Göteborgsfamiljer

Carl Oscar Kjellberg

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Jonas Henrik Reinhold Kjellberg 1823-10-07 Henriette (Harriet) Sinclair 1824-10-20

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Karin Redlund 1890-02-09
Ninny Elvira (Vera) Leontina Leijonhielm 1873-05-03

Personhändelser

Händelsetyp Datum Plats Beskrivning
Födelse 1864-05-04 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige
Död 1932-06-26 Oscars FS, Stockholm

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Karin Redlund Fru Munsö, Stockholms län 1890-02-09 Munsö, Stockholms län 1931-10-29
Före detta partner
Ninny Elvira (Vera) Leontina Leijonhielm Fru (frånskild) Gistad, Östergötland 1873-05-03 Danmark, Uppsala län 1948-04-20
Bröder och systrar
Jonas Malcolm Kjellberg Bror Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1850-04-24 Tådene FS, Skaraborg 1921-06-01
Eliza Amanda Kjellberg Syster Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1857-01-21 Falkenberg, Halland, Sverige 1938-09-22
Maria Henrika Kjellberg Syster Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1860-05-21 Vasa FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1930-12-03
Föräldrar
Jonas Henrik Reinhold Kjellberg Far Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1823-10-07 Luzern, Schweiz 1896-05-15
Henriette (Harriet) Sinclair Mor Engelska FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1824-10-20 Tådene FS, Skaraborg 1902-02-07
Far-/morföräldrar
Jonas Anders Kjellberg Farfar/morfar Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1788-01-03 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1877-01-23
James Edmund Sinclair Farfar/morfar Aberdeen, Skottland 1793-03-09 Engelska FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1871-05-10
Henrika Peters Farmor/mormor Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1799-10-29 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1826-11-13
Amalia Tranchell Farmor/mormor Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1804-12-24 Tådene FS, Skaraborg 1888-02-08
Gammelfar-/morföräldrar
Carl Henrik Tranchell Gammelfar-/morfar Romelanda, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1753-08-07 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1822-10-25
Sven Roland Kjellberg Gammelfar-/morfar Sävared FS, Skaraborg 1756-04-06 Essunga FS, Skaraborg 1800-04-12
Christina Lovisa Lidholm Gammelfar-/mormor Gökhem, Skaraborg, Sverige 1765-10-01 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1824-10-27
Brita Maria Hasselroth Gammelfar-/mormor Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1766 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1805-01-04
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Olof Hasselroth Gammel-gammelfar-/morfar
Per Tranchelius Gammel-gammelfar-/morfar Kungälv, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1700 Romelanda, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1767
Brita Maria Ring Gammel-gammelfar-/mormor Sverige 1714 Sverige 1794
Anders Lidholm Gammel-gammelfar-/morfar Gökhem, Skaraborg, Sverige 1720-08-16 Gökhem, Skaraborg, Sverige 1790-05-17
Jonas Kjellberg Gammel-gammelfar-/morfar Husaby FS, Skaraborg 1722-10-21 1760
Elsa Ebba Mellin Gammel-gammelfar-/mormor N. Kedum FS 1727 1763
Wilhelmina Friedenreich Gammel-gammelfar-/mormor 1728-06-25 Gökhem, Skaraborg, Sverige 1791-02-09
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Andreas Tranchelius Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Tranekärr 1664 1735
Anna Dorothea Persdotter Holm Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1677
Christina Arvidsdotter Ekholm Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1687 Husaby FS, Skaraborg 1756-11-01
Sven Kjellberg Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Otterstad FS, Skaraborg 1688-09-08 Husaby FS, Skaraborg 1755-01-30
Svågrar och svägerskor
Carl Henrik Björck Svåger Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1844-03-26 Falkenberg, Halland, Sverige 1912-04-01
Arthur Edward Seaton Svåger Engelska FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1847-03-24 Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1912-04-30
Hilma Carolina Sofia Jacobsson Svägerska Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1854-12-09 Tådene FS, Skaraborg 1935-12-01
Syskonbarn
Eleanor Maria Seaton Syskons dotter Sverige 1879-07-19 Engelbrekts FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1965-05-31
Arthur George Seaton Syskons son Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1881-07-30 Johannebergs FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1954-10-04
