Hagabranden 1859

Den sorgligt ryktbara “Femkanten”, som före år 1835 utgjorde en avdelning av s. k. Fattigbaracken och sedan utgjorde en tillflyktsort för dräggen av samhällets befolkning, hade helt nyligen fått en helt annan gestalt, tack vare de kapital som därpå nedlagts. Det gamla till Läs hela inlägget Hagabranden 1859

Advertisements

Niklas Hultman

VID GRÄNSEN AV Hultmans holme mot söder mellan den här i forna tider utflytande Vallgraven och Norra Larmgatan — vilken tillsammans med Östra och Södra Larmgatorna i en båge följde fästningsmuren och vilken fått sitt namn därigenom att man vid ofrid och eldsutbrott allra Läs hela inlägget Niklas Hultman

Kaulbarska huset

På 1600-talet, då presidenten Bäfverfeldt här byggde sitt palats, bildade tomten förmodligen ett sammanhängande helt, från Torg till Östra Hamngatuhörnet.  Bäfverfeldtska huset användes sedermera som biskopsresidens, och under 1660 års riksdag lär ridderskapet i detsamma haft sina sammanträden. Vid 1669 års brand strök det med och tomten stod länge Läs hela inlägget Kaulbarska huset

Kvarteret Traktören innan rivningarna

Äldre göteborgare erinra sig helt visst ett par ålderstigna hus, som lågo invid Mantalsverkets tomt vid Köpmansgatan. Husen voro mycket anspråkslösa och deras yttre förrådde hög ålder. Teglet var smutsgrått och byggnaderna bastant uppförda. Så tjocka murar ger man inte våra dagars stenkolosser. Dessa Läs hela inlägget Kvarteret Traktören innan rivningarna

D.E. Sandberg

Göteborgs ångbageri och Göteborgs Ångkvarns A.B. grundades den 28 december 1874 av den framstående göteborgsköpmannen D. E. Sandberg och ledes nu av hans son, disponenten Richard Sandberg. Grundläggaren, Damianus Evald Sandberg, föddes den 25 juni 1835 på Nya varvet, där Läs hela inlägget D.E. Sandberg