Göteborgsfamiljer

Olivier Pietersson van Egmont

Persondiagram

Personhändelser

Händelsetyp Datum Plats Beskrivning
Död 1656 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige