Göteborgs färgindustri under 1900-talet

Göteborgs färgindustri startade i slutet av 1800-talet då Dorch Bäcksin bildades 1889 och startade färgtillverkning i Agnesberg 1898. Gustaf Sjöstedt startade som grosshandlare 1889 och började färgtillverkning på Hisingen.

Tidigare hade färger tillverkats av målarna själva genom att röra ihop pigment som blyvitt, zinkvitt och blymönja med linolja. Andra manuellt beredda färger var äggtempera och slamfärger som Falu rödfärg.

En utmärkt beskrivning av hur måleriverksamheten såg ut i början av 1900-talet har gjorts av Rolf Hansen i artikeln ”Färgstänk”. Rolf började som lärling i måleriyrket i mitten av 1930-talet och startade långt senare Wibo Färg.

En genomgång av små och stora färgfabriker under 1900-talet görs här med geografisk indelning.

Det fanns ett kluster av färgfabriker på Hisingen runt Gamla Tuvevägen och Färgfabriksgatan.

Gustaf Sjöstedt & Co

Gustav Sjöstedt (1858-1905) började som grosshandlare 1889 och ingick senare kompanjonskap med brodern Sten Sjöstedt (1864-1923) under namnet Gustav Sjöstedt & Co och startade tillverkning och försäljning av färger. De hade sina lokaler på olika ställen i närheten av Backaplan.

Albert Lundvall (1908-1978) anställdes 1934 och var VD 1935-1961.
1953 köptes PLM:s anläggning i V. Frölunda och verksamheten flyttade dit.

1954 fusionerade Gustav Sjöstedt & Co med Ege Färg (grundat 1937), som också låg på Hisingen och AB Förenade Färg bildades. 1956 övertogs från AB Evers & Co. Helsingborg deras avdelning för färg- och fernissfabrikation och 1958 övertogs även Vårgårda Färg- och Fernissfabrik. 1961 blev Sven Engblom VD.

Allan Svensson, Malmö köptes 1966. Produktion av huvudsakligen lacker till träindustrin fortsatte i Malmö.1971 övertogs Förenade Färg av Beckers.

Oscar Bäcksin AB

När Oscar Bäcksin lämnade Dorch, Bäcksin startade han en färghandel i Göteborg och startade senare färgtillverkning vid Brämargården. Tillverkade huvudsakligen måleriprodukter. Efter Oscar Bäcksin var Bernhard Bäcksin sr och Bernard Bäcksin jr VD. Företaget såldes 1971 till Nordsjö, Malmö.

Condorverken

Låg på Gamla Tuvevägen och tillverkade måleri- och industrifärger. Gick samman med Sikkens i Holland till Sikkens-Condor. Företaget såldes 1964 till Nordsjö, Malmö.

Henning Persson

Startade i en lokal vid Hjalmar Brantingsgatan att tillverka oljefärg men främst tvål och rengöringsmedel. Enligt Rolf Hansen gjorde de ett populärt rengöringsmedel för penslar.

Flyttade tillverkningen till en nedlagd textilfabrik i Bollebygd. Företaget såldes till BPA och senare till danska Flügger.

Nordiska Färgfabriken

Tillverkade måleriprodukter och slamfärg (rödfärg).

Ege Färg

Startade 1937. Fusionerade 1954 med Gustaf Sjöstedt till Förenade Färg.

Kemiska Fabriken Norden

Tillverkade båtfärger. Köptes av norska Jotun 1959.

Göta Lejon

Drevs av två damer med hjälp av ing Nilsson och tillverkade bl a en färdigstrykningsfärg med mycket gott rykte.

Collins Tekniska

Ägdes av Sven Höglund och gick tillsammans med Ege färg till Förenade Färg.

På Hisingen fanns även andra färgfabriker.

Göteborgs Färg- och Fernissfabrik

Tillverkade industrifärger och var under flera år leverantör av tryckfärg till dagstidningarna i Göteborg. Upphörde 1972. Ledare för företaget var Ragnar Lind och Lennart Söderman.

Hisingeplast

Låg vid Lillhagsvägen. Tillverkade Plastic Padding.

Wibo Färg

Startade 1986 av Rolf Hansen med huvudsaklig inriktning på traditionella färger som oljefärg och slamfärg. Användes framförallt på kulturhistoriska byggnader.
Rolf hade tidigare färgtillverkning i Alafors i bolaget Westcoast, som tillverkade olje- och latexfärger men blev mest känd för sin Westcoast-olja. Wibo Färg är fortfarande kvar.

Svenska Herberts

Startade på 70-talet en verksamhet i Hisings Kärra men det blev huvudsakligen lager. Färgtillverkningen gjordes i ett nerlagt mejeri i Säffle. Färgtillverkningen där upphörde i början av 90-talet. Heter idag Axalta Coatings System och arbetar med färger till billackerare.

Flera av färgfabrikerna startade i blygsamma former inne i Göteborgs centrum och många flyttade sedan ut till kranskommunerna.

