Kvarteret Sockerbruket

Kvarteret Sockerbruket är Brunnsparken med intilliggande hus, det så kallade Palacehuset. Från början va det en ö mellan Södra Hamnkanalen och Norra Hamnkanalen som båda anslöt till Stora Hamnkanalen i väster. 1749 fick Niclas von Jacobson tillstånd att starta sockerbruk, Läs hela inlägget Kvarteret Sockerbruket

Advertisements

Palacehuset

Hus i nuvarande Brunnsparken som urpsrungligen byggdes som sockerbruk år 1750 med Carl Hårleman som arkitekt. Ägare av sockerbruket var Niclas von Jacobson. Brann ner 1792, användes som sockerbruk i privat regi (drevs av ägarna till Lisebergs sockerbruk, däribland B.H. Läs hela inlägget Palacehuset

Kvarteret Enigheten

Kvarteret Enigheten, Nedre Kvarnbergsgatan-Spannmålsgatan-Torggatan-Kronhusgatan. På 1600-talet fanns inga gränser fanns mellan det som senare blev kvarteren Enigheten, Vadman, Vindragaren och Stadskvarnen. I slutet av 1700-talet fanns gränser och nuvarande Nedre Kvarnbergsgatan var utlagd. Nuvarande Kronhusgatan gick inte längre åt väster Läs hela inlägget Kvarteret Enigheten

Kvarteret Härbärget

På 1600- och 1700-talet bildade kvarteren Arkaden (Östra Hamngatan-Södra Hamngatan-Fredsgatan-Drottninggatan) och Härbärget (Fredsgatan-Södra Hamngatan-Östra Larmgatan-Drottninggatan) ett enda långt kvarter. Efter branden 1792 anlades Fredsgatan och det nybildade kvarteret bebyggdes med stenhus i två till tre våningar. Hela den östra delen Läs hela inlägget Kvarteret Härbärget

Kvarteret Residenset

Kvarteret Residenset, Södra Hamngatan-Lilla Torget-Ekelundsgatan-Otterhällegatan är ett kvarter som i stort sett helt består av kulturmärkta hus, däribland ett av de allra äldsta husen i  centrala Göteborg, Residenset. Andra bemärkta hus i kvarteret är Landsstatshuset, Wijkska huset och Atlanticahuset. Tomter enligt Läs hela inlägget Kvarteret Residenset

Kvarteret Bokhållaren

Kvarteret Bokhållaren, Korsgatan-Drottninggatan-Östra Hamngatan-Kyrkogatan Tomter enligt Göteborgs Tomtägare 1637-1807 Rote 3, tomt 64, Falkensten, Koch Rote 3, tomt 65, Bruhn, Ström, Dymling, Brattberg, Berger, Fürstenberg, Barach, Hegardt, Öhrn, Wickman Rote 3, tomt 66, Ungewitter, Krafft, Roos Rote 3, tomt 67, Muus, Läs hela inlägget Kvarteret Bokhållaren

Kaggelyckan

Del 5 av 15 i serien Nylöselanderierna

Del 5 av 15 i serien NylöselanderiernaLanderi som eventuellt bara var en del av Härlanda landeri. I alla fall hade de ofta samma ägare. Båda låg på Härlanda bys gamla marker som ägdes av Göteborgs stad. En av de kända ägarna Läs hela inlägget Kaggelyckan

Härlanda

Del 4 av 15 i serien Nylöselanderierna

Del 4 av 15 i serien NylöselanderiernaKallades Härlanda Äng långt in på 1700-talet. Under den tiden gick det landeri som sedan kom att heta Bagaregården under namnet Härlanda. Låg på Härlanda bys gamla marker som skänkts till Göteborgs stad ungefär där Läs hela inlägget Härlanda

von Jacobsson

Del 9 av 40 i serien Adliga familjer från Göteborg

Del 9 av 40 i serien Adliga familjer från GöteborgAdliga ätten von Jacobsson nr 2121 † Adlad 1756-06-12, introducerad 1778. Utdöd 1860-06-16. TAB 1 Nils Jakobsson, född i Malmö. Tullnär i Landskrona. Gift med Anne Tomasdotter [Im]. Barn: Tomas Nilsson Jyde, född Läs hela inlägget von Jacobsson

von Jacobson – handelshus

Del 7 av 22 i serien Handelshus i 1700-talets GöteborgNiclas Jacobson (1714- 85), fick efter resor till Tyskland, Frankrike, England o Holland burskap som köpman i Gbg 1737. Där gifte han sig 1741 med Anna Margareta Nissen (1722-48), dotter till Läs hela inlägget von Jacobson – handelshus