Magnus Wieselgren

Jonas Magnus Natanael Wieselgren, född 19 september 1852 i Helsingborg, död 8 april 1933 i Göteborg, var en svensk präst. Han var son till nykterhetsivraren, Peter Wieselgren och Mathilda Katarina Rosenqvist. Läs hela inlägget Magnus Wieselgren

Advertisements

Rudolf Röding

Gustaf Rudolf Röding, född den 8 mars 1847 i Mariestad, död den 16 januari 1941, var en svensk skolman och filolog. Son till Anders Röding och Louise Lundberg. Röding tog studenten 1864, filosofie kandidat 1871, filosofie doktor 1872 och docent i grekiska 1874, allt i Uppsala. Lektor i grekiska och latin vid Karlstads högre allmänna läroverk från 1879, rektor vid Gävle högre allmänna läroverk från 1885 Läs hela inlägget Rudolf Röding

Societetsskolan i Göteborg för döttrar

Societetsskolan i Göteborg för döttrar eller endast för Societetsskolan, också kallad Brödraförsamlingens flickskola i Göteborg eller Evangeliska Brödraförsamlingens flickskola i Göteborg, även känd som Salsskolan, var en svensk skola för flickor, grundad i Göteborg 1787 av den herrnhutiska rörelsen (Evangeliska Brödraförsamlingen) och aktiv fram till 1857. Societetsskolan invigdes 1 november Läs hela inlägget Societetsskolan i Göteborg för döttrar