Gasverket på Hultmans holme

Beslut om att bygga ett nytt gasverk på Hultmans holme togs av Göteborgs stadsfullmäktige den 15 september 1887 för att ersätta det gamla gasverket vid Rosenlund.

Gasverket inklusive en äldre gasklocka inne på området år 1902.

Arkitekt var Georg Krüger, och planerna var utarbetade av överingenjören vid Stockholms gasverk, Adolf Ahlsell. Arbetet med att uppföra anläggningen leddes av ingenjör Gustaf Richert som var avdelningschef vid Stadens vattenledningsstyrelse samt gatu- och vägförvaltningen. Kostnaden för den nya anläggningen var 10,7 miljoner kronor i dåtida penningvärde.

Gasverket utvidgades år 1894 samt 1901–1908 efter ritningar av ingenjörerna Hjalmar Samzelius (som också blev dess första föreståndare 1 juni 1888) och Alfred Teodor Hall.

Gasverket 1902
1923
Den äldre gasklockan i kvarteret Kvicksilvret. Bild: Eric Månsson.

Gasverket byggdes i kvarteret Nickeln medan en större gasklocka byggdes i kvarteret Kvicksilvret. Den kompletterades med ytterligare en gasklocka som togs i bruk den 7 november 1933. Gasbehållaren hade en inre diameter av 44,75 meter, och en höjd till takfoten av 75 meter samt till toppen av 81 meter. Gasklockan har formen av en 20-hörning, och levererades av Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) i Mainz, med Götaverken som underleverantör. Fundamentet till gasklockan utfördes av Betong AB Västra Sverige, och ritningarna av John Lindbergs konstruktionsbyrå. Klockan rymde 100 000 kubikmeter gas. Genom rör med 1 000 millimeters diameter transporterades gasen in och ut ur klockan. När den nya gasklockan var byggde revs de två äldre inne på själva gasverkets område.

Gasverket 1942. Bild: Björn Thörnberg. Licens: CC-BY-NC-ND

Anläggningen var var ett kolgasverk, med stenkol som råvara samt koks och stenkolstjära som inkomstbringande biprodukter till huvudprodukten stadsgas. Stenkolstjäran användes till bland annat asfalt. 

Gasverket cirka 1960. VGJ:s spår som gick mellan de två gasklockorna är rivna. BJ:s lokstallar ännu inte rivna. De försvann när motorvägen genom staden och Tingstadstunnlen byggdes med sin anslutningar inklusive breddningen av Mårten Krakowsgatan.

1968 ersattes gasverket på Hultmans holme av ett nytt spaltgasverk som använde produkter från raffinaderiet i Syrhåla (BP) som råvara istället för kol. Delar av gasverket revs därefter och idag har allt rivits förutom några mindre tegelbyggnader. 1993 lades spaltgasverket ner när Göteborg anslöts till naturgasledningen genom Västsverige. Den då enda kvarvarande gasklockan togs ur drift samma år och år 2017 revs den. Idag är allt rivet förutom några små tegelbyggnader.

Gasklockan från 1933 år 2015.

Texten delvis från Wikipedia

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.