Burgårdens gymnasium

Efter ett par års försöksklasser i Odins- Landala- och Östra Hagaskolorna beslutade stadsfullmäktige 11/12 1924 att upprätta 2 kommunala mellanskolor, en för flickor och en för pojkar. Skolan med namnet Göteborgs kommunala mellanskola placerades i Landala- och Viktoriaskolorna. Skolan hade en egen styrelse som utsågs av allmänna folkskolestyrelsen som också skötte skolan ekonomi.

1931 hade skolan nio pojkklasser på Viktoriaskolan, två pojkklasser på Nordhemsskolan, 17 flickklasser på Landalaskolan samt en blandad goss- och flickklass på Landalaskolan. Antalet elever vid vårterminens början var 803 (336 pojkar, 467 flickor).

Från 1926 ända till 1955 leddes skolan av rektor Einar Lilie. Han satt även i skolans styrelse från samma år. År 1931 bestod styrelsen av Edgar Sjödahl (ordf.), Einar Carlbring (v.ordf.), Frida Hjertberg, Theodor Magnusson, Einar Lilie, Gustaf Sandström och Erik Janson.

1936-38 byggdes en ny skolbyggnad vid Skånegatan. Byggnaden ritades av Sigfrid Ericson. I aulan finns en stor muralmålning av Albin Amelin.

Kommunala mellanskolan 1940. Skånegatan tycks ännu bara vara en liten grusväg.

1938 kunde skolan (skolorna) flytta in i den nya byggnaden på Skånegatan. 10 år senare bytte skolan namn till Burgårdens samrealskola, ett namn den behöll intill 1960. Därefter blev namnet Burgårdens samrealskola med kommunalt gymnasium fram till 1966 då skolan fick namnet Burgårdens gymnasium. Realexamen gavs från 1924 till 1966 och studentexamen från 1963 till 1968.

1939 bestod skolans styrelse av Edgar Sjödahl (ordf.), Einar Carlbring (v.ordf.), Einar Lilie, Gustaf Sandström, Erik Janson, Hedvig Hellers och Erik Söderberg. skolan hade vid vårterminens början år 1938 1 021 elever varav 346 pojkar och
675 flickor.

1956 blev Harald Ryfors rektor och dessutom ordförande i skolans lokala styrelse. Övriga ledamöter var Arne Andersson, Gertrud Hansson, Greta Matell, Irma Regnér och Artur Andersson. Antalet elever var vid vårterminens början 1955 1 218 vilket vid höstterminens början 1959 hade ökat till 1 288. Harald Ryfors efterträddes av Sven G. Svenningsson som rektor. Från 1959 hade Burgården inte längre en egen lokal styrelse då den förstatligades år 1958.

1960 inrättades ett kommunalt gymnasium i skolbyggnaden. Sven G. Svenningsson efterträddes för sin del av Torgny L. Yckert som i sin tur efterträddes av Anita Clausson som rektor. I slutet av 1990-talet bytte skolan namn till Burgården utbildningscentrum men 2018 fick den återigen Burgårdens gymnasium som namn.

På 1990-talet tillbyggdes skolan med nya lokaler längs med Skånegatan. I samma byggnader finns även delar av Göteborgs stads utbildningsförvaltning, konferenslokaler, vuxenutbildning (Studium, Yrgo) samt utbildning inom naturbruk och restaurang.

Burgårdens gymnasium 2016. Bild: I99pema. Licens: CC BY-SA 4.0

.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.