Dorch, Bäcksin & Co

Firman grundades 1889 av J. F. Dorch och Oscar Bäcksin med kontor och butik i hörnhuset Fredsgatan – Södra Hamngatan 43. Både Dorch och Oscar Bäcksin lämnade företaget 1890 och in kom brodern Viktor Bäcksin ledde företaget fram till 1931. Färgtillverkningen gjordes i förhyrda lokaler vid Kvillebäcken, Hisingen.

Den nybyggda fabriken i Agnesberg var klar hösten 1898 och samma år flyttade kontor och butik till Norra Hamngatan 24. Transporterna av varor mellan Göteborg och Agnesberg ombesörjdes av m/s Ariman , som dagligen gjorde en tur i vardera riktningen.

En produkt, som sågs som företagets ansikte utåt var Chinalack. Det var en vit lackfärg baserad på oljelack, som introducerades 1903. Den baserades först 1934 på alkyder.

DBC var starka på konsumentfärger inklusive småbåtsfärger, industrifärger till metall- och träindustri och färger till måleri- och rostskydd. Däremot gjordes en satsning på skeppsfärger, som inte lyckades. Företaget såldes 1964 till Beckers.

Auson

Startade 1926 i Gårda av Arthur Udesen för tillverkning av asfalt- och tjärbaserade produkter till bilverkstäder och bilindustri. Flyttade verksamheten till Kungsbacka (Tölö) 1963 och sedan till nya lokaler (Inlag) 1985. Leds idag av tredje generationen Udesen.

C. Ljungdahl

Hade fabrik i samband med sin affär på Köpmansgatan men flyttade tillverkningen till en fabrik i Lerum 1976. Verksamheten gick i konkurs men en del av sortimentet köptes av Färg AB International. Tremco som tillverkade kitt och tätningsmedel på Hisingen var en avknoppning från Ljungdahls.

N. Haglund

Började med färgtillverkning i en lägenhet på andra våningen vid Postgatan med butik i gatuplanet. Flyttade tillverkningen till en fabrik i Partille. Flyttade på 90-talet till en nybyggd fabrik vid Marieholm, som sedan såldes till tyska Caparol.

Albert Malmgren & Co

Öppnade kontor på N Hamngatan 1880 och startade tillverkning av måleriprodukter vid Andra Långgatan men flyttade sedan till Bäckebol. Företaget köptes 1966 av Färg AB International. 1967 startade sonen Nils Malmgren AB i Kungälvs Ytterby med tillverkning av specialprodukter baserade på epoxi. Leds idag av tredje generationen Malmgren.

Japana

En liten färgfabrik, som låg vid Balders Hage nära Liseberg. Den försvann i början av 50-talet.

Göteborgs Hartsoljefabrik

Låg vid Mölndalsån mittemot Liseberg och tillverkade hartsoljor och utomhusfärger. Fabriken upphörde 1956.

Utefter Göta Älv fanns det också flera färgfabriker.

Färg AB International

Företaget bildades 1913 genom ett samarbete mellan engelska Holzapfel Ltd (senare International Paint) och några skeppsredare i Göteborg. 1914 byggdes en fabrik på Marieholm och 1915 startade tillverkningen huvudsakligen av färger för skeppsindustrin och småbåtar. International Paint blev så småningom ensamägare till företaget. Under 70- och 80-talet flyttades tillverkningen successivt till en nybyggd fabrik i Gunnilse. International Paint sålde 1995 det svenska företaget till Akzo, Holland.

Standard Varnish AB

Tillverkade målerifärger och elektroisolerlacker. Konsumentfärgerna såldes 1972 till Alf Bjercke, Norge medan isolerlackerna drevs vidare av Kurt Norlén AB.

Geveko

Startade 1925 som ett företag i bygg- och anläggningsbranchen men började under 60-talet med färgtillverkning. Var under flera år marknadsledande på trafiklinjefärg. Övergången från gula till vita linjer var en kraftig miljöförbättring då man slutade att släppa ut 250 ton/år av blykromater utefter våra vägar. Under 70-talet tillverkade man också rostskyddsolja och tätningsmedel till bilindustrin.

Skala

En liten färgfabrik startade på 80-talet på Marieholm. Den hade många ägare och sysslade mest med legotillverkning.

Övriga lokaliseringar

Sabole

En liten fabrik, som låg i Gunnilse men upphörde under 60-talet

Landvetter Färg

Tillverkade målerifärger som även såldes vid fabriken. Ändrade namn till Rodlin.

Alpha Speciallacker

Startade 1988 i Partille med tillverkning av vattenburna draglacker och dragolja, som används som hjälpmedel vid pressning av rostfritt stål. De ersatte de tidigare använda trikloretylen-baserade draglackerna. Utsläpp av trikloretylen minskade med 20 ton/år. Företaget såldes 2008 till största kunden Outokumpo Steel

EMO Färg

Ligger i Kungsbacka och tillverkar vattenburen målerifärg.

Referenser/källor:

  • Den svenska färgindustrins historia, Helge Meyer 1988
  • I färgindustrins tjänst 75 år, Albert Lundvall 1965
  • Dorch Bäcksin 50 år, Hugo Andersson 1949
  • Färgstänk, Rolf Hansen
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.