Sannegården

Gård på Hisingen som enligt CRA Fredberg, Det Gamla Göteborg, tidigare hette Sandgården. I Ortnamnen i Göteborgs- och Bohus län ges många fler varianter av namnet. Gården omnämns redan i Erikskrönikan från 1300-talet, då under namnet Sanda. Så kanske var det ursprungliga namnet det … Läs mer

Lindholmens säteri

Lindholmen omtalas första gången 1333, då kung Magnus Eriksson daterar en skrivelse där. Befästningen låg på nuvarande Slottsberget och var en kungsgård som kallades borgen Lindholmen. Arkeologiska undersökningar visar att en borg, även omnämnt som slott, har funnits där sedan … Läs mer

Kvillebäcken

Egendomen Kvillebäcken nämns första gången år 1625 och då som ett färjeläge. Färjeläget anlades av ägarna på Holms säteri i Tuve socken som ett eget privat färjeläge för att de på ett enkelt sätt skulle kunna korsa Göta älv. Låg där Kvillebäcken rann ut i Göta Älv och … Läs mer

Bjurslätts gård

Bjurslätts gård var en gård på centrala Hisingen i Lundby socken. 1654 fick häradshövdingen Anders Appelboom såväl Bjurslätt som Tolered att utnyttja. 1653 bytte han bort dem mot två gårdar i Närke och istället blev Israel Norfelt innehavare. Hans arvingar ägde fortfarande gården … Läs mer

Tolered (Toleröd)

Gård i Lundby socken som ursprungligen tycks ha benämns Torröd, senare Toleröd och därefter Tolered, dock med många fler olika stavningar i olika dokument. År 1629 låg gården under Niels Bielkes sätesgård Åkerö i Sörmland. 1645 förvärvades egendomen av Anders Appelboom som också … Läs mer