Kvarteret Gamla Tullen

Kvarteret Gamla Tullen, Skeppsbron-Postgatan-Smedjegatan-Norra Hamngatan. Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807 Rote 5, tomt 54, Dennick, Lydinghielm, Gripenwald, Crocat (Croquet), Wallman, von Öltken, Göteborgs stad, Sahlgren, Silfverschiöld, Broströmia Rote 5, tomt 55, Erik … Läs mer

Kvarteret Frimuraren

Kvarteret Frimuraren är ett kvarter i centrala Göteborg i stadsdelen Inom Vallgraven som ligger mellan Korsgatan-Södra Hamngatan-Östra Hamngatan-Drottninggatan. Beboddes under 1600-talet främst av nederländska handelsmän. På kvällen den 14 april 1721 utbröt en brand i ett hus på … Läs mer

Kvarteret Kommerserådet

Kvarteret Kommerserådet, Västra Hamngatan-Södra Hamngatan-Korsgatan-Drottninggatan. Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807 Rote 4, tomt 104, Schale (Schael, Skalle), Selle, Holterman, Kraddepool (Cradepol), Frimurarelogen, Chalmers, Santesson, Carnegie, Ekman Rote 4, tomt 105, … Läs mer

Niklas Holterman

Niklas Holterman, Martin Holtermans son, föddes i Göteborg år 1758. Han uppfostrades för köpmanslifvet och blef grosshandlare i Göteborg. Niklas Holterman var en mycket estetiskt anlagd man med stor kärlek till allt ädelt och skönt. Han slutade därför sin köpmansbana vid 40 … Läs mer