Farbröder, morbröder, fastrar och mostrar
Carl Ossian Kjellberg Farbror eller morbror Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1825-05-10 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1891-10-29
Amanda Wilhelmina Charlotta Kjellberg Faster eller moster Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1829-10-26 Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1855-09-16
Gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Anna Maria Tranchell Gammel-faster eller moster Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1788-03-09 Vänersborg, Älvsborg, Sverige 1849-04-19
Carl Fredrik Kjellberg Gammel-farbror eller -morbror Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1789-05-21 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1850-12-20
Friederica Charlotta Tranchell Gammel-faster eller moster Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1789-08-25 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1862-02-16
Wilhelmina Charlotta Kjellberg Gammel-faster eller moster Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1791-08-24 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1833-07-04
Carolina Tranchell Gammel-faster eller moster Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1792-12-30 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1811-07-17
Maria Elisabeth Kjellberg Gammel-faster eller moster Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1793-04-20 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1857-12-20
Jonas Tranchell Gammel-farbror eller -morbror Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1794-07-10 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1844-03-01
Margaretha Elisabeth Tranchell Gammel-faster eller moster Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1798-02-19 Norrköping, Östergötland, Sverige 1820-03-03
Henrika Wilhelmina Tranchell Gammel-faster eller moster Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1799-09-19 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1865-05-14
Carl Johan Tranchell Gammel-farbror eller -morbror Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1802-05-02 New York, NY 1841-09-09
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Anders Tranchell Gammel-gammel-farbror eller morbror 1737 1773
Jonas P. Tranchell Gammel-gammel-farbror eller morbror Kungälv, Göteborgs och Bohus län, Sverige Juni 1740 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1809-04-14
Sven Tranchell Gammel-gammel-farbror eller morbror Romelanda, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1752 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1817
Jonas Kjellberg Gammel-gammel-farbror eller morbror Husaby FS, Skaraborg 1752-10-22 Tådene FS, Skaraborg 1832-04-14
Per Tranchell Gammel-gammel-farbror eller morbror 1755 1826
Anna Margareta Hasselroth Gammel-gammel-faster eller moster 1763-04-23 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1822-06-14
Margareta Charlotta Lidholm Gammel-gammel-faster eller moster Gökhem, Skaraborg, Sverige 1770-03-30 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1834-09-05
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Helena Catharina Tranchelia Gammel-gammel-gammel-faster eller moster
Arvid Kjellberg Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror Husaby FS, Skaraborg 1720-06-26 Hyringa, Skaraborg, Sverige 1785-04-14
Abraham Kjellberg Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror Husaby FS, Skaraborg 1725-06-14 Husaby FS, Skaraborg 1795-03-19
Ingifta farbröder, fastrar, morbröder och mostrar
Elis Mauritz Ullman Ingift farbror eller morbror Onsala FS, Halland, Sverige 1820-12-31 Tådene FS, Skaraborg 1895-01-14
Ingeborg Arnoldsson Ingift faster eller moster Karlskrona, Blekinge, Sverige 1829-06-28 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1885-01-18
Avlägsna ingifta farbröder, fastrar, morbröder och mostrar
Catarina Cecilia (Cajsa) Tenglund Ingift gammel-gammel-gammel-faster eller moster 1726 Hyringa, Skaraborg, Sverige 1783-02-07
Anna Hummel Ingift gammel-gammel-faster eller moster Stora Lundby, Älvsborg, Sverige 1747-07-18 1800-12-11
Ingeborg Ulrika Ölisch Ingift gammel-gammel-faster eller moster 1750-03-31
Isaac Tengberg Ingift gammel-gammel-farbror eller morbror Marum, Skaraborg, Sverige 1755-10-16 1796-06-08
Maria Elisabeth Flygare Ingift gammel-gammel-faster eller moster Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1759-07-18 Tådene FS, Skaraborg 1819-11-21
Jonas Broddelius Ingift gammel-gammel-farbror eller morbror 1761 Gökhem, Skaraborg, Sverige 1795-05-21
