Kvarteret Rubinen

Kvarteret Rubinen, Sten Sturegatan-Bohusgatan-Skånegatan-Hallandsgatan (idag Engelbrektsgatan), var ett av de av de första kvarteren som lades ut öster om HedenTegelbruksängen och landeriet Stora Katrinelunds arrenderade mark. I området som idag omfattas av kvarteret låg landeriet Lilla Katrinelund.

I kvarteret som ligger mitt för Exercisheden uppförde J.A. Westerberg för egen del ett större stenhus med drag av renässansslott i holländsk stil som mittparti år 1882. Övriga hus i kvarteret mot Bohusgatan och Hallandsgatan utgjordes av trähus och landshövdingehus i samma stil. Kvarteret sträckte sig till den ännu bara planerade Skånegatan, men det bebyggdes på så sätt att en utbyggnad av Västgötagatan söderut förutsattes. Så kom aldrig att bli fallet.

Kvarteret Rubinen sett från Execisheden.
Hörnet Sten Sturegatan 12 / Bohusgatan. Målning av Sven Hultgren. Licens: CC-BY-NC-ND
Sten Sturegatan 14-16. Målning av Sven Hultgren. Licens: CC-BY-NC-ND
1888
1923

1930 när Skånegatan lagts ut byggdes istället Hedens brandstation. Arkitekt var O. Sellman. Anläggningen bestod ursprungligen av en huvudbyggnad mot gatan och ett övningstorn på gården. När en ny brandstation i Kålltorp var klar gick flytten från Hedens brandstation dit. I mars 1967 var dock brandkåren på Heden tillbaks och de fick då dela utrymmena med polisen tills dessa flyttade ut 1974. 1988 ersattes Hedens brandstation av Gårda brandstation. År 1999 revs byggnaden. Tornet revs redan 1989.

Brandstationen vid Bohusgatan från söder. 1934. Bild: Otto Thulin. Public Domain
Brandstationen på Heden. Kring 1930.
1931
Kring 1960

Husen i kvarteret, med undantag av brandstationen men inklusive Lilla Katrinelund, revs på 1980-talet i likhet med landshövdingehusen i grannkvarteret Safiren. 1989-91 byggdes nya bostadsfastigheter i området, Hallandsgatan togs bort som riktig gata och kvarteret Safiren togs bort varvid de två gamla kvarteren gemensamt fick namnet Rubinen. Dessutom byggdes en ny byggnad för länsrätten och förvaltningsrätten mot Sten Sturegatan i det som var det gamla kvarteret Rubinen och en kontorsfastighet i den östra delen av kvarteret som inte varit bebyggt tidigare,

Förvaltningsrätten på Sten Sturegatan. 2013.
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.