Lundby

Del 10 av 14 i serien Gårdar i LundbyLundby by bestod redan 1550 av 17 gårdar (hemman) inklusive Västra och Östra Pilegården som då också räknades dit även om de från början inte var en del av Lundby by. De Läs hela inlägget Lundby by