Personregister O-P

Åter till personregister

Personregister O-P

O

Olivier von Egmont


Olle Tobisson
Olof Arfvidsson
Olof Bärnheim
Olof Hall
Olof Hammar
Olof Hasselroth
Olof Immanuel Fåhraeus
Olof Kihlbaum
Olof Knape
Olof Lindahl
Olof Melin
Olof E. Melin
Olof Möller
Olof Persson Ekmarck
Olof Rudbeck
Olof Sahlgren
Olof Ström
Olof Strömstierna
Olof Wengren
Olof Westerling
Olof Wijk
Osborn Dickson
Oscar Andrén
Oscar Dickson
Oscar Ekman
Oscar Gyllenhammar
Oscar Hasselblad
Oscar Rydbeck
Oscar von Sydow
Oscar Åkerman
Ossian Ahrenberg
Otto Dymling
Otto Mannheimer
Otto Salomon
Otto Sjöstierna

P

Patric Alströmer


Paul Melin
Paul Paulin Lilliestam
Paul Treutiger
Pehr Dubb
Pehr G. Gyllenhammar
Pehr Gyllenhammar
Pehr Murén
Pehr Tham
Pehr Tranchell
Per-Adolf Tamm
Per Backman
Per Carlsson
Per Ludvig Traneus
Percy Tham
Per Kinde
Per Åke Färnstrand
Peter Carl Heijl
Peter Carlsson
Peter Claesson
Peter Coopman
Peter Dickson
Peter Ekman
Peter Göthenstierna
Peter Hammarberg
Peter Hentz
Peter Hjörne
Peter K:son Mark
Peter Lamberg
Peter Leffler
Peter Malm
Peter Militz
Peter Petersson
Peter Stierncrona af Söderby
Peter Svalin
Peter Tham
Peter Tillroth
Peter Tordenskiold
Peter Utfall (Peter von Utfall)
Peter Welt
Peter Wennerstierna
Petrus Paulinus
Petter Arfwidson
Petter Bagge (Peter Bagge)
Petter Silvander
Petter Williamsson
Pieter Tham
Pontus Fürstenberg
Pontus Kleman
Pontus Wikner
Poul Hultberg
Pål Paulin

Åter till personregister

Advertisements