Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Turitz

Herman Turitz

Herman Gustaf Turitz, H.G. Turitz, född 25 maj 1884 i Sköns socken, Medelpad, var en svensk grosshandlare. Bedrev affärsstudier i bland annat USA där han också gjorde praktik.

År 1909 startade han en detaljhandel i Göteborg, American Bazar. Året senare ombildades det till ett aktiebolag. 1913 uppköptes aktierna i konkurrenten Grand Bazar av Turitz och några andra intressenter. AB Turitz & Co bildades och blev så småningom moderbolag för flera varuhusföretag, exempelvis, EPA, Grand och klädkedjan Turman. Mot slutet av 1920-talet spelade AB Turitz & Co en väsentlig roll när enhetsprisaffärernas introduktion introducerades i Sverige i form av EPA. Då stod Turitz i förbindelse med tyska Rudolph Karstadt AG.

År 1941 övertog Turitz istället Ferd. Lundquist & Co, vilken moderniserades under hans ledning.

Turitz sysslade inte bara med affärer. 1929-38 var han föreståndare i Mosaiska församlingen i Göteborg och hjälpte judiska flyktingar undan nazisternas pogromer.

Han var son till Kalman Turitz och Tobina Guttman, och från 1925 gift med Tora Pettersson. Han hade två söner, Ian Brändström  f. Turitz(1926-2008) och Claes Turitz (1928-2005). Claes Turitz var bland annat styrelseledamot i AB Nordiska Kompaniet, H.G. Turitz Stiftelse och AB Ferd. Lundquist & Co.

Advertisements

AB Turitz & Co – EPA och Grand

H.G. Turitz (1884-19 som kommit till Göteborg från Norrland, och bildade tillsammans med grosshandlare Henning Schlasberg i Landskrona, ett varuhusföretag i Göteborg under namnet American Bazar. Aktiekapitalet sattes till 6 000 kronor, fördelat på 60 aktier, av vilka de ägde hälften var. Ledare för firman blev den då 25-årige Turitz. Den 14 december 1909 öppnade American Bazar sina portar på fastigheten Kungsgatan 23 i Göteborg.

År 1913 startades även en filial, AB Varuhuset Skandia, på Östra Hamngatan i Bräutigams nuvarande hus vid hörnet av Kungsgatan och Östra Hamngatan i Göteborg, vilken konkurrerade hårt med den av Åkerlund och Pauli ägda Grand Bazar på Kungsgatan 49, den största av konkurrenterna. Resultatet blev att Grand Bazar köptes i slutet av 1913, medan Skandia avvecklades. Bolaget expanderade kraftigt, och partiaffären skildes från detaljaffären den 1 april 1917 och blev upphov till AB Turitz & Co med att aktiekapital på 1,2 miljoner som ägdes till lika delar av Turitz och Schlasberg. H.G. Turitz bildade också Fastighets AB Merkurius som 1916 förvärvade de fastighert i vilka American Bazar och Grand Bazar bedrev sin verksamhet.

AB Turitz & Co omvandlades, genom köp av American Bazar, Grand Bazar och Merkurius år 1919 samt genom grundandet av Enhetspris AB EPA år 1930, till moderbolag för en stor detaljhandelskoncern. Joseph Sachs som var största ägare i AB Nordiska Kompaniet var tillsamman med H.G. Turitz den som deltog i grundandet av EPA. Resterande delar ägdes av H.G. Turitz, Henning och Herman Schlasberg. 1932 sålde Schlasberg sina aktier i AB Turitz & Co. Nordiska Kompaniet och Wallenbergföretagen ägde efter nyemission, samma år som Schlasberg sålde, närmare  50% av aktierna i AB Turitz & Co. H.G. Turitz som varit verkställande direktör sedan 1909 tvingades på grund av meningsskiljaktigheter med delägaren NK avgå 1940/41. Josef Anér (1889-1984) blev företagets VD. Därefter kontrollerades AB Turitz i praktiken av familjerna Sachs och Wallenberg som var de stora ägarna i AB Nordiska Kompaniet.

Lanseringen Av EPA var dock inte okontroversiell och de låga priserna väckte protester från lokala handlare. Då både Sachs och Turitz var judar kom kampanjen att uppvisa antisemitiska inslag. 1934 tillsattes en statlig utredning för att undersöka om marknaden för lågprisföretag skulle regleras för att skydda övrig handel, men någon lagstiftning blev det inte och varuhuskedjan kunde fortsätta att växa runt om i Sverige.

Turitz huvudkontor

Turitz huvudkontor i Gamlestaden Göteborg. Gamlestadsvägen 3. Färdigbyggt 1941.

Åren 1941-1971 ingick varuhuskedjan Grand Bazar (senare Varuhuset Grand i Göteborg AB),som systerbolag, till EPA inom koncernen Turitz & Co. Ett annat dotterbolag i Turitz-koncernen var under lång tid klädkedjan E. Turman emd butiker i en rad städer. 1953 hade AB Turitz & Co 3 900 anställda.

