Släkten Knape

Endast för medlemmar

Advertisements

Wilhelm Wohlfart

Bernhard Wilhelm Wohlfahrt, född 12 september 1812 i Göteborg, död 1 april 1863 i Stockholm, var en svensk målare, tecknare grafiker och skriftställare. Han var son till grosshandlaren Fredrik Wilhelm Wohlfahrt (1778-1859) och Sara Petronella Bratt (1780-1863). Elev till Christian Didrik Läs hela inlägget Wilhelm Wohlfart

Praktiska Hushållsskolan

Praktiska hushållsskolan grundades på initiativ av S.A. Hedlund, redaktör och utgivare av Göteborgs Handels- och SjöfartsTidning. Han och Erik Gustaf Lindström, som var en av de drivande krafterna i Göteborgs kommunala liv, kallade till ett möte år 1865 för att Läs hela inlägget Praktiska Hushållsskolan

Kvarteret Artilleristen

Kvarteret Artilleristen, Östra Skansgatan-Pilgatan-Skolgatan-Skanstorget-Bergsgatan (idag Bulteklubbsgatan) har varit bebyggt sen 1600-talet och kallas på grund av sin form också för Femkanten. I bouppteckningar,taxeringslängder, auktionsprotokoll med mera har några av kvarterets invånareregistrerats. Många var varvsarbetare, linnevävare eller järnbärare: Timmerman Carl Florin, Artilleristen Läs hela inlägget Kvarteret Artilleristen

Järnbärare Peterssons hus

Järnbärare Peterssons hus på Haga Nygata 7-9 i kvarteret Furiren bär på minnen från flera epoker. Den äldsta byggnaden är Haga Nygata 7 som har en låg bottenvåning i huvudsak från 1700-talet och en tillbyggd övervåning från 1852. En karaktäristisk Läs hela inlägget Järnbärare Peterssons hus

Göteborgs barnsjukhus

Ett barnhus inrättades i Göteborg år 1748, och genom frimurarordens försorg öppnades 1757 ett barn- och koppympningshus. David Carnegie donerade 50 000 riksdaler i ett gåvobrev den 5 juni 1857 som en grundfond för ”– till underhåll för en vårdanstalt Läs hela inlägget Göteborgs barnsjukhus

August Törngren

August Törngren, född 29 december 1844 i Fredsbergs församling, Töreboda, Skaraborgs län, död 2 juni 1906 i Göteborg, var en svensk folkskollärare och riksdagsman. Törngren var folkskollärare i Göteborg. Som riksdagsman var han ledamot av andra kammaren. CRA Fredberg skrev Läs hela inlägget August Törngren