Göteborgsfamiljer

Maria Elisabet Bruun

Persondiagram

Ytterligare namn

Ytterligare namn Namn
Namn som gift Browald

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Isak Browald Isaac Browaldh

Personhändelser

Händelsetyp Datum Plats Beskrivning
Födelse Stettin, Pommern, Tyskland