Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Malm (Ostindiska)

Lilla Torget 3

Endast för medlemmar

Jonas Eriksson Malm

Jonas Eriksson Malm (1719-75) föddes som son till mönsterskrivaren Eric Malm (1693-1720) i Silleberg, Rackeby, Skaraborg. Han var gift med Christina Löfman och de hade fem barn, Jonas Eriksson Malm, Svante Eriksson Malm, Christina Helena Malm, Carl Eriksson Malm och Anna Maria Malm.

Han nämns ofta som direktör i Svenska Ostindiska Kompaniet i en mängd publikationer av olika slag. Det har han enligt de ursprungskällor som finns bevarade aldrig varit. Han var däremot anställd som bokhållare i Ostindiska Kompaniet vilket nämns av många ursprungskällor. Detta är ett av två vanliga fel som omgärdar Jonas Eriksson Malm.

Det andra felet är att han skulle vara far till grosshandlaren Jonas Malm d.y. (1745-1808). Det är dock med all sannolikhet inte sant. Far till Jonas Malm d.y. var istället en annan Jonas Malm som brukar kallas Jonas Malm d.ä. (1706-1783) som var gift med Brita Liungwall. Denne var amiralitetskassör, dvs innehade ett liknande arbete som Jonas Eriksson Malm men med en annan arbetsgivare. Att Jonas Eriksson Malm skulle vara släkt med den senare så framgångsrika grosshandlarfamiljen Malm finns det därför inga egentliga belägg för och det är också osannolikt.

En märklig omständighet är dock att det inte i några källor finns några föräldrar till Jonas Malm d.ä. angivna. Det är också så att Jonas Malm d.ä.:s barn alla är födda innan 1750 och Jonas Eriksson Malms barn är födda efter 1750. Om de vore samma person skulle det inte heller vara konstigt om en kassör och proviantmästare i amiralitetet blev bokhållare i Ostindiska Kompaniet. alla historiska fakta som är kända om Jonas Malm d.ä. är från innan 1750 och alla om Jonas Eriksson Malm är från 1760 och framåt.

Ibland förväxlas också Jonas Malm d.y. med Jonas Eriksson Malm och påstås ha varit direktör i Ostindiska Kompaniet. Det har ingen av dem varit.

Jonas Eriksson Malm ägde en firma vid namn Jonas Malm & Son och var en av de största aktieägarna i Ostindiska Kompaniets tredje oktroj. Han placerade också pengar åt rika klienter både inom Sverige och utomlands. Bland annat hanterade han investeringar för Charles Irvine under den andra oktrojen. Det är möjligt att att han fortsatte med denna hantering och att en del av de aktier i Ostindiska Kompaniets tredje oktroj som han står som ägare av var aktier han förvaltade för andra personer.

Han kom på 1760-talet också att bli ägare till Backa gård (också Backa säteri) i Nödinge genom köp från handelsmannen James Moir (ibland More eller Moore) som i sin tur köpt från Johan Fredrik Häger och hans hustru Christina Maria Swedenstjerna den 30 december 1760. I försäljningen ingick även gästgivaregården Lahall.

Jonas Malm Eriksson lånade Moir pengar med Backa Säteri som säkerhet och i oktober 1764 köpte Eriksson Malm gården efter att Moir återvänt till Skottland. Genom kungligt brev av den 7 augusti 1764 erhöll han sätesfrihet på egendomen.

Kvarteret Varuhuset

Kvarteret Varuhuset är området mellan Västra Hamngatan-Kungsgatan-Korsgatan-Vallgatan.

