Stampens kyrkogård

1767 anlades en kyrkogård invid fattighuset. Den hette/kallades Fattighuskyrkogården eller St. Johannes kyrkogård och låg mitt för där spårvagnshållplatsen bakom det tidigare fattighuset återfinns idag. 1797 beslutades det att staden nya begravningsplats skulle anlägga på fattighusängen på Stampen. 1804 stod den nya begravningsplatsen klar.

1790

Stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlberg som fick uppdraget att planlägga den nya kyrkogården, och i oktober 1797 presenterade han sitt förslag. Kyrkogården skulle enligt planen ha måtten 180 x 60 meter och ligga cirka 18 meter norr om fattighuskyrkogården. Den skulle på samtliga sidor omges av en hög mur, och tre portar skulle leda in från landsvägen. Portarna hade tidigare stått på Domkyrkoplan, men flyttades 1804 till Stampen efter att Domkyrkan lagts i ruiner vid stadsbranden 1802. De är ritade i nyantik stil med triangulära gavelfält, krönta av kors. På gavelfälten finns stenplattor med inskriften ”memento mori” — tänk på döden. Även muren av huggen ölandssten kommer från Domkyrkoplan. Innanför muren skulle gården på tre sidor omslutas av en hög häck, där det var insatta symmetriskt placerade nischer med vilobänkar. Planen skulle indelas i åtta fält, avdelade genom långa alléer.

Först 1804 blev de olika beslutande instanserna eniga om principen att begrava folk utanför staden och att godkänna den Carlbergska planen. Nya kyrkogården, som invigdes 11 maj 1804, upptog endast en del av det planerade området. I stället för mur och häckar hade den endast ett provisoriskt stängsel. Delar av Göteborgs domkyrkas domkyrkomur samt tre järngrindar ropades in på auktion och användes till en ny inhägnad för kyrkogården på Stampen.

År 1814 inhägnades kyrkogården med en mur av holländsk gulsten, 1817 planterades där alléer, 1818 uppfördes det lilla bisättningskapellet i kyrkogårdens mitt, på hösten 1819 blev gravkoret klart och först omkring 1820 kan den nya kyrkogården sägas ha varit färdig. Minnesvårdar över landshövdingen greve Axel von Rosen och doktor Pehr Dubb uppfördes 10 september 1852.

1860

Från och med den 26 februari 1886 uppläts inga nya gravar på Stampen sedan Nya begravningsplatsen (senare Östra begravningsplatsen) invigdes 1860. På 1960-talet öppnades kyrkogården igen, men bara för urnbegravningar.

1888
1923

Kända personer som är begravda på Stampens kyrkogård inkluderar William ChalmersRobert DicksonPehr DubbOlof FåhræusWilliam Gibson, Dick Helander, Harry Hjörne, Sven-Eric Johanson, Johan Albrecht PrippJohan Anders WadmanOlof Wijk den äldre, O.P. Andersson och domprosten Peter Wieselgren

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.