Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Andrén

Josef Andrén

Josef Henrik Andrén, född 19 september 1847 i Göteborg, död 20 februari 1933 i Vasa församling i Göteborg, var en svensk grosshandlare och riksdagsman. Han var son till grosshandlare Johan Oscar Andrén och Lucia Sofia Amalia, född Fehman. Han gifte sig 6 april 1883 i Göteborg med Anna Hamberg (1862-1935), dotter till grosshandlare Abraham Conrad Hamberg och Anna Johanna Maria Möller.

Andrén blev student i Uppsala 1863, jur. kand. 1871 och därefter anställd i trävaruexportfirman G. H. Hegardt & Co i Göteborg 1871-74, delägare i samma firma 1874-92. Han var disponent för Forss AB 1879-92, grundare och innehavare av firma J. Andrén i Göteborg 1893-1924, ledamot av styrelsen för Rederi AB Örnen, AB J. & G. Cox 1905-19 och AB J. Andrén i Göteborg 1924-33.

Han var ledamot av riksdagens andra kammare 1888-92 och ledamot av styrelsen för Göteborgs handelsinstitut 1879-89, av styrelsen för Göteborgs Trädgårdsförening, av handelsfullmäktige 1878-92, ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1879 – 21 april 1892 och av handels- och sjöfartsnämden 1890-92. Han var revisor för Göteborgs Utskänknings AB 1874-76, ledamot av Göteborgs kyrkofullmäktige 1885-92 och av Kristine församlings kyrkoråd.

Källa:
Magnus Fahl, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Advertisements

G.H. Hegardt & Co

Del 17 av 19 i serien 1800-talets handelshus

Firma grundad av Gustaf Henrik Hegardt (1784-1846) och Johan Oscar Andrén (1812-1876). Från 1846 var Andrén ensam ägare av företaget. Vid mitten av 1800-talet tillhörde firman de större trävaruexportörerna i Göteborg och exporterade järn i mindre skala. Affärerna bedrevs i huvudsak på kommission. De viktigaste leverantörerna var Borgvik, Brunsberg, Gravendal, Kungsskogen, Fredriksberg och Boxholm.  Firman bedrev även rederiverksamhet.

Från 1867 var firman också delägare i Forss sågverk i Köpmanholmen i Ångermanland. Den tidigare ägaren Carl Adolf Öhman blev disponent.

Oscar Andréns son Josef Andrén blev anställd i firman år 1871 och delägare 1874. Den andre sonen Oscar Andrén blev delägare 1879.

G.H Hegardt & Co deltog som aktieägare både i bildandet av Forss AB år 1877 och i Boxholms AB år 1872. Två år efter bildandet av Forss AB dog Carl Adolf Öhman och ersattes av Josef Andrén som disponent. Huvudkontoret för företaget flyttades till Göteborg. Gustav Sjöholm blev platschef i Köpmanholmen.

1890 var G.H. Hegardt & Co den nästa största exportören av trä i Göteborg, bara Säfveåns AB var större. Två år senare gick firman såväl som ägarna Josef Henrik Andrén (inte Josef Oscar Andrén) och Oscar Andrén i konkurs. Detta som en följd av den stora satsningen på Rederi AB Örnen som firman gjort.

Oscar Andrén flyttade därefter till USA medan Josef Andrén startade en ny firma. Forss AB fick familjen Hedberg som dominerande ägare och huvudkontoret flyttades tillbaks till Köpmanholmen.

 

Johan Oscar Andrén

Endast för medlemmar