Göteborgs tomtägare 1637-1807

Rote 1, tomt 59, Schotte, Schildt, Wessman, Almroth, Svalin, Ahlroth, Poppelman
Rote 1, tomt 60, Ahlberg, Mounier, Floberg
Rote 1, tomt 61
Rote 1, tomt 62, Grijs
Rote 1, tomt 63
Rote 1, tomt 64, Flygare, Siögård, Insulander
Rote 1, tomt 65
Rote 1, tomt 66
Rote 1, tomt 67
Rote 1, tomt 68
Rote 1, tomt 69
Rote 1, tomt 70
Rote 1, tomt 71
Rote 2, tomt 19
Rote 2, tomt 20
Rote 2, tomt 21, Windruff,
Rote 2, tomt 22, Wedinghusen, Heinrich
Rote 2, tomt 23, Meissner, Hernick, Walter, Koschell, Malm, Royal Bachelor’s Club, von Aken, LyonDahlgren
Rote 2, tomt 24, Wohlfahrt, Halbmeijer, Svensson, Malm, Westberg, Beckman
Rote 2, tomt 25, Schutz, Maijgren, Rotzell,
Rote 2, tomt 26, Braunjohan, Grefwe, Mellenberg, Sandberg, Kullman, Floberg, Flygare, Svahnberg, Lundgren, Ekman, Sandbergs klädesfabrik
Rote 2, tomt 27, Lignell, Lundell, Wohlfahrt
Rote 2, tomt 28,
Rote 2, tomt 29Poies, Rising, Höberg, Ahrenberg
Rote 2, tomt 30, Frolander, Hagman
Rote 2, tomt 31, Holmer, Beckman, Ullgren, Homan, Prytz, Jansson
Rote 2, tomt 33, Frolander, Ramzius, Leffler
Rote 2, tomt 34, Bautz, Wessman, Almroth, Ahlroth, Svalin

Kvarteret Varuhuset

Dahlgrenska huset

Ostindiska Kompaniet – tredje oktrojen 1766-86

Del 5 av 7 i serien 1700-talets kompanier

När den tredje oktrojen skulle bildades så slutade det med att en grupp grosshandlare i Stockholm fick oktrojen. Detta skedde redan år 1762, men privilegierna skulle inte gälla förrän 1766. Teckening av lotter (aktier) skedde dock från 1762. De två centrala personerna var från Stockholm, Robert Finlay i firman Finlay & Jennings och Fabian Löwen. Som tredje kompanjon hade de Georg Henrik Conradi från firman Koschell & Conradi, också den i Stockholm. Förutom dessa tre var också Michael Grubb direktör från start.

Från tredje oktrojen finns aktieägarförteckningar bevarade och den störste investeraren i den fasta fonden var Robert Finlay följd av bl.a. Pietro de Proli, Fabian Löwen, Jonas Eriksson Malm (Jonas Malm Eriksson), Michael Grubb, Christian Arfvidsson och Martin Holterman samt vissa handelshus som Wilson & Hall, Petersen & Bedoire samt C.G. Küsel & Wahrendorff.

Jonas Eriksson Malm placerade också pengar åt rika klienter både inom Sverige och utomlands. Bland annat hanterade han investeringar för Charles Irvine under den andra oktrojen. Det är möjligt att att han fortsatte med denna hantering och att en del av de aktier som står på honom var aktier han förvaltade för andra personer. Kanske ägnade sig också Holterman åt samma finansiella service, dvs agerade som agent för andra personers placeringar.

Aktieägare i tredje oktrojens fasta fond 1766, namn, dlr smt

Robert Finlay, 431 700
Wilson & Hall, 293 500
Martin Holterman, 289 000
Michael Grubb, 235 300
Pietro de Proli, 171 800
Petersen & Bedoire, 165 200
Christian Arfvidsson, 150 000
Jonas Eriksson Malm, 125 500
C.G. Küsel & Wahrendorff, 112 600
Fabian Löwen, 103 200

Fonden var på totalt 2 835 000 dlr smt år 1766 enligt Martin Åberg, Svensk Handelskapitalism. Men hans siffror stämmer inte inbördes. De han anger i en tabell är mycket lägre än de han anger i texten så de som jag redovisat ovan motsvarar sannolikt ett kapital på 5 670 000 dlr smt.

