Göteborgsfamiljer

Rudgier (Rutger) von Ackern

Persondiagram

Personhändelser

Händelsetyp Datum Plats Beskrivning
Sysselsättning Föreståndare tyska kyrkan
Död 1646