Kvarteret Borgaren

Kvarteret Borgaren, Torggatan-Kronhusgatan-Östra Hamngatan-Postgatan. Kvarteret ligger inom den del av staden som ursprungligen börjar bebyggas vid stadens anläggande på 1620-talet. Kvarteret har härjats av de stora stadsbränderna 1669 och 1746. På en karta från 1803 utgör en stor del av Fortsätt läsa Kvarteret Borgaren

Advertisements

Ahrenbergska huset

Simon Elias  Ahrenberg, öppnade 1826 en handelsfirma i oansenligt stenhus på Hallska tomten i hörnet Torggatan/Sillgatan (Postgatan), vilket antagligen byggts av John Hall d. y. År 1887 övertog Ahrenbergska firman västra delen av Hallska tomten och 1902 revs det gamla huset Fortsätt läsa Ahrenbergska huset

Göteborgs största segelfartygsrederier 1869-1885

Under denna period på 1800-talet börjar ångfartygens segertåg på riktigt. J.G. Grönvall & Co (inklusive efterföljaren Rederi AB Göteborg) och James Dickson & Co som dominerade rederiverksamheten i Göteborg under tidigare delar av 1800-talet avvecklade helt sin verksamhet, inte bara Fortsätt läsa Göteborgs största segelfartygsrederier 1869-1885

Ramm om Th. Ahrenberg

Grundläggaren af denna rederiaffär, Theodor Ahrenberg, började redan tidigt, på 1850-talet, att utreda mindre segelfartyg och fortsatte med denna verksamhet äfven såsom delägare i handelsfirman A. T. Ahrenberg & Co., men ägnade sig från år 1874 uteslutande åt rederirörelsen under Fortsätt läsa Ramm om Th. Ahrenberg

Firma D.T. Ahrenberg

Denna firma, som för närvarande är en bland våra största kolonialvarufirmor, bildades år 1870 af D. T. Ahrenberg, son till den från äldre tider bekante A. T. Ahrenberg,  hvilken innehade en af de mest betydande speceriaffärerna å Torggatan i ”norra Fortsätt läsa Firma D.T. Ahrenberg

Ossian Ahrenberg

Ossian Theodor Ahrenberg, född 29 april 1877 i Göteborgs garnisons församling, död 9 augusti 1945 i Johannebergs församling, var en svensk skeppsredare och donator. Ossian Ahrenberg var son till skeppsredaren Theodor Ahrenberg och Hilda Pettersson. Från 1909 var han gift Fortsätt läsa Ossian Ahrenberg

Ahrenbergs

1826 utträdde Theodor Ahrenberg ur den 1826 bildade handelsfirman A.T. Ahrenberg & Co. Han övertog den rederirörelse som handelsfirman tidigare haft. Vid denna tid handlade det om ett tiotal segelfartyg. Med tiden ersattes segelfartygen med ångfartyg för vilka särskilda bolag bildades. Fortsätt läsa Ahrenbergs