Det handlades med aktierna (eller lotterna som de kallades) och därför byttes ägarna delvis ut under perioden. Vissa stärktes som ägare, andra försvagade.

Både Michael Grubb och Robert Finlay gjorde konkurs och tvingades år 1770 att lämna direktionen. Även Georg Henrik Conradi hade fått ekonomiska problem, men klarade sig från konkurs genom en ackordsöverenskommelse med fordringsägarna.

Istället för Grubb och Finlay kom Carl Gottfried Küsel, Johan Abraham Grill, Jacob Schutz (dog dock redan 1772) in som direktörer. När Löwen dog 1773 ersattes han av Carl Fredrik Scheffer. Både Löwen och Scheffer kan betraktas som statliga (kungliga representanter i företaget).

De andra nya direktörerna vid sidan av Scheffer hörde till de större investerarna, de så kallade huvudparticipanterna och det gjorde sannolikt även de övrig nya direktörerna från 1773, Gustaf Tham och Johan Fredrik Ström (båda dog 1781). 1776 blev också David Sandberg direktör, 1777 Patrik Alströmer, Andreas Andersson och Martin Holterman, 1778 Jean Abraham Grill och 1781 Johan Liljencrantz.

På grund av konkurserna kom Finlay och Grubb att försvinna som aktieägare och dödsfall sorterade bort Löwen. De som sålde aktier var bl.a. Pietro de Proli och Christian Arfvidsson. Köpare var bland annat Martin Holterman och Jonas Eriksson Malm.

Aktieägare i tredje oktrojens fasta fond 1786, namn, dlr smt

Martin Holterman, 826 600
Jonas Eriksson Malm, 508 500
Robert Finlays konkursbo, 431 700
Petersen & Bedoire, 165 200 (?)
Christian Arfvidson & Söner, 145 000 (Christian Arfvidson själv 12 000)
C.G. Küsel & Wahrendorff, 112 600 (?)
Thomas Erskine, 97 400
John Hall & Co, 55 000

Fram till 1780 var den totala utdelningen 120 % på satsat kapital medan den åren därefter var 178 5/8 %. Totalt 298 5/8 % enligt Sven T Kjellberg. Orsaken till de höjda utdelningarna från 1780 och framåt var bristande konkurrens på grund av krig med Frankrike, Nederländerna, Spanien enade mot Storbritannien på andra sidan vilket ledde till att de alla hade svårt att skicka fartyg till Kanton. Sverige började också exportera te till Västindien år 1767 för vidare transport till USA. Efter 1782 blev denna export omfattande, men från 1785 började US-amerikanska skepp själva segla på Kanton.

Mycket på grund av allt te som smugglades in i Storbritannien från Sverige beslutade den brittiska staten att från 1784 kraftigt sänka tullarna på te. Detta resulterade i att tesmuggling blev olönsamt.  Något som kom att få allvarliga konsekvenser för Ostindiska Kompaniets fjärde oktroj.

Samtidigt hade en möjlighet för bolagets anställda öppnat sig i och med att brittiska EIC erövrat Bengalen och skaffat sig kontroll över opiumodlingen år 1757. När sen kineserna tillätt att superkargörer stannade i Kanton även när skeppen inte var där började Svenska Ostindiska Kompaniet placera fasta superkargörer i Kanton. Dessa kom i allmänhet också att som privata handelsmän bli aktiva i den interna Ostasiatiska handeln som inkluderade opium som den mest lönsamma varan.

