Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Frisell

Släkten Frisell

Frisell är en värmländsk släkt som härstammar från skattebonden Lars Larsson (levde ännu 1741) i Fagerås, Frykerud (Värml). Släktnamnet antogs omkring 1750 av dennes son, mönsterskrivaren vid Närke-Värmlands regemente Erik Frisell (1724—89) i Fagerås.

Den senares sonson Erik Frisell (1789—1853) och dennes son Axel Hjalmar Frisell (1821—1901) var brukspatroner på Stömne bruk i Stavnäs (Värml). Den sistnämndes bröder Fredrik Fabian Frisell (1820—76) och Henning Erik Frisell (1824—99) grundade 1849 firma F & H Frisell i Gbg samt var ledamöter av Gbgs stadsfullmäktige 1863—66 respektive 1867—70. En av Henning Frisells söner var direktör Erik Frisell (1859-1942).

Den ovannämnde Axel Hjalmar Frisell var far till kapten Erik Hjalmar Frisell (f 1880, d 1967), vilken en tid var anställd vid engelska statens undersökningar för järnvägsnätets utvidgande i Kenya och har skildrat sina upplevelser där i böckerna »Sju år i tält bland svarta och vita» (1937) och »Leva farligt i Afrika» (1939). Hans dotter är målarinnan Gunnel Frisell-Hallström (f 1906, d 1998).

En av den ovannämnde brukspatronen Erik Frisells bröder, klädesfabrikören Lars Daniel Frisell (1794—1829) i Örebro, blev farfars far till major Ernst Gösta Frisell (1885-1976), som var direktör vid Stora Kopparbergs Bergslags AB 1919—46, verkst direktör i Jernkontoret 1946—53 och ordförande i Statens trafikkommission 1944—50. Dennes son är överläkaren på barnkliniken i Umeå med dr Erik Göstasson Frisell (f 1913, d 2001).

Advertisements

Erik Frisell

Erik Frisell föddes 24 januari 1859 i Göteborg som son till Henning Frisell och Alfhild Eugenia Lindberg och dog 22 februari 1942 i Stockholm. Från 1885 var han gift med Stina Waern.

Hans dotter Carin Frisell var gift med författaren Gustaf Hellström, dottern Dagny Frisell med idrottstjärnan Helge Torén och dottern Ragni Frisell (1896-1984) med skådespelaren Uno Henning. Sonen Sven Frisell (1893— 1964) var verkställande direktör för Swedish Iron Ore Ltd (dotterbolag till Gränges AB) i London 1929—58 och ordförande i Sv. handelskammaren där 1950— 59.

Mogenhetsexamen vid Schillerska skolan i Göteborg 29 maj 1878, student i Uppsala 16 sept 1878— april 1879, bank- och handelsstudier i Tyskland, England och Frankrike 1879.

Därefter banktjänsteman vid Skandinaviska Kredit AB i Göteborg 1880, styrelsesuppleant i AB D Carnegie & Co där 1890, i Sockerfabriks AB Union, Hasslarp (Malm) 1897, kontorschef i AB D Carnegie & Co 1899 och verkst. dir. för dess kommersiella avd 1900—07.

Aktieägare i D.Carnegie & Co från 1889. Hans far Henning Frisell efterträddes vid sin död 1899 som direktör i bolaget av Gustaf Ekman. Då Gustaf Ekmans far Emil Ekman följande år avled, blev Erik Frisell hans efterträdare. Medan den tredje direktören, den nu ålderstigne Oscar Ekman, var anhängare’ av försiktiga metoder, genomförde Gustaf Ekman och Erik Frisell tillsammans med skånska sockerbruksintressenter en lång rad fusioner och uppköp  som 1907 slutligen resulterade i bildandet av Svenska Sockerfabriks AB.

Han var vidare styrelseledamot i  Roma sockerfabriks AB(Gotl), för Praktiska hushållsskolan i Gbg från 1901, för Skandinaviska Kredit AB 1902—19, för Trollhätte kanal- och vattenverk från 1905 och av dess efterföljare Kungliga  Vattenfallsstyr 1908—13.