Carl Magnus Palm Ingift gammel-farbror eller -morbror Norrköping, Östergötland, Sverige 1774-07-08 Lidköping, Skaraborg, Sverige 1838-01-01
Erland Colliander Ingift gammel-farbror eller -morbror Långaryd, Jönköpings län, Sverige 1778-11-26 Partille, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1842-06-26
Bernhard Weinberg Ingift gammel-farbror eller -morbror Göteborg, Göteborg, Västra Götaland, Sverige 1781-11-17 Göteborg, Göteborg, Västra Götaland, Sverige 1857-05-27
Per Gustaf von Aken Ingift gammel-farbror eller -morbror Örebro, Örebro län, Sverige 1786-04-05 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1857-10-24
Anders Broddelius Ingift gammel-farbror eller -morbror Gökhem, Skaraborg, Sverige 1791-07-26 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1844-09-01
Wilhelmina Grönvall Ingift gammel-faster eller moster Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1795-03-26 1876-08-20
Charlotte Sophie Krook Ingift gammel-faster eller moster Kvidinge, Kristianstad 1803-03-19 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1861-01-18
Kusiner
Ingeborg Kjellberg Kusin Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1851-09-04 Vasa FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1936-01-04
Carl August Kjellberg Kusin Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1853-03-10 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1925-05-04
Magnus Wilfrid Ullman Kusin Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1854-05-21 Oscars FS, Stockholm 1928-11-28
Hildegard Kjellberg Kusin Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1854-09-09 Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1918-08-14
Ernst Anders Kjellberg Kusin Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1856-05-19 Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1935-02-19
Jonas Henrik Reinhold C:son Kjellberg Kusin Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1858-01-06 Oscars FS, Stockholm 1942-05-24
Amalia Fredrika (Malin) Kjellberg Kusin Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1859-11-18 Oscars FS, Stockholm 1948-03-08
Gertrud Elisabeth Kjellberg Kusin Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1861-10-15 Lerum, Älvsborg, Sverige 1935-10-21
Sigrid Alexandra Kjellberg Kusin Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1864-10-10 Djursholm, Stockholms län, Sverige 1938-02-23
Knut Erik Ossian Kjellberg Kusin Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1867-04-09 Engelbrekts FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1921-03-25
Harriet Wilhelmina Kjellberg Kusin Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1869-07-11 Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1922-12-27
Avlägsna kusiner
Mathias (Mats) Fredrik Waern Fyrmänning (brylling) Kils FS, Örebro 1826-10-30 Undenäs FS, Skaraborg 1891-05-27
Kapten Leonard Magnus Nordenfeldt Fyrmänning (brylling) Kattunga, Älvsborg 1827-07-29 Solna, Stockholms län, Sverige 1900-08-20
Waldemar Gottlieb Waern Fyrmänning (brylling) Norra Råda FS, Värmland 1840-02-09 1920
Ivar Leonard Amadeus Waern Fyrmänning (brylling) 1841-04-13 1917-03-09
Amalia Wilhelmina Tranchell Tremänning (syssling) Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1844-09-14 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1909-02-11
Hulda Wilhelmina Tranchell Tremänning (syssling) Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1846-01-19 Malmö, Malmö, Malmöhus, Sverige 1933-05-02
Carl Tranchell Fyrmänning (brylling) Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1849-01-30 Landskrona, Malmöhus, Sverige 1919-01-11
Jonas Waern Fyrmänning (brylling) Andersfors, Gävleborg, Sverige 1849-05-23 1929
Ingeborg Amalia Weinberg Tremänning (syssling) Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1852-07-22 Nice, Frankrike 1905
Claes Erland Tranchell Tremänning (syssling) Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1856-02-18 Springville, Utah county, Utah, USA 1930-02-07
Amalia Matilda Tranchell Fyrmänning (brylling) Säbyholm, Malmöhus 1856-09-16 Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1936-11-28
Carl Gustaf Weinberg Tremänning (syssling) 1856-11-01
Hulda Emilia Weinberg Tremänning (syssling) 1861-08-29
Johanna Fredrika Weinberg Tremänning (syssling) Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1863-07-23 1889-02-21
Carl Hugo Weinberg Tremänning (syssling) Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1868-03-10 1911-07-16
Ellen Augusta Susanna Hasselblad Femmänning (pyssling) Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1872 Saltsjöbaden, Stockholms län 1960
