Göteborgs Enskilda Bank (Götabanken)

Del 1 av 15 i serien Banker, finans och investmentbolag1848 grundades Göteborgs Privat Bank i Göteborg av en skara göteborgska köpmän och särskilt var familjerna Dickson och Kjellberg väl företrädda. I den första styrelsen ingick Isaac Leman, F. Willerding, W. Fortsätt läsa Göteborgs Enskilda Bank (Götabanken)

Advertisements

Skandinaviska Kredit (Skandinaviska Banken)

Del 2 av 15 i serien Banker, finans och investmentbolagUnder våren 1863 hölls ett nordiskt nationalekonomiskt möte i Göteborg. På det mötet och i en mindre krets lade den danske finansmannen C.F. Tietgen fram en plan på ett skandinaviskt-internationellt finansinstitut Fortsätt läsa Skandinaviska Kredit (Skandinaviska Banken)

AB Custos

Del 3 av 15 i serien Banker, finans och investmentbolagAB Custos var ett investmentbolag som bildades 1937 för att överta aktierna i bolag som Skandinaviska Kredit övertagit under de ekonomiska kriserna på 1920- och 1930-talen. Bolaget övertog röstmajoriteten i bland Fortsätt läsa AB Custos

Säfveåns AB – ett klassiskt investmentbolag

Del 4 av 15 i serien Banker, finans och investmentbolagUrsprungligen grundades Säfveåns AB som ett sågverksbolag. Sågverksbolaget skaffade sig stora markinnehav i östra Göteborg. Den som startade bolaget var norrmannen Niels Georg Sörensen, tidigare engagerad i Norrlands skogsindustri tillsammans med Fortsätt läsa Säfveåns AB – ett klassiskt investmentbolag

Investment AB D. Carnegie & Co

Del 5 av 15 i serien Banker, finans och investmentbolagBolaget grundades ursprungligen som firma Erskine & Mitchell år 1798. Firman övertogs 1803 av David Carnegie Sr tillsammans med Jan Lamberg och bytte då namn till D.Carnegie & Co. Firman sysslade Fortsätt läsa Investment AB D. Carnegie & Co

Investment AB Asken

Del 6 av 15 i serien Banker, finans och investmentbolagUrsprunget till Investment AB Asken är egentligen det av Röhss, Barclay och Lundström ägda textilföretaget Rosenlund. Detta företags huvudfabrik låg i det område av Göteborg som idag heter just Rosenlund. Fabriken Fortsätt läsa Investment AB Asken

Bohusbanken

Del 7 av 15 i serien Banker, finans och investmentbolagBohusbanken grundades 1919 i Göteborg och hade ända till 1979 bara ett kontor. I Göteborg. Banken kom tidigt i familjen Wallenbergs händer och var specialinriktad på rika personer samt medelstora företag Fortsätt läsa Bohusbanken

Sponsor AB – kopplat till Götabanken

Del 8 av 15 i serien Banker, finans och investmentbolagSponsor AB var ett utvecklingsbolag som bildades av Göteborgs Bank (senare Götabanken) år 1964. Bolaget fick en aktieägarkrets som var närstående till banken. Ägarna i banken var dock inte ägare i Fortsätt läsa Sponsor AB – kopplat till Götabanken

Coronaverken – som ett utvecklingsbolag

Del 9 av 15 i serien Banker, finans och investmentbolagCoronaverken grundades 1918 i Göteborg som en tvättmaskinstillverkare. I den första styrelsen för bolaget ingick G.R. Tellander, J.T. Sandberg och Sigurd Larsson. Tellander hade 1907 också startat Värmelednings AB Celsius, J.T. Fortsätt läsa Coronaverken – som ett utvecklingsbolag

Investment AB Skansen Lejonet

Del 10 av 15 i serien Banker, finans och investmentbolagInvestment AB Skansen Lejonet grundades i syfte att medverka i strukturrationaliseringar inom västsveriges näringsliv. Bolaget grundades i Göteborg av kapitalintressen som återfanns inom kretsen kring Skandinaviska Banken. Ingen dominerande ägare fanns Fortsätt läsa Investment AB Skansen Lejonet