Spelade en stor roll vid finansoperationerna som krävdes för att Trafik AB Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar skulle tillkomma, vid övertagande av norrländska malmfält

Från 1906 ledamot av styrelsen för Trafik AB Grängesberg—Oxelösund och Luossavaara—Kiirunavaara AB (LKAB) 1906—36, Fastighets AB D Carnegie & Co 1907—20 och 1925 —39, Svenska Sockerfabriks AB 1907—39, Oxelösund—Flen—Västmanlands Järnvägs AB 1908 —19, Örebro—Köpings Järnvägs AB 1908— 19, VD för Trafik AB Grängesberg— Oxelösund o Luossavaara—Kiirunavaara AB 1909—16, led av handelsrådet från 1912, av statens industrikommission 1914—17, sakkunnig vid utredning av frågan om rikets ekon krigsberedskap 1915, v. ordf. i styrelsen för Trafik AB Grängesberg—Oxelösund och Luossavaara—Kiirunavaara 1917—20.

Han var VD för TGOJ 1909-16 och LKAB. Han anlitades ofta för offentliga uppdrag, var medlem av handelsrådet 1912, av industrikommissionen och en av de svenska förhandlarna med Storbritannien 1916.

Henning Frisell

Henning Eric Frisell, född 15 oktober 1824 i Skållerud, Älvsborgs län,som son till brukspatron Erik Frisell och Hedvig Gustava Ekelund. Död 20 februari 1899 i Göteborg, var en svensk affärsman.

Från 1855 gift med Alfhild Eugenia Lindberg, dotter till brukspatronen J.G. Lindberg och Gustava Johanna Engborg. De hade sonen Erik Frisell.

Erhöll burskap i Göteborg 1849, och grundade tillsammans med sin bror Fredrik Frisell firman F & H. Frisell  samma år. Delägare i firman 1849–74 och ensam ägare 1875–99.

Henning Frisell inträdde 1870 i D. Carnegie & Co:s tjänst och blev där en av direktörerna 1871 samt ledde dess försäljningsverksamhet till sin död. Han var också ledamot av styrelsen för flera andra aktiebolag och 1863 en av grundarna av Sjöförsäkrings AB Gauthiod i Gbg, det första moderna försäkringsbolaget i Sverige, samt ägde Sölje glasbruk i Stavnäs (Värml).

Styrelseledamot i Skandinaviska Kredit AB 1867-99, Jonsereds Fabrikers AB, Stömne bruks AB, Göteborgs Mekaniska Verkstads AB, Tändsticksfabriks AB Vulcan och Göteborgs sparbank. Mellan åren 1867–70 var han ledamot i Göteborgs stadsfullmäktige.

Vid sin död hade han en förmögenhet på 1,6 miljoner kronor.

Källa: Magnus Fahl, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

 

Fredrik Frisell

Fredric Fabian Frisell, född 11 januari 1820 i Skållerud, Älvsborgs län som son till brukspatron Erik Frisell och Hedvig Gustava Ekelund. Död 2 augusti 1876 i Åmål. Han var en svensk grosshandlare och politiker.

Frisell tog hovrättsexamen vid Uppsala universitet 1847 och startade sin bana som e.o. kanslist i Kungl. Maj:ts justitierevisions expedition och auskultant i Svea hovrätt. År 1849 erhöll han burskap i Göteborg och grundade firman F & H Frisell tillsammans med sin bror Henning Frisell. Han var delägare i firman intill 1874.

Åren 1863-66 var han ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige och deltog som juridiskt utbildad flitigt i det kommunala arbetet. Ordförande i styrelsen för Göteborgs Utskänknings AB 1865-73.

Källa: Magnus Fahl, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

 

 

Lazarus om Henning Frisell

Del 15 av 22 i serien Lazarus: Svenska miljonärer 5-8
Endast för medlemmar