Skeppslista, skepp, varv, läster, kanoner, besättning, år

Stockholms Slott Stora stadsvarvet 454 31 154 1761-1778
Riksens Ständer Terra Nova 460 34 170 1760-1770
Finland Stor stadsvarvet 450 30 150 1762-1781
Adolph Friederic Djurgårdsvarvet 450 24 160 1766-1786
Lovisa Ulrica Djurgårdsvarvet 380 24 140 1766-1783
Cron Prins Gustaf Terra Nova 480 28 154 1767-1786
Drottning Sophia Magdalena Stora Stadsvarvet 485 18 150 1774-1801
Terra Nova Terra Nova 503 18 150 1775-1786
Gustav III Djurgårdsvarvet 512 18 155 1779-1805
Gustav Adolph Stora stadsvarvet 518 18 150 1784-1797

Drottningen

Byggt på varvet Viken, 542 läster, 20 kanoner, 150 personers besättning.

1:a resan, till Indien och Kanton, 21/2 1798 – 27/10 1799

Kapten: Eric Nissen
Superkargörer: Peter Schenling, Carl E:son Malm

Anders Ljungstedt var assistent på Drottningen och blev senare 3:e superkargör i Kanton.

Sannolikt var dettänkt att dett skepp skulle eskorteras av ett militärt fartyg, fregatten Fröja, från St. Helena:

Fregatten Fröja afgick derefter med konvoj till Mallaga, samt vidare till Marseille, dit den anlände den 7 Februari 1799, öfverförde derifrån till Algier, i början af Mars, Svenska general-konsuln Skjöldebrand, och anlände till Mallaga den 4 April. Sedan chefen här emottagit befallning att afgå till S:t Helena, för att derifrån hem-konvojera en från Ostindien förväntad ostindiefarare, afseglade fregatten ifrån Mallaga den 24 Maj, och ankom, efter en långsam resa, till S:t Helena, hvarest underrättelse erhölls, att den väntade ostindiefararen redan hade passerat åt Europa, hvarföre kapiten Lychou seglade åt Sverige, och ankom den 6 November till Götheborg, der fregatten Fröja upplades.

2:a resan, till Kanton, 7/5 1800 – 7/4 1802

Kapten: Carl Gustaf Treutiger, utresan, Jöran Gegerfelt, hemresan
Superkargör: Petter Roempke

3:e resan, till Kanton, 8/1 1803 – (10/1 1803)

Kapten: Friedrich Adolph Shierman
Superkargör: Anders Siberg

Förliste under resans första natt på Humberön vid Arendal i Norge.

Gustaf Adolph

Byggd på Stora Stadsvarvet, 518 läster, 18 kanoner, 150 personers besättning

1:a resan, till Kanton, 29/4 1784 – 29/6 1780

Kapten: Johan Adolph Burtz
Superkargörer: Joh. Ad. Smedberg, Sebastian Heegg

Tvingades söka nödhamn på Hainan under resan till Kanton 1784.

2:a resan, till Kanton, jan 1787 – 21/7 1788

Kapten: Johan Spindler
Superkargörer: Abraham Alnoor, Israel Wigert

3:e resan, till Indien och Kanton, 16/11 1794 – 8/9 1796

Kapten Jöran Gegerfelt
Superkargörer: Olof Hanqvist, Carl E:son Malm

4:e resan, till Indien och Kina 21/4 1797 – 1800

Kapten: Friedrich Adolph Shierman
Superkargörer: Olof Hanqvist, Israel Wigert

1:e fältskär Carl Osbeck var son till Pehr Osbeck, en av de personer som brukar kallas Linnés lärjungar.

Skeppet anlände till Kina första i mars 1798. På hemresan var skeppet tvunget att anlöpa Batavia för att reparera en skada på rodret. Detta resulterade i att många blev sjuka och dog. Batavia var en ökänd plast på grund av all febersjukdomar som spreds och grasserade där. På grund av att fartyget var i mycket dålig skick gick resan hemåt långsamt och till slut såldes fartyget i England på hemvägen, det var i  oktober 1800. Varorna lastades om till fartygen Fredrik Julius Kaas och Adonis.