Ivar Viktor Hasselblad Femmänning (pyssling) Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1873-01-05 1922
Carl Erik Hasselblad Femmänning (pyssling) Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1874-07-30 Onsala FS, Halland, Sverige 1942-05-26
Agnes Kjellberg Femmänning (pyssling) Klara FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1874-09-23 Engelbrekts FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1934-05-28
Helge Hasselblad Femmänning (pyssling) Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1876
Agnes Amalia Lundström Femmänning (pyssling) 1876-08-28
Einar Hugo Lundström Femmänning (pyssling) 1877 1917
Calla Hasselblad Femmänning (pyssling) Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1880-08-06 Rö, Stockholms län 1951-02-23
Karin Maria Weinberg Tremänning (syssling) 1881-08-16
Gunnar Davidsson Lundström Femmänning (pyssling) Örgryte FS, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1885-06-02 Kalmar 1965-06-30
Annie Tyra Augusta Hasselblad Femmänning (pyssling) Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1887-04-16 Djursholm, Stockholms län, Sverige 1971-10-26
Björn Prytz Femmänning (pyssling) 1887 1976
Kusins barn
Kommendörkapten William Gibson (V) Kusins son 1873-07-09 1954
Margret Isabel (Bell) Gibson Kusins dotter 1875-02-06 1942
Fritz Sternhagen Kusins son Släp FS, Halland, Sverige 1875-08-06 1939-10-22
Carl Ossian Kjellberg Kusins son Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1875-09-30 Johannebergs FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1950-08-29
Carl Sidney Gibson Kusins son Jonsered, Partille 1877-01-05 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1959
Gunhild Ingeborg Kjellberg Kusins dotter Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1877-01-23 Skeppsholmens FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1935-06-18
William Gibson Kjellberg Kusins son Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1878-07-21 Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1950-01-14
Valborg Kjellberg Kusins dotter Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1880-03-20 Vasa FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1956-07-27
Margaret Eliza Kjellberg Kusins dotter Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1881-08-26 Lerum, Älvsborg, Sverige 1951-01-13
Tyra Bratt Kusins dotter Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1882-11-17
Signe Helena Rebecka Kjellberg Kusins dotter Karlskoga, Örebro län, Sverige 1885-03-26
Carl Arnold Bratt Kusins son Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1888-10-30 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1930-01-08
Jonas August Kjellberg Kusins son Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1892-09-19
Kammarherre Gustaf Adolf Bratt Kusins son Lerum, Älvsborg, Sverige 1894-09-17 1985
Knut Gunnar Knutsson Kjellberg Kusins son Kungsholms FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1896-02-01 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige
Georg Otto Knutsson Kjellberg Kusins son Hedvig Eleonora FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1899-01-09
Kusins barnbarn
Hakon Sternhagen Kusins barnbarn (son) 1902-10-15 Johannebergs FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1944-05-18
Carl Sven Roland Kjellberg Kusins barnbarn (son) Vänersnäs, Skaraborg, Sverige 1905-06-03 Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1966-04-28
Else Sternhagen Kusins barnbarn (dotter) 1907
Jonas Mark Kjellberg Kusins barnbarn (son) Vänersnäs, Skaraborg, Sverige 1908-04-16
William Gibson (VI) Kusins barnbarn (son) Jonsered, Partille 1909 1988
Minister Carl Carlsson Kjellberg Kusins barnbarn (son) Vasa FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1915-03-29
Stig Carlsson Kjellberg
Carl-Wilhelm Brynge Kjellberg
Birgitta Carlsdotter Kjellberg
Christian Adolf Arnoldson Bratt Kusins barnbarn (son) Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1926-12-29 Lidingö, Stockholms län 1995-05-26
Barbro Gunnarsdotter Kjellberg
Andra anhöriga
Gabriel Kjellberg Gammelfar-/morförälders kusin Malma 1750-10-05 Lidköping, Skaraborg, Sverige 1826-04-29
Aron Kjellberg Gammelfar-/morförälders kusin Husaby FS, Skaraborg 1769-02-05 Örgryte FS, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1826-05-22
Maria Tranchell Far-/morförälders kusin Kungälv, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1771 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1839-03-18
Brita Cecilia Tranchell Far-/morförälders kusin Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1775 Kristinehamn, Värmland, Sverige 1863-11-29
