Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Bratt (från Brattfors)

L.G. Bratt & Co

Del 9 av 21 i serien 1800-talets handelshus

L. G. Bratt & Co grundades 1856 av Lars Gustaf Bratt (1824-98) som var ensam innehavare av firman fram till 1869. Sistnämnda år blev Ivar Waern (1841-1917), son till Uddeholms tidigare disponent Jonas Waern.  Från 1880 var även Ernst Morris Bratt (1852-1939), son till Lars Gustaf Bratt, delägare i firman. De tre ägde firman tillsammans fram till Lars Gustaf Bratts död 1898.

1857 övertog firman en stor del av Uddeholms järnexport då Uddeholm inte lyckats skriva ett nytt avtal med sin tidigare exportör B.E. Dahlgren. 1872 tog firman också över exporten från Hellefors bruk som tidigare skötts av Ekman & Co och 1879 togs också exporten från Storfors över från Sven Renströms firma.

Från 1880 och fram till år 1900 var L.G. Bratt & Co den största järnexportfirman i Göteborg  under de flesta år och därefter var firman fram till Waerns död en av de tre största. Firman var under samma tid också en av de tio största trävaruexportörerna. L.G. Bratt & Co hade sin upplags- och hamnplats vid Vädersågen i Majorna (där Karl Johans kyrka ligger idag).

Källor:
Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

 

Advertisements

Lars Gustaf Bratt

Lars Gustaf Bratt

Lars Gustaf Bratt

Lars Gustaf Bratt, född 28 december 1824 i Göteborg, död 28 maj 1898 i Göteborg, var en svensk grosshandlare och riksdags- och kommunpolitiker. Lars Bratt var son till kronofogde Christian Bratt och Lovisa Henrietta Wilhelmina Smith. Han gifte sig 23 april 1851 i Göteborg med Josefina Pineus (1826–1885), dotter till handlande Isak Pineus och Betty Hollender.

Efter studier vid allmänna läroverket i Göteborg, läste Bratt vid Göteborgs handelsinstitut 1840–1843. Efter anställning som handelsbetjänt, fick han burskap som grosshandlande i Göteborg 1850 och blev därefter delägare i firma Leman & Bratt, Göteborg, 1850–1851. Han var grundare av och ensam innehavare av exportfirma L. G. Bratt & Co., Göteborg, 1856–1869, delägare i samma firma 1869–1898. Ledamot av styrelsen för Ångfartygs AB Svithiod och Långeds AB samt huvudman för Göteborgs sparbank.

Bratt var ledamot av riksdagens andra kammare för Göteborgs stad 1884 samt ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1869–28 maj 1898, av styrelsen för gymnastik- och exercishuset vid Heden 1869, av styrelsen för Göteborgs handelsinstitut 1871–1898, varav som ordförande 1896–1898, av drätselkammaren 1875–1897, av direktionen för Göteborgs hamn- och älvarbeten 1876–1897, av styrelsen för Göteborgs arbetarinstitut 1883–1889 och av hamnstyrelsen 1898 samt revisor för begravningsplatserna 1859 och för Göteborgs museum 1871–18.

Text från Wikipedia

Arnold Bratt

Arnold BrattCarl Arnold Bratt, född 30 oktober 1888 i Göteborg, död 8 januari 1930 i Göteborg, var en svensk köpman. Han var son till Adolf Bratt och Gertrud Kjellberg. Från 1914 var han gift med Carin Trapp, dotter till skeppsmäklaren Rudolf Andersson och Agnes Trapp.

År 1907 tog han studentexamen vid Göteborgs realläroverk, blev fil.kand. 1915, fil.lic. 1918 vid Göteborgs högskola. Åren 1907-10 bedrev han även handels- och språkstudier i Storbritannien, Frankrike och Tyskland, bland annat studerade han vid University of London 1913. År 1909 blev han bokhållare hos Adolf Bratt & Co, 1915 prokurist och 1919 delägare i sin faders firma.

Arnold Bratt blev 1915 turkisk vice konsul och innehade styrelseuppdrag i flera försäkrings-, bank och sjöfartsstyrelser samt industriföretag.

År 1926 satt han i organisationskommittén för de andra ”Women’s World Games” (Damolympiaden) i Göteborg.

År 1927 blev han ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige.

Text från Wikipedia

Adolf Bratt

Adolf Bratt

Adolf Bratt. Porträtt av Bernhard Österman 1935

Bengt Adolf Wilhelm Bratt, född 10 juni 1849 i Brosäter, Bro socken, Värmland, död 18 december 1934 i Göteborg, var en svensk grosshandlare, redare och generalkonsul.

Han var son till kapten Carl Mauritz Bratt och Sophia Magdalena Lilliehöök af Gälared och Kolbäck. Sedan 1881 var han gift med Gertrud Kjellberg, dotter till grosshandlaren Carl Kjellberg och Ingeborg Arnoldson. Han var far till Arnold Bratt och kammarherre Gustaf Adolf Bratt.

Han bedrev studier vid lyceum i Uppsala 1863, Tekniska skolan i Borås 1864 och Göteborgs handelsinstitut 1868. Under nio års tid praktiserade han på kontor och grundade slutligen egen handelsfirma, Adolf Bratt & Co, som bedrev importaffärer och rederirörelse.

År 1901 blev han turkisk konsul i Göteborg och 1915 generalkonsul. Han innehade ett flertal offentliga och privata uppdrag, han var exempelvis ordförande i styrelsen och VD för Ångfartygs AB Adolf, Nordsjön och Östersjön.

Han ägde Gullringsbo i Lerum, Västergötland, där han under flera decennier bedrev stuterimässig hästuppfödning.

Texten tagen från Wikipedia

Ångfartygs AB Svithiod

Del 10 av 25 i serien Rederier
Endast för medlemmar

Bratt/Götha

Del 8 av 25 i serien Rederier
Endast för medlemmar

Vädersågen

Endast för medlemmar