Besättningsrulla

Alm, Lars (Matros)
Andersson, Jonas (Matros)
Andersson, Bengt (Jungman)
Asplund, Petter (Kvartermästare)
Atteson, August (Jungman)
Bagge, Sven (Matros)
Beijer, Joh: (Lärstyrman)
Berglund, Olof (Matros)
Bergman, Johan (Båtsman)
Bergman, Joh. Petter (Jungman)
Bergqvist, Carl (Dräng Styrman)
Berndtsson, Olof (Hovmästare)
Betzen, Gust A (Jungman)
Biurqvist, Olof (Matros)
Boden, Magnus (Timmerman)
Bolin, Lars (Jungman)
Borgman, Magnus (Styrman)
Born, Joh: Chr: (Fältskär)
Boström, Jöran (Matros)
Brusewiz, Joh M (Konstapels Math)
Bäärnhielm, A. G. (Styrman)
Böö, Johan (Jungman)
Carlberg, Eric (Timmerman)
Carling, Berndt (Jungman)
Carlsson, Eric (Timmerman)
Chöler, Thure D. (Konstapels Math)
Dahlman, Johan (Kvartermästare)
Edberg, Olof (Segelmakare)
Edberg, Jonas (Jungman)
Edholm, Nicolaus (Matros)
Ehrenbill, Eric Jul: (Lärstyrman)
Ekelund, Magnus (Matros)
Ekelund, Carl (Matros)
Ekman, Bengt A (Kadett)
Enbom, Carl (Matros)
Engström, Petter (Matros)
Engvall, Jöns (Smed)
Fagerberg, Sven (Jungman)
Fagerström, Carl (Båtsmans Math)
Fischer, Christ. (Matros)
Floberg, Olof (Jungman)
Forsberg, Anders (Matros)
Gereight, Hans (Matros)
Giöbel, Joh. G. (Smed Math)
Granfeldt, F: U: (Konstapel)
Greggerström, Jonas (Matros)
Grill, Jacob Junior (Assistent)
Grönberg, Aders (Båtsmans Math)
Grönberg, Joh. (Matros)
Gröning, Adolph (Matros)
Gunnarsson, Ingarmar (Hovmästare)
Gyllenbåge, Carl F Planting (Kadett)
Gädda, Petter (Jungman)
Göransson, Salomon (Jungman)
Hagman, Anton (Kadett)
Hallberg, Anders (Kypare Math)
Hammardahl, Joh: C. (Konstapels Math)
Hanqvist, Olof (Superkargör)
Hedin, Carl (Matros)
Hedin, Olaus (Jungman)
Heggblad, Johan (Jungman)
Helling, Mattihas (Matros)
Hiorth, Jan (Jungman)
Holmgren, Anders (Kvartermästare)
Holmqvist, Berndt (Matros)
Holmsten, Esaias (Jungman)
Hästesko, Gustaf (Styrman)
Hök, Abr. (Jungman)
Ifvarsson, Anders (Matros)
Jansson, Bengt (Matros)
Jansson, Nicolaus (Jungman)
Janssson, Lars (Dräng Skepps)
Jernstedt, Nicolus M. (Konstapels Math)
Jernstedt, Anders (Kock Math)
Jonasson, Lars (Matros)
Jonsson, Sven (Jungman)
Klevander, Anders (Matros)
Knutsson, Johan (Matros)
Kållberg, Petter (Matros)
Köster, Carl F (Jungman)
Larsson, Olof (Kock Math)
Larsson, Anders (Matros)
Larsson, And. (Jungman)
Lauerbeck, Carl P (Lärstyrman)