Johan Peter Tranchell Far-/morförälders kusin Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1778-07-05 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1826-04-24
Peter (Per) Adolf Kjellberg Far-/morförälders tremänning Järpås, Skaraborg 1786-04-03 Tådene FS, Skaraborg 1827-02-20
Anders Broddelius Far-/morförälders kusin Gökhem, Skaraborg, Sverige 1791-07-26 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1844-09-01
Wilhelmina Christina Broddelius Far-/morförälders kusin 1793-11-18 1794-11-03
Brita Sofia Tranchell Far-/morförälders kusin Tranemo, Älvsborg 1794-07-04 1831-01-26
Christina Lovisa Broddelius Far-/morförälders kusin 1795-02-09 1795-03-14
Jonas Waern Förälders tremänning Värmland, Sverige 1799-07-16 Hova FS, Skaraborg 1868-01-13
Sofia Waern Förälders tremänning 1804-04-18 1878-03-18
Augusta Maria Palm Förälders kusin 1806 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1829-01-21
Maria Elisabeth Waern Förälders tremänning Kola, Värmland, Sverige 1807-07-19 Karlskrona, Blekinge, Sverige 1857-11-15
Löjtnant Carl Henrik Palm Förälders kusin Östergötland, Sverige 1810-01-21 1887
Carl Bernhard Weinberg Förälders kusin Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1811-11-11 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1888-10-12
Carolina Charlotta Tranchell Förälders tremänning Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1812-09-06 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1886-02-17
Leonard Magnus Waern Förälders tremänning 1812-10-09 1902
Margaretha Charlotta Tranchell Förälders kusin Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1812-12-17 Norrköping, Östergötland, Sverige 1820-03-03
Maria Charlotta Kjellberg Far-/morförälders tremänning Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1813-06-21 Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1899-05-29
Victor Abraham Kjellberg Far-/morförälders tremänning Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1814-05-28 Klara FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1875-10-19
Adam Oscar Broddelius Förälders tremänning 1814-10-22 1815-01-24
Adam Oscar Broddelius Förälders kusin 1814-10-22 1815-01-24
Fredrik August Weinberg Förälders kusin Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1814-11-14 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1861-04-16
Susanna (Susen) Kjellberg Far-/morförälders tremänning Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1815-06-03 Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1900-03-11
Carl Johan Tranchell Förälders tremänning Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1815-07-25 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1835
Theodor Wilhelm Tranchell Förälders kusin Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1815-10-30 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1889-04-01
Aron Samuel Kjellberg Far-/morförälders tremänning Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1816-05-21 Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1895-08-11
Lovisa Theresia Broddelius Förälders tremänning 1817-11-01
Lovisa Theresia Broddelius Förälders kusin 1817-11-01
Julia Augusta (Julie) Kjellberg Far-/morförälders tremänning Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1818-01-26 Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1859-07-24
Justus Fredrik Tranchell Förälders tremänning Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1818-04-28 Säbyholm, Malmöhus 1883-02-14
Fredrika Wilhelmina Weinberg Förälders kusin Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1819-04-25 1886-05-09
Gustaf Julius Tranchell Förälders kusin Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1821-02-21 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1878-08-28
Karl Laurens Levgren Förälders tremänning 1821 1889
Alida Sophia Albertina Broddelius Förälders tremänning 1821-07-16 1852-11-18
Alida Sophia Albertina Broddelius Förälders kusin 1821-07-16 1852-11-18
Isak Theodor Broddelius Förälders tremänning 1822-10-09
Isak Theodor Broddelius Förälders kusin 1822-10-09
Claes Henrik Tranchell Förälders kusin 1823-01-21 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1858-01-02
Christina Gustafva Carolina Kjellberg Förälders kusin Tådene FS, Skaraborg 1823-01-28 Adolf Fredrik FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1889-06-02
Christina Gustafva Carolina Kjellberg Förälders fyrmänning Tådene FS, Skaraborg 1823-01-28 Adolf Fredrik FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1889-06-02
Ernst Emil Weinberg Förälders kusin 1823-10-11 1885-01-12
