Kvarteret Herrevadsbro

Kvarteret Herrevadsbro, Barnhusgatan-Odinsgatan-Färgaregatan-Stampgatan, ligger på Stampen. Genom det som senare blev kvarteret Herrevadsbro rann på 1700-talet den så kallade Drankån som var ett av Mölndalsåns utlopp till Göta älv genom Gullbergsvass. När fattighuskanalen anlagts för att ge vatten åt Göteborgs vallgravar var Drankån ett utlopp från Fattighusån. Ån kallades också Stampån efter den oljestamp, som kvarnbyggaren och stadsbyggmästaren Jacob Feigel 1715 anlade invid vattendraget.

1790

När Gullbergsvass fylldes igen vid mitten av 1800-talet torrlades också Drankån och fylldes igen varvid det blev möjligt att bygga på marken. Där byggdes då småindustrier och små träkåkar för bostäder. 1854 uppfördes bryggeriet Rasch & Co, senare Götheborgs bryggeri, i kvarteret.

1860

I slutet av 1800-talet stadsplanerades och kvartersindelades Stampen varvid större delen av bebyggelsen i området, med undantag av bryggeribyggnaderna revs. Bryggeriet tycks dock ha upphört med sin verksamhet i början av 1900-talet när det övertogs av Pripps. Lokalerna användes fram till 1970-talet av Pripps. I det nordöstra hörnet byggdes Odinsskolan år 1917.

1888 med den nya gatornas planerade sträckning utritat
Kåk på Stampen (Åkareheden, Nattmansheden, Rackareheden), slutet av 1800-talet.
Färgaregatan 11 sett mot sydväst. Söder åt vänster längs med gatan. Bild: Sven Sjöstedt. Licens: CC-BY-NC-ND
1923

På 1960- och 1970-talen revs ytterligare delar av kvarteret, bland annat de tidigare bryggeribyggnaderna och på 1980-talet resten varefter nya hus med bostäder och kontor byggdes på 1990-talet. Nybyggnationen i kvarteret innebar också att två nya gator delar kvarteret, Karin Boyes gata från Stampgatan till Odinsgatan och Adler Salvius gata från Färgaregatan till Barnhusgatan.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.