Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Åter till personregister

Personregister C-D

C

C.A. Bolm


C.A. Sköldebrand
C.F. Tietgen
C.R. Tellander
Camilla Hansson Ahlbom
Carin Röhss
Carl Lundström
Carl-David Lundström (C.D. Lundström)
Carl-David Philipson
Carl-Emil Billqvist
Carl-Erik Heyman
Carl-Fredrik af Wingård
Carl-Gustaf Mörner
Carl-Gustaf Prytz
Carl-Henrik Tranchell
Carl-Magnus Kindal
Carl Adam Wachtmeister
Carl Almroth
Carl Arfwidson
Carl August Kjellberg (Carl Aug. Kjellberg)
Carl August Kullgren
Carl Bagge
Carl Björnberg
Carl Blidberg
Carl Bonde
Carl Bratt
Carl Bäck (Charles O. Bäck)
Carl Coopman
Carl Ekman
Carl Emil Billquist
Carl Ericsson Malm
Carl Erik Lindström
Carl Fredrik Waern (C.Fr Waern)
Carl Gustaf Bagge
Carl Gustaf Brusewitz
Carl Gustaf Klinteberg
Carl Gustaf Lagerbring
Carl Gustaf Treutiger
Carl Gustaf von Brinkman
Carl Habicht
Carl Hedman
Carl Henrik Hasselblad
Carl Herslow
Carl Johan Dymling (C.J. Dymling)
Carl Johan Treutiger
Carl Kempe
Carl Leffler
Carl Maule
Carl Olbers
Carl Ossian Kjellberg
Carl Pontus von Rosen
Carl Robert Prytz
Carl Sirenius
Carl Söderström
Carl Tranchell
Carl von Gerdes
Carl von Utfall
Carl Wilhelm Bauck
Carl Wilhelm Carlberg
Carl Wilhelm Scheele
Carl Wilhelm Sjögren
Carolina Matilda Fix
Caroline Dickson (Caroline Wijk)
Caroline Gother
Caroline Murray Carlson
Caspar Wohlfahrt (Casper Bernhard Wohlfahrt)
Catharina Schutz
Catharina Wohlfahrt
Cecilia Milow
Charles Blaurock
Charles Bratt
Charles Dickson
Charles Heyman
Charles Hill
Charles Irvine
Charles Morford
Charles Pike
Charlotte Mannheimer
Christer Ericsson
Christian Arfvidsson (Christian Arfvidson)
Christian Beckman
Christian Berner
Christian Bernhard Almroth
Christian Gathenhielm (Christian Gathe)
Christian Helmich Åkerman (C.H. Åkerman)
Christian Hobohm
Christian Lund
Christian Röhss
Christian Schönfeldt
Christian Tham
Christian Tolilius
Christian Utfall
Christian Wilhelm Damm
Christina Beata Busck
Christina Hall
Christina Klinteberg
Christoffer Adlersparre
Christoffer Carlander
Christoffer Christoffersson
Christoffer Hedenberg
Christoffer Liedberg
Christopher Polhem
Claes Adam Wachtmeister
Claes Adolf Adelskiöld
Claes Alströmer (Clas Alströmer)
Claes Ankarcreutz
Claes Dahlbäck
Claes Grill
Claes Gustaf Adolf Tamm
Claes Habicht
Claes Johansson
Claes Ludvig Virgin
Claes Malmsten
Claes Turitz
Clara Matzen
Clara Olbers
Colin Campbell
Conrad Braunjohan (Conrad von Braun-Johan)
Conrad Hamberg
Conrad Lang
Conrad Wilhelm Nissen
Cornelia Hall
Cornelius Thorsson

D

Dan-Axel Broström


Dan Broström
Daniel Nikolaus Olbers
Daniel Pettersson
Daniel Strutzflycht
Daniel Wetterling
Dan Lenberg
Dan Sten Olsson
David af Sandeberg
David Airth
David Amija
David Ankarloo
David Arfwidson
David Carnegie
David Gibson
David Keiller
David Low
David Lundström
David Lyall
David Maclean
David Matzen
David Mitchell
David Olbers
David Otto Francke
David Sandén
Dorotea Matzen (Dorothea Matzen)
Dorothea Calmes
Douglas Dickson
Douglas Kennedy

Åter till personregister

Advertisements