Styrelsemedlemmar i AB Turitz & Co år 1969 var Ragnar Sachs (ordf), Hans Munck af Rosenschöld, Stig H:son Ericson, Erik Söderberg, Magnus von Essen, Eric Brodén, Dan-Axel Broström och VD Bengt Rydman. Styrelsen i AB Nordiska Kompaniet samma år bestod delvis av samma personer, Ragnar Sachs (ordf), Erik Söderberg (VD), Bengt Rydman samt dessutom Kurt-Allan Belfrage, Carl De Geer och Claes Turitz. 1968 hade Turitz-koncernen 12 000 anställda.

1971 blev AB Turitz & Co ett dotterbolag inom AB Nordiska Kompaniet. Familjen Wallenberg var nu den totalt dominerande ägaren i bolaget, familjerna Sachs och Turitz (främst via H.G. Turitz stiftelse) innehade endast mindre andelar. Det gjorde även familjen Söderberg.

På 1960-talet öppnades EPA Stormarknad på flera orter i Sverige. År 1978 gick EPA ihop med Tempovaruhusen inom dåvarande NK-Åhléns, varvid namnet ändrades till Tempo. Vid tidpunkten för samgåendet mellan EPA och Tempo hade EPA ett 100-tal varuhus med 12 000 anställda och en försäljning på 3 miljarder kronor. År 1985 omvandlades alla Tempo-varuhus till Åhléns-varuhus eller avvecklades.

Källor utöver Internetsajter:

  • Aktieägarens Uppslagsbok, 1969
  • Gunnar Wetterberg, Wallenbergs, 2013
  • Birgitta & Olof Forsberg, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
  • Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Turitz och Meeths – varuhusen

Del 5 av 12 i serien Finansfamiljer i Göteborg

Herman Gustaf Turitz (1884-1957) var en pionjär inom den svenska varuhushandeln som år 1909 startade American Bazar i Göteborg. 1913 köpte han konkurrenten Grand Bazar och 1918 bildade han grossistföretaget AB Turitz & Co tillsammans med Henning Schlasberg i Landskrona. Efter att ha tagit upp en ny affärsidé, den så kallade enhetsprisidén, köpte AB Turitz & Co upp de andra bolagen som Turitz ägde och Nordiska Kompaniet (NK), ägt av familjen Sachs gick in som ägare i företaget vid sidan av familjen Schlasberg och H.G. Turitz. NK ägde 50% av aktierna vid detta tillfälle och samma år bildades också dotterbolaget Enhetspris AB Epa. Redan 1934 hade EPA 11 varuhus i Sverige och var en succé (min farmor städade på ett av varuhusen, det förutvarande American Bazar på Andra Långgatan i Göteborg, idag en porraffär). Totalt fanns sistnämnda år nästan 2000 anställda i AB Turitz & Co inklusive dotterbolag.

1932 sålde Schlasbergs sina aktier i Turitz & Co och 1940 tvingades Turitz avgå som direktör. Familjen Sachs tog nu makten och placerade Josef Anér som direktör i bolaget. AB Turitz & Co kontrolleras från 1841 av familjerna Sachs och Wallenberg och i styrelsen sitter Otto Lybeck, Josef Sachs, Christian Günther och Ragnar Sachs. 1969 köptes företaget av AB Nordiska kompaniet och blir dotterbolag i den koncernen.

HG Turitz blev inte sysslolös när han tvingades bort från det företag han grundat. Istället startade han ett nytt bolag, HG Turitz AB, och köpte upp varuhusföretaget Ferd. Lundquist & Co där han tillsatte Bertil Thorburn, från en bohuslänsk handelsfamilj, som VD. 1918 blev Ferd. Lundqvist ombildat till aktiebolag. Bertil Thorburn, som dessutom är far till Dan Olssons (Stena) fru Jane, kvarstod som VD i Ferd. Lundqvist till 1947 och blev styrelseordförande år 1955 efter HG Turitz. Ferdinand Lundqvist är det som idag är NK i Göteborg efter att även detta bolag köpts upp av AB Nordiska Kompaniet år 1971. Det varuhus som står på platsen idag byggdes 1971.

AB Herman Meeths var ett annat stort varuhusföretag som bildades av handelsmannen Herman Meeths och hans kompanjon August Vollmer år 1864. Meeths var dessutom en av 1920-talets större riskkapitalister genom att han tillsammans med dåvarande Stockholms Handelsbank (SHB) kontrollerade bolaget AB Axel Christiernsson, idag och under större delen av sin historia ett litet företag i smörjoljebranschen, men under en tid ett riskkapitalbolag (emissionsbolag) med stora intressen i skogsindustri och liknande. Intressen som kom att avvecklas i krisens 1930-tal. Varuhusföretaget hade 1964 cirka 700 anställda och köptes då upp av Åhlén & Holm för att året efter slås ihop med köparföretaget. Meeths i Göteborg las så småningom ner som varuhus men byggnaden används fortfarande till en mängd aktiviteter och inrymmer också en mängd olika affärer. Det är den absolut vackraste varuhusbyggnaden i Göteborg.

Familjen Turitz tycks ha hört till de familjer som på 1970-talet flyttade till England för att undkomma skatter och en ättling, Jonas Turitz, har återvänt till Göteborg år 1987 där han dyker upp som säljchef på Bergsala AB (Svenska Nintendo) år 1999. Av familjen Meeths hittar jag inga spår.

Övriga källor (utöver redan nämnt och länkat):
Artur Attman, Göteborgs
Stadsfullmäktige 1863-1962
, 1963
Industriverkets utredning SIND 1980:5
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987