Charles Sheldon

Charles Sheldon föddes den 29 sept 1665 i Gbg, och 6 aug 1739 i Karlskrona. Son till Francis Sheldon och Ipse Vinbell. Gift från den 18 mars 1694 med Eva Maria Mesterton, född 1673 i Stockholm. De fick tillsammans 18 barn varav 8 överlevde till vuxen ålder.

Gick i skeppsbyggarlära hos fadern, vistades i England 1685–88, eventuellt i lära hos skeppsbyggmästaren John Shish vid örlogsvarvet i Deptford. Därefter vistades han hos fadern i Danmark 1688–89. Han blev mästerknekt (under-skeppsbyggmästare) vid Karlskrona örlogsvarv 1689, skeppsbyggmästare vid hovjaktvarvet i Stockholm 30 april 1690, erhöll lön som skeppsbyggmästare i Kalmar 2 april 1691, skeppsbyggmästare i Karlskrona från årsskiftet 1692/93 då han ersatte brodern Francis John Sheldon som plötsligt dött.

Från 1693 till 1709 byggdes under hans ledning 19 linjeskepp, 13 fregatter, 4 bombfartyg, 9 brigantiner samt flera mindre fartyg samtidigt som en flotta med 35 till 40 linjeskepp underhölls i stridsdugligt skick.

Han var också den förste som byggde en fungerande torrdocka i Sverige:

Som skeppsbyggmästare hade S även det tekniska ansvaret för varvets utbyggande med stapelbäddar, broar, mastkran och olika anläggningar för fartygens underhåll. Han föreslog 1703, efter en studieresa utomlands, anläggningen av en docka för fartygsreparationer. Dockor fanns främst i England där tidvattnet gjorde det lätt att tömma och fylla dem. S samarbetade med Christopher Polhem för att finna en sv modell. Efter Karl XII:s hemkomst ställdes 1716 betydande medel till förfogande på grund av kungens intresse av att snabbt kunna reparera existerande skepp för fortsatt krig. Dockan blev emellertid inte färdig förrän 1724 med ett av S konstruerat pumpverk och det visade sig då att den fungerade väl. Den blev under 1700-talet centrum för flottans reparationsarbeten.

Efter 1709 och fram till hans död byggdes bara ett linjeskepp i Karlskrona. Vid hans död övertog sonen Gilbert Sjheldon ledningen för varvsverksamheten i Karlskrona.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.