Josefina Amalia Tranchell Förälders kusin Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1825-03-27 Oslo, Norge 1894-01-12
Anders Wilhelm Levgren Förälders tremänning Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1825-12-06 1898-10-31
Florentina Eleon. Amalia Broddelius Förälders tremänning 1826-06-23 1828-06-24
Florentina Eleon. Amalia Broddelius Förälders kusin 1826-06-23 1828-06-24
Wilhelmina Eufrosyna Tranchell Förälders kusin Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1829-03-31 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1882
Emilie Hildegard Henrika von Aken Förälders kusin Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1835-07-28 Tådene FS, Skaraborg 1888-03-23
Carl Axel Prytz Förälders fyrmänning 1842 1875
Julia Charlotte Prytz Förälders fyrmänning 1843 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1866
Fritz Oscar Hasselblad Förälders fyrmänning Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1844-06-14 Djursholm, Stockholms län, Sverige 1928-09-28
Anna Sophia Wilhelmina (Mina) Kjellberg Förälders fyrmänning Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1845-01-23 Gustav Vasa FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1914-11-13
Alma Victoria Charlotta Hasselblad Förälders fyrmänning Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1845-07-10 Engelbrekts FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1924-09-23
Victor Carl Kjellberg Förälders fyrmänning Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1846-01-01 1861
Arvid Viktor Hasselblad Förälders fyrmänning 1846 1907
Johan (John) Edvard Kjellberg Förälders fyrmänning Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1847-09-01 Jakob FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1895-11-02
Julia Augusta (Julie) Kjellberg Förälders fyrmänning Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1849-02-28 Urfeld, Gemeinde Kochel a. See, Oberbayern, Tyskland 1923-02-01
Susen Emilie Hasselblad Förälders fyrmänning Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1849-04-16 Engelbrekts FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1932-04-07
Gustaf Rudolph Prytz Förälders fyrmänning 1849
Hilda Kjellberg Förälders fyrmänning Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1850-01-05 Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1917-01-31
Aron Carl Victor Pontus Kjellberg Förälders fyrmänning Fredrikshald, Norge 1852-05-17 Engelbrekts FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1915-12-15
Hilda Martina Prytz Förälders fyrmänning Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1854 Örgryte FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1933
Axeline Hasselblad Förälders fyrmänning Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1854-11-22
George Hebden ("Laban") Kjellberg Förälders fyrmänning Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1854-12-18 Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1911-10-10
Christina (Stina) Waern Fyrmännings dotter Husby FS, Dalarna 1862-07-29 Engelbrekts FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige 1944-04-29
Jonas Fredrik Waern Fyrmännings son 1864-06-16 1941-10-20
Ivar Gottlieb Waern Fyrmännings son 1869-02-06 1943-10-18
Maria Christina Waern Fyrmännings dotter 1873-03-06 1962-03-21
Hugo Fredrik Falck Tremännings son Släp FS, Halland, Sverige 1879 Borgholm 1969
Signe Helena Rebecka Kjellberg Fyrmännings dotter Karlskoga, Örebro län, Sverige 1885-03-26
Carin Waern Frisell Fyrmännings barnbarn (dotter) Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1887-09-04
Tyra Weinberg Tremännings dotter 1891 1983
Sven Frisell Fyrmännings barnbarn (son) 1894-11-03
Ragni Waern Frisell Fyrmännings barnbarn (dotter) Haga FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1896-03-16
Bertil Viktor Hasselblad Fyrmännings son Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1904-04-13 Oscars FS, Stockholm 1998-07-10
Tyra Hasselblad Fyrmännings dotter 1904
Fritz Victor Hasselblad Fyrmännings son Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1906-03-08 Onsala FS, Halland, Sverige 1978-08-05
Gunvor Lundström Fyrmännings dotter Orsa, Dalarna 1915-09-14 Täby, Stockholms län 2008-06-28
Bengt David Fredrik Gunnarson Lundström Fyrmännings son Orsa, Dalarna 1916-09-17 Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 2003-09-04
Per (Putte) Krafft Tremännings barnbarn (son) 1918 2007
Birgit Lundström Fyrmännings dotter Vasa FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1918-11-06 Täby, Stockholms län 2011-05-26
Karin Lundström Fyrmännings dotter Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige 1918-11-06 Täby, Stockholms län 1997-04-01