Direktörer i Ostindiska kompaniet

Direktörer och sekreterare i Ostindiska kompaniet

Första oktrojen 1731-46

Andra oktrojen 1746-66

Tredje oktrojen 1766-86

Fjärde oktrojen 1786-1809

Fjärde oktrojens konkursbo 1809-11

Femte oktrojen 1806-1813

I bokstavsordning efter efternamn

Theodor Christopher Ankarcrona

Andreas Andersson

Anders Arfwedson, 1786-1809

Carl Abraham Arfwedsson

Patrik Alströmer

Frans Bedoire

Niklas Björnberg

Carl Broman

Colin Campbell

Hugh Campbell

Georg Henrik Conradi

William Chalmers

Robert Finlay

Abraham Grill

Claes Grill

Johan Abraham Grill

Jean Abraham Grill

Michael Grubb

Carl Adolph Grevesmühl

Martin Hagbom

Martin Holterman

Simon Bernhard Hebbe

Bengt Gustaf Ingelman

Carl Gottfrid Küsel

Henrik König

Christian König

Per Theodor König

Magnus Lagerström

Johan Liljencrantz

Jean Henri Lefebure

Olof Lindahl

Fabian Löwen

Carl Erik Lagerheim

Herman Petersen

Anders Plomgren

Charles Pike

Lars Reimers

Sven Olof Rosenberg

Hans Niklas Schwan

Niklas Sahlgren

Berndt Harder Santesson

Carl Fredr. Scheffer

David af Sandeberg

Joh. Fredr. Ström

Nils Ström

David von Schinkel

Jacob Schütz

Axel Rutger Sparre

Volrath Tham

Gustaf Tham

Jonas Tranchell

Martin Törngren

Laurens Tarras

Samuel af Ugglas

Jacob Jeansson von Utfall

John Wilson

Det finns också åtskilliga referenser till att Jonas Eriksson Malm skulle varit direktör i Ostindiska Kompaniet. Nåt belägg för det har jag inte kunnat hitta. Två söner har dock arbetat som assistenter och superkargörer och han själv har varit anställd som kamrer och bokhållare. Han var också en av de större intressenterna i den tredje oktrojen.

Per oktroj, namn, år som direktör

Första oktrojen 1731-46

Henrik König, 1731-36

Colin Campbell, 1731-46

Francois Bedoire, 1731-42

Volrath Tham, 1732-37

Niclas Sahlgren, 1733-46

Hugh Campbell, 1737-46

Charles Pike, 1737-41

Theodor Christopher Ankarcrona, 1737-46

Magnus Lagerström, sekreterare, 1731-46

Andra oktrojen 1746-66

Niclas Sahlgren, 1746-66

Colin Campbell, 1746-57

Theodor Christopher Ankarcrona, 1746-50

Magnus Lagerström, 1746-59

Anders Plomgren, 1746-66

Abraham Grill, 1746-66

Carl Broman, 1746-66

Axel Rutger Sparre, 1750-51

Claes Grill, 1751-66

Jacob Jeansson von Utfall, 1753-66

Gustaf Kierman, 1757-65

John Wilson, 1757-66

Jean Henri Lefebure, 1760-66

Herman Petersen, 1760-65

Peter Teodor König, 1762-66

Nils Ström, 1763-66

Sven Wengren, sekreterare, 1746-66

Tredje oktrojen 1766-86

Fabian Löwen, 1766-73

Robert Finlay, 1766-70

Georg Henrik Conradi, 1766-86

Michael Grubb, 1766-70

Carl Gottfried Küsel, 1770-86

Johan Abraham Grill, 1770-86

Jacob Schutz,  1770-72

Carl Fredrik Scheffer, 1773-86

Gustaf Tham, 1773-81

Johan Fredrik Ström, 1773-81

David Sandberg, 1776-78

Patrik Alströmer, 1777-86

Andreas Andersson, 1777-86

Martin Holterman, 1777-86

Jean Abraham Grill, 1778-86

Johan Liljencrantz, 1781-86

Pehr Wigert, sekreterare, 1766-86

Fjärde oktrojen 1786-1809 (formellt till 1806, men fanns kvar till 1809 då den gick i konkurs)

Martin Holterman, 1786-93

Carl Gottfried Küsel, 1786-95

Johan Abraham Grill, 1786-99

Patrik Alströmer, 1786-1804

Johan Liljencrantz, 1786-1809

Anders Arfwedson, 1786-1809

Martin Törngren, 1786-99

William Chalmers, 1793-1809

Olof Lindahl, 1798-1801

Jonas Tranchell (även kassör), 1798-1809

I. Wennerqvist, 1799-1809

Laurens Tarras, 1799-1809

Simon Bernhard Hebbe, 1799-1803

Christian Adolf König, 1799-1803

Carl Erik Lagerheim, 1799-1809

Martin Hagbohm, 1799-1809

Sven Olof Rosenberg, 1799-1809

Carl Henrik Tranchell, sekreterare, 1786-1809

Gode män/utredare/konkursförvaltare fjärde oktrojen 1809-1811

Niclas Björnberg

P. Zach. Nolleroth

A.E. Broms

Anders Andersson

Femte oktrojen 1806-1813 (formellt till 1826, men upplöstes i förtid)

Niclas Björnberg 1806-13

Samuel af Ugglas, 1806-13

David Schinkel, 1806-07

Lars Reimers P:son, 1806-11

Hans Niklas Schwan, 1806-13

Carl Abraham Arfwedson 1807?-1813

Berndt Harder Santesson, ??-1813

Carl Adolph Grevesmühl, ??-1813

Bengt Gustaf Ingelman, ??-1813

Pehr Ulmgren, sekreterare, 1806-13

 

Advertisements