Rosenlunds Spinneri AB

1846 grundade Carl David Lundström , då anställd i Alex. Barclay & Co, tillsammans med Alex. Barclay & Co  samt Röhss & Brusewitz (senare övertogs aktieposten av firma Wilhelm Röhss) Rosenlunds Spinneri AB som åren 1847-48 uppförde ett stort bomullspinneri vid  i … Läs mer

Carl David Lundström

Carl David Lundström, född den 22 april 1809 i Örby prästgård, död den 11 februari 1879, var en svensk industriman. Han var son till prosten Niclas Lundström (1759-1853) och Maria Levgren (1789-1877).Han var gift med Anna Amalia Charlotta Bergman (1816-67), dotter till Lars Bergman. De … Läs mer

Rosenlund

NÄRA SKEPPSBRON, nedanför Lilla Otterhällans bergväggar frodades fordom en mängd vilda rosenbuskar, vilka enligt en gammal tradition skola ha givit platsen sitt namn. Tidigare, på 1700-talet, benämndes stället emellertid Rosselund och det kan ifrågasättas om inte detta stod i förbindelse … Läs mer