Vasa flickskola

År 1884 grundades i Masthugget av bataljonspredikanten J. O. Spolén en flickskola med namnet Masthuggets elementarläroverk för flickor. Skolan hade 81 elever i två förberedande och fyra elementarklasser. Den första styrelsen bestod av F. Elmgren, G. Bergendahl, J. Berglund, G. Falck, R. Hagelberg och Gustaf Johnsson.

Skolan övertogs dock redan 1887 av fröken Hilda Berg, sedan 1886 anställd som lärare vid skolan. År 1894 hade skolan tre förberedande klasser och sju klasser i elementarskolan. Följande år flyttade skolan från Andra Långgatan 18 till Sprängkullsgatan 5 och namnet till Privata elementarskolan för flickor då den inte längre låg i Masthugget. Vanligen kallades den dock Hilda Bergs skola. Omkring sekelskiftet inköpte fröken Berg fastigheten Vasagatan 4 och där var skolan sedan inrymd så länge hon ägde och förestod den.

Från och med år 1903 hade Hilda Bergs skola anslag från stat och kommun, och läsåret 1907-1908 blev den åttaklassig. Under något år gjordes försök med en barnträdgård för barn i fem-sexårsåldern, och en tid hade skolan en tre månaders hushållskurs. Då skolan blev åttaklassig, försvann emellertid hushållskursen och undervisning i husliga sysslor gavs i stället i de tre högsta klasserna med en dag i veckan för varje klass. Elevantalet rörde sig vid sekelskiftet omkring 100. Vårterminerna 1907 och 1908 hade skolan 129 elever.

1912 övertogs skolan av Ivar D. Wallerius och Carl H. Thölen och fick namnet Vasa flickskola. De hyrde nya lokaler på Engelbrektsgatan 13. Där inreddes tio klassrum,bönsal, fysikrum, materielrum, lärarinnerum, mottagningsrum, lekrum, kök och matsal samt bostad för en städerska. Som föreståndare anställdes Maria Ahlberg. Vasa flickskola åtta elementarklasser och tre förberedande klasser, i vilka även pojkar togs emot. 1912 hade skolan 126 elever.

1914 övertogs skolan av ett aktiebolag. Förutom Ivar D. Wallerius och C. H. Thölen var också Knut H:son Natt och Dag, Eberhard Crona, Anna Kjellman, Leander Johansson, Charles Dymling och Birger Jansson stora aktieägare i företaget.

1914 hade skolan 225 elever 1916 hade antalet stigit till 285, 1918 till 307 och 1919 till 31. Höstterminen 1924 nådde elevantalet för sista gången upp till över 300. Därefter minskade antalet elever till 253 stycken år 1927och 187 år 1929. Från och med läsåret 1931-1932 var den förberedande skolan fyraårig. Höstterminen detta läsår hade den egentliga flickskolan 166 elever och den förberedande skolan sammanlagt 63 elever i de fyra klasserna. Då Vasa flickskola 1938 uppgick i Vasa kommunala flickskola var antalet elever i de sju flickskoleklasserna 121.

Maria Ahlberg avgick som rektor 1937 och ersattes av Hanna Tomtlund. 1938 slogs Vasa flickskola ihop med Fruntimmersföreningens flickskola, Mathilda Halls skola och Göteborgs Lyceum för flickor, med Göteborg stad som ägare, till Vasa kommunala flickskola.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.