Svenska Oljeslageri AB

1823 köpte M.E. Delbanco ett oljeslageri i Mölndals Kvarnby av målareänkan Liljedahl i Göteborg. För övrigt fanns där också två oljeslagerier som tillhörde firman Peter Dahl & Co. och från 1832 G. F. Hennig. Oljeslagerierna tillverkade linolja och framförallt oljekakor. De Fortsätt läsa Svenska Oljeslageri AB

Advertisements

Kvarnbyn i Mölndal

Kvarnbyn i Mölndal är ursprunget till staden Mölndal. Men från 1621 ägdes hälften av kvarnarna av Göteborgs stad som arrenderade ut dem. Arrendatorer var ofta invånare (borgare) och företagare i Göteborg. Delar av Kvarnbyn var därför under lång tid en Fortsätt läsa Kvarnbyn i Mölndal

Kvarteret Redaren

Kvarteret mellan Verkstadsgatan och Bryggaregatan samt Stora Badhusgatan och Skeppsbron bebyggdes tidigt med affärs- och lagerhus i sten varav ett eller möjligtvis alla ägdes av köpmannen Eduard Delbanco. Familjen Delbanco ägde ett oljeslageri i Mölndal och huset i kvarteret Redaren Fortsätt läsa Kvarteret Redaren

Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget Svea

Man frågar sig, huru det var möjligt att under de många stora eldsvådorna i Göteborg under slutet af 1700-och början af 1800- talet skaffa möjligheter till återuppförande af nya byggnader m. m. Härpå kan endast svaras, att de förnämligare firmorna Fortsätt läsa Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget Svea

Delbanco – linolja

Mendel Elias Delbanco (1780-1862) kom år 1809 till Göteborg där han snart bildade grosshandelsfirman W. M. Leman & Co tillsammans med Wolf Michel Leman (-1838) som också kom till Göteborg 1809.  Firman fungerade som kommissionär och ombud för det tyska handelshuset Michel Fortsätt läsa Delbanco – linolja