Regalskeppet Riksäpplet

Riksäpplet var ett svenskt örlogsfartyg som sjösattes 1661 i Göteborg och färdigställdes 1663. Skeppet förliste utanför Dalarö den 5 juni 1676. Skeppet ritades och byggdes på Gamla varvet i Göteborg under ledning av den engelske skeppsbyggaren Francis Sheldon. Beställaren var kung Karl X Gustav som rekryterade skeppsbyggmästare i England i stället för, som tidigare i Nederländerna.

Riksäpplet deltog som viceamiralsskepp i sjötågen 1675–1676, och ingick i tredje eskadern vid slaget vid Ölands södra udde den 1 juni 1676 under befäl av Olof Borg, vilken tilldelats befälet sedan amiralen Christer Boije hade avsatts efter slaget mellan Bornholm och Rügen.

Efter slaget vid Öland, som slutade med svensk förlust, drog sig delar av flottan tillbaka till rikets örlogshamn i Dalarö. När uppgifter kom ett par dagar senare att danska flottan var på väg mot Dalarö, ankrade Riksäpplet intill klipporna vid Dalarö skans för att få skydd av skansens kanoner.

En natt blåste dock en hård storm upp på Mysingen och i ett försök att rädda fartyget och lägga det i lä för vinden. Riksäpplet slet sig från sina förtöjningar, drev utmed skansholmens hela östra sida och hamnade med styrbordslåringen på ett litet skär, fick slagsida och sjönk strax söder om Aspön.

Vraket ligger på 15 meters djup och har sakta brutits ner kontinuerligt sedan förlisningen i samband med olika bärgningsarbeten men är fortfarande förvånansvärt välbevarat. År 1868 sprängdes dock vraket med dynamit för att tillvarata ekträ. Mindre delar av ekträt kan ha använts i portarna till Stockholms stadshus som uppfördes mellan 1911 och 1923. Många skulpturer har genom åren bärgats från vraket. Merparten av dessa finns bevarade på Sjöhistoriska museet

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.