Lidbom, Nils Petter (Jungman)
Lilja, Andohr (Buteljör Math)
Lindberg, Olof (Buteljör)
Lindgren, Sven (Matros)
Linqvist, Johan (Kvartermästare)
Lundahl, Arfwid (Hovmästare)
Lundberg, Anders (Matros)
Lundberg, Lars (Jungman)
Lundberg, Anders (Jungman)
Lundberg, Hans (Matros)
Lundgren, Anders (Hovmästare)
Lundstedt, Lars (Matros)
Lundvall, Johan (Jungman)
Lyning, Joh: C. (Konstapels Math)
Löfgren, Magnus (Matros)
Löfstadius, Mattih. (Matros)
Löfvenadler, Eric G (Kadett)
Majström, Petter (Kock)
Malmberg, Jonas (Matros)
Malmström, Samuel (Matros)
Maurice, M. (Överliggare i Canton)
Mellberg, Anders (Matros)
Meyer, Conrad (Smed)
Müller, Carl F. (Styrman)
Norman, Jöran (Matros)
Nyberg, Mattiahs (Matros)
Nyberg, Lars (Dräng Styrman)
Olsson, Johan (Hovmästare)
Osbeck, Carl G (Fältskär)
Otterström, Petter (Matros)
Palm, Gustaf (Chieff i Canton)
Pettersson, Petter (Matros)
Pettersson, Mag. (Dräng Kapten)
Pihl, Petter (Matros)
Roempke, Sven (Styrman)
Rosenblad, Sven (Matros)
Rundsten, Jonas (Matros)
Rydel, Gustaf (Matros)
Rydström, Johan (Matros)
Rägel, Johan (Matros)
Salberg, Carl (Jungman)
Salin, Johan (Matros)
Samuelsson, Gustaf (Jungman)
Sandberg, Olaus (Jungman)
Sandberg, Eric (Jungman)
Sandberg, Lars Petter (Matros)
Sandberg, Gustaf E (Konstapels Math)
Sandström, Jonas (Kypare)
Schale, Michael (Kadett)
Schuer, Joh. Dav. (Jungman)
Schultz, Emanuel (Dräng Superkargör)
Shierman, Fr. Ad. (Kapten)
Simonsson, Aders (Timmerman)
Sjögren, N (Matros)
Sjörlinde, Knut (Jungman)
Skåning, Johan (Matros)
Spolin, Johan (Jungman)
Stapel, Lars M (Segelmakare Math)
Stenberg, Hans (Matros)
Strömblad, Jacob (Matros)
Svahn, Petter (Kock)
Svensson, Mårten (Hovmästare Math)
Svensson, Sven (Jungman)
Svänsson, Truls (Matros)
Söderström, Joh. Petter (Ingen uppgift)
Thomee, Jöran W (Kadett)
Tollenqvist, Jonas (Skeppsskrivare)
Tollstedt, Carl G (Matros)
Torslund, Anders (Kvartermästare)
Toutin, Isaac (Assistent)
Wallenblad, P A (Präst)
Wallgren, Börje (Matros)
Wanderhagen, Joh. (Matros)
Warenius, Joh. Conr. (Jungman)
Wennberg, Johan (Matros)
Westerling, Jons (Hovmästare)
Wickman, Johan (Kvartermästare)
Widerström, Jöns And:s (Jungman)
Wigert, Israel (Superkargör)
Wünsch, Joh. Ernst (Hovmästare)
Wärn, Evert (Jungman)
Wätterberg, Petter (Matros)
Åhrström, Nils (Matros)

Malm – anställda i Ostindiska kompaniet

Del 19 av 36 i serien Ostindiska kompaniet

Jonas Ericsson Malm eller Jonas Malm Eriksson (1719-75) nämns ibland i förteckningar över direktörer i Ostindiska kompaniet. Han återfinns dock inte Sven T.Kjellbergs bok om Ostindiska. Om han var direktör kan det bara ha varit under den tredje oktrojen. Att han varit anställd i Ostindiska kompaniet synes helt klart, men när han skulle ha varit direktör är mycket oklart. Det finns i listan över direktörer ytterligare en där nästan lika mycket är oklart och det är John Wilson (inte att förväxla med den hundra år senare verksamme John West Wilson) som tycks ha varit direktör under den andra oktrojen 1746-66) men för övrigt är i stort sett inget känt om honom. Han gjorde dock affärer med såväl John Hall d.ä som Jonas Ericsson Malm. John Wilson tycks också ha haft firma ihop med Peter Samuelsson Bagge (1710-79) och någon i familjen Pike i firma Peter Bagge, Wilson & Pike.

Jonas Ericsson Malms far ska ha varit mönsterskrivaren Eric Malm (1693-1720) i Silleberg, Rackeby, Skar. Gamla böcker som Weibulls bok om Göteborgssläkter och CRA Fredberg menar att Jonas Ericsson Malm var far till grosshandlaren Jonas Malm (1745-1808). Enligt kyrkböcker verkar detta inte sannolikt, utan dennes far är en annan Jonas Malm (1706-1783) som var gift med Brita Liungwall.  I vissa källor är hon dock Jonas Ericsson Malms första hustru. Hur och om Jonas Ericsson Malm är släkt med den senare framgångsrika handelsfamiljen Malm i Göteborg, som de två nämnda Jonas Malm tillhör, är oklart men också osannolikt. Jonas Eriksson Malm ägde en firma vid namn Jonas Malm & Son.

Jonas Ericsson Malm hade 5 barn med Christina Löfman (1728-1803) varav dottern Christina Helena Malm (1758-95) var gift med kamrer och bokhållare Jacob Holmström (c.a 1736-1800) i Ostindiska kompaniet och Anna Maria Malm (1763-1841) gift med Hans Peter Wennnerberg (1750-1821). Det senare partens dotter Johanna Christina Wennerberg (1790-1873) var gift med Magnus Wieslander (1779-1850) och de övertog år 1830 bland annat Backa gård i Nödinge. Säkerligen genom arv då den tidigare ägts av Jonas Ericsson Malm och paret Wennerberg tycks också ha bott där innan man flyttade till Förslöv.

Sannolikt är det en son till Jonas Ericsson Malm som benämns Jonas Eriksson Malm Jr i skeppsrullor från Ostindiska kompaniets tredje oktroj. Han dog då senast 1778 ombord på Stockholms slott där han var assistent till superkargörerna. Innan dess hade han genomfört två resor till Kanton som assistent, 1772-73 ombord på Lovisa Ulrica och 1774-75 ombord på Sophia Magdalena.

Hans Peter Wennerberg flyttade till Göteborg 1773 efter en tid i Stralsund och Greifswald. Han fick arbete hos Jacob Habicht, kapten i Ostindiska Kompaniet och blev vän med Nils Bredberg som då var anställd av Jonas Eriksson Malm på Backa gård och senare blev såväl assistent som superkargör i Ostindiska kompaniet. Wennerberg kallar i sin biografi Jonas Eriksson Malm för direktör i Ostindiska kompaniet. Hans Peter Wennerberg var med som skeppspredikant på resan med Stockholms slott 1777-78 på vilken Jonas Eriksson Malm Jr dog, på Lovisa Ulrica 1779-80 och på Gustaf III 1781-82. Han skriver om dem i sin biografi. Vid samtliga dessa resor var hans vän Nils Bredberg med som assistent till superkargörerna på det andra fartyget som seglade ungefär samtidigt. Därefter arbetade Wennerberg i tyska församlingen och från 1783 i Förslövs församling på Bjärehalvön.

Det finns också en Carl Ericsson Malm (Carl Malm Eriksson) i rullorna för Ostindiska kompaniet. Han var assistent på fartyget Gustaf III år 1782 och skulle kunna vara en bror till Jonas Ericsson Malm jr. Carl Ericsson Malm ska ha varit gift med Carolina Bagge (-1814), dotter till Samuel Bagge. Därmed var han svåger till Thomas Morgen ClanceyJacob Williamsson